Have You Ever Been To Any Market Fair? : คุณเคยไป"ตลาดนัด"มั๊ย | ตีแตกภาษาอังกฤษ

"ตลาดนัด" ภาษาอังกฤษคืออะไร 


ลอง Search หาคำศัพท์ว่า ตลาดนัด ก็จะพบว่ามีมากมายหลายคำด้วยกันครับ แต่ไม่เป็นไรครับ เดี๋ยวจะนำคำศัพท์บางคำมาแต่งเป็นประโยคเพื่อเป็นแนวทางเอาไปใช้ในชีวิตประจำวันกันครับ


คำศัพท์ที่พบก็จะมีประมาณนี้ครับ

1] weekend market ตลัดนัดวันหยุดสุดสัปดาห์เสาร์/อาทิตย์

2] market place ตลาดนัด

3] market fair ตลาดนัด def:[ที่ชุมนุมซื้อขายของต่างๆ ซึ่งมิได้ตั้งอยู่ประจำ จัดให้มีขึ้นเฉพาะในวันที่กำหนดเท่านั้น]

4] plaza N. ลานกว้างสาธารณะ relate:{ตลาดนัด} syn:(square){public square}{town square}

เริ่มกันด้วยประโยคคำถามครับ
Have you ever been to plaza?
แฮฟว์ ยู เอฟ'เวอะ บีน ทู แพลท'ซะ
คุณเคยไปตลาดมั๊ย
Have you ever been to any market fair?
แฮฟว์ ยู เอฟ'เวอะ บีน ทู เอน'นี มาร์เก็ต แฟร์
คุณเคยไปตลาดนัดมั๊ย

ดูประโยคคำถามด้านบนกันไปแล้ว คราวนี้มาดูคำตอบรับกันดูบ้างครับ

Yes I have been to some plaza.
เยส ไอ แฮฟว์ บีน ทู ซัม แพลท'ซะ
ใช่ฉันเคยไปตลาดนัดต่างๆมาบ้างอ่ะนะ
Yes I have been to some market fairs.
เยส ไอ แฮฟว์ บีน ทู ซัม มาร์เก็ต แฟร'ส
ใช่ฉันเคยไปตลาดนัดต่างๆ
ตามด้วยประโยคปฏิเสธครับ
No I have never been to any plaza.
โน ไอ แฮฟว์ เนฟ'เวอะ บีน ทู เอน'นี แพลท'ซะ
ฉันไม่เคยไปตลาดนัดเลยครับ/ค่ะ
No I have never been to any market fair.
โน ไอ แฮฟว์ เนฟ'เวอะ บีน ทู เอน'นี มาร์เก็ต แฟร์
ฉันไม่เคยไปตลาดนัดเลยครับ/ค่ะ
ถ้าไปเจอะเจอเพื่อนหรือใครๆก็ตามนะครับ ลองหยอดถามเป็นประโยคภาษาอังกฤษที่ท่านกำลังอ่านอยู่นี่ก็ดีเหมือนกันนะครับ

ภาษาไม่มีพรหมแดนครับ ใช้ได้ตลอดเวลาหากว่าเราต้องการจะสื่อสารกับใครให้เข้าใจในสิ่งที่เราคิดอยู่ครับ

<>

*อยากเก่งเรื่องกาล(Tense) คลิก: 12 English Tenses
*อยากเก่งเอ็กเซล คลิก: เผยเคล็ดลับ Microsoft Excel
*อยากหัดแปลเพลง คลิก: Just Sing Along Blog | Song Lyrics In English-Thai

Vocabulary | คำศัพท์
Pronunciation | คำอ่าน
Translation | แปล
any เอน'นี adj., adv., pron. คนหนึ่งคนใด, ใคร, บ้าง, เลย, ไหน, ใด ๆ , ทุก, ทั้งหมด, ใครก็ได้ Synonym: one, whatever, whichever)
been บีน pp. ของ be -Conf. gone VI. เป็น relate:{อยู่}{คือ} syn:{be}
ever เอฟ'เวอะ adv. ตลอดไป, ไม่มีที่สิ้นสุด, เรื่อยไป Synonym: always
have แฮฟว์ {have, had, had, having, has} vt. มี, ประกอบด้วย, ได้รับ, เป็น (โรค) , เอา, เอาได้, ประสบการณ์, ผ่าน, แสดง, ดำเนินการ, ม' (ลูก), vi. มีเงิน. (auxiliary verb) -Phr. (had better (best) ควรจะ)
have แฮฟว์ {have, had, had, having, has} vt. มี, ประกอบด้วย, ได้รับ, เป็น (โรค) , เอา, เอาได้, ประสบการณ์, ผ่าน, แสดง, ดำเนินการ, ม' (ลูก), vi. มีเงิน. (auxiliary verb) -Phr. (had better (best) ควรจะ)
I ไอ PRON. คำสรรพนามเอกพจน์บุรุษที่1 relate:{ผม}{ดิฉัน}{ข้าพเจ้า}{หน}{กระหม่อม} N. พยัญชนะภาษาอังกฤษตัวที่ 9 N. เสียงสระในภาษาอังกฤษ กระหม่อม, กัน, กู, ข้า, ข้าพเจ้า, ข้าพระพุทธเจ้า, ฉัน, ดิฉัน, ผม, อั๊ว(คำนาม)
market fair มาร์เก็ต แฟร์ n.ตลาดนัด def:[ที่ชุมนุมซื้อขายของต่างๆ ซึ่งมิได้ตั้งอยู่ประจำ จัดให้มีขึ้นเฉพาะในวันที่กำหนดเท่านั้น] sample:[สิบปีมาแล้วที่สนามหลวงเคยเป็นตลาดนัด ผู้คนจะแวะเวียนไปดูสัตว์น้ำ สัตว์บก ไม้ผล และไม้ดอกสวยงาม]
never เนฟ'เวอะ adv. ไม่เคย ไม่มีทาง relate:{ไม่อย่างเด็ดขาด}{ไม่เลย}{ไม่อย่างแน่นอน} syn:{not ever} Synonym: not ever
no โน adv. ไม่, ไม่มี -n. การปฏิเสธ, คำปฏิเสธ pl. noes, nos
plaza แพลท'ซะ n. ลานกว้างในตัวเมือง, ตลาดนัด
to ทู prep. ไปถึง, ถึง, ไปยัง, ไปสู่, ไปทาง, ไปถึง, มีความโน้มน้าว,จนถึง, จนกระทั่งถึง, บรรลุถึง, เข้ากับ, สนองตอบกัน, ตรงกัน, ให้,เพื่อ, เพื่อจะ, ในอันที่จะ, ตาม, ติดตาม, (คณิตศาสตร์) ยกกำลังถึง, ฟื้น, ฟื้นคืน, เฉพาะให้, เพราะ adv. ไปยัง, ไปถึง, ไปสู่,ฟื้น, ฟื้นคืน
yes เยส adv. ไช่, ครับ, จ้ะ n. การต้อนรับ
you ยู pron. ท่าน คุณ เธอ มึง เจ้า ไอ้ แก ลื้อ เอ็ง ใต้ฝ่าพระบาท ใต้ฝ่าละอองพระบาท ใต้เท้า พวกคุณ แม่นาง พวกเธอ


See more words:
Would you like to see my other blogs?:

ความคิดเห็น