ถอดคำแปลภาษาอังกฤษเป็นไทย "ทันตแพทย์หญิงเบี้ยวทุนเรียนนอก" อ้าง "จนจังจึงยังไม่จ่าย"

วันนี้เราจะแปลคำพูดที่พบใน Social เกี่ยวกับประเด็น"ทันตแพทย์สาวเบี้ยวทุนเรียนนอก"


เป็นกระแสกันอยู่ในสังคมออนไลน์และข่าวทางหน้าจอทีวี ทันตแพทย์สาวได้รับทุนจากมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งเพื่อไปต่อ Degree เมืองนอกเมืองนา Upgrade profile ของตัวเองให้หะรูหะรา

แต่ที่ไหนได้เป็นไงมาไงกลายเป็นว่า she เบี้ยวจ่ายทุน(Scholarships)คืนซะงั้น 

อะไรไม่ว่า มันเซ็งกะพี้จักกะจี้ต่อม ego เสียนี่กะไร เพราะ she ขาดสำนึกที่ดีที่ผู้มีพระคุณค้ำประกันแจวเรือโยงส่งให้เธอถึงฝั่งถึงฝาแล้วผับผ่าสิ เธอถีบหัวเรือส่งเมื่อถึงฝั่ง

เราก็เลยจะมาแปลภาษาอังกฤษกันครับว่าพวกที่เขาเรียกตัวเองว่าเป็นพวก High education นั้นน่ะเขาเขียนอะไรกันบ้าง

ทันตแพทย์หญิงเบี้ยวทุนเรียนนอก

Unless, Mahidol extends the deadline further,
อันเลส' มหิดล อิคซฺเทนดฺ'ส เดอะ เดดไลน์ เฟอ'เธอะ
แม้ว่า ม.มหิดลจะขยายเวลาออกไป

I am at a dead end trying to come up
ไอ แอม แอท เอ เดด เอนดฺ ไทรฺ'อิ่ง ทู คัม อัพ
แต่ฉันก็ยังไม่สามารถที่จะลืมตาอ้าปากได้

with the rest of the money.
วิท เดอะ เรสท์ ออฟ เดอะ มันนี่
กับเงินที่เหลืออยู่

If you find some money to pay them
อิฟ ยู ไฟนด์ ซัม มันนี่ ทู เปย์ เธ็ม
ถ้าคุณพอจะหาและจ่ายให้เขาไปก่อน

so that they don't take your assets
โซ แธท เธ ด็อน'ท เทค ยัวร์ แอส'เซท
เขาก็คงจะไม่ยึดทรัพย์สินของคุณหรอกนะ

I will pay you back with interest overtime.
ไอ วิล เปย์ ยู แบ็ค วิท อิน'เทอริสทฺ โอ'เวอะไทมฺ
แล้วฉันจะจ่ายเงินคืนให้พร้อมกับดอกเบี้ย

I will try to find the money again in the summer.
ไอ วิล ไทรฺ ทู ไฟนด์ เดอะ มันนี่ อะเกน อิน เดอะ ซัมเมอร์
ฉันจะลองหาเงินดูในช่วงซัมเมอร์นี้

Right now, I am not qualified to apply for any more loans.
ไรทฺ เนา ไอ แอม น็อท ควอล'ละไฟดฺ ทู แอพพลาย ฟอร์ เอน'นี มอรฺ โลน
แต่ตอนนี้ฉันไม่สามารถยื่นขอกู้เงินใดๆได้อีก


หวัดดี
ไมเคิล เล้ง

Vocabulary
Pronunciation
Translation
aเอ1. พยัญชนะและสระตัวแรกในภาษาอังกฤษรูปตัว A, ชั้นหนึ่ง,อันดับหนึ่ง, สัญลักษณ์ธาตุ argon (the first letter)- อังสตรอมยูนิต abbr. assesssment, artery 2. อักษร A ในระบบเลขฐานสิบหกมีค่าเท่ากับ 10 ในเลขฐานสิบ
againอะเกนadv. อีก, ใหม่, อีกที, อนึ่ง Synonym: anew, once more)
amแอมAUX. รูปของ Verb to be ที่ใช้กับบุรุษที่ 2 เอกพจน์ ABBR. เวลาหลังเที่ยงคืนถึงเที่ยงวัน (คำย่อของ ante meridiem) syn:{a.m.}{AM}{A.M.}
anyเอน'นีadj., adv., pron. คนหนึ่งคนใด, ใคร, บ้าง, เลย, ไหน, ใด ๆ , ทุก, ทั้งหมด, ใครก็ได้ Synonym: one, whatever, whichever)
applyแอพพลายvt., vi. ใช้, ใช้เป็นประโยชน์, ประยุกต์, แผ่บน, สมัคร, ขอ, ร้องเรียน, บอกกล่าว,
assetsแอส'เซท'สn. ทรัพย์สิน, บุคคล (หรือสิ่งของ) ที่มีค่า, ประโยชน์-assets (pl.) ทรัพย์สิน Synonym: property, advantage , reasure)
atแอทPREP. เข้าร่วม syn:(attending) PREP. จาก syn:(from) PREP. ณ เวลา relate:{ในช่วงเวลา}PREP. ด้วย (ความเร็ว) PREP. ที่ syn:{position of}{placed at}{situated at} PREP. ในลักษณะ syn:{in the manner of} PREP. ไปยัง syn:(toward){in the direction of}
backแบ็ค{backed, backing, backs} n., adj., vi., vt., adv. หลัง, ข้างหลัง, ส่วนหลัง, ด้านหลัง, กองหลัง, ที่เปลี่ยว, กลับคืน, ตรงกันข้าม, ค้างจ่าย, กลับ, ถอย, สนับสนุน, ถือหาง, วางเดิมพันใน Synonym: rear -Conf. re-
come upคัม อัพv.เกิดขึ้นในใจ ลืมตาอ้าปาก
deadเดดadj.ตาย, สิ้นลมหายใจ, ไม่มีชีวิต, ไม่มีความรู้สึก, ทื่อ, จืดชืด,โดยสิ้นเชิง, แม่นยำ, กะทันหัน, ตรง, จริง ๆ , ไม่มีกระแสไฟฟ้า adv.โดยสิ้นเชิง, เต็มที่, อย่างกะทันหัน n. คนตาย Synonym: deceased
deadlineเดดไลน์N. กำหนดเวลาสุดท้ายที่ต้องทำให้เสร็จ relate:{เส้นตาย} syn:{end}(limit)
don'tด็อน'ทอย่า ห้าม (ย่อมาจาก Do not)
endเอนดฺn. ปลาย, ท้าย, ตอนจบ, จุดจบ, ชั้นสุดท้าย, มรณกรรม, ความพินาศ, ความหายนะ, ผลเบื้องปลาย, ผลประสงค์, วัตถุที่ประสงค์, การลงเอย, สภาพสุดท้าย vt. ยุติ, ยกเลิก, ฆ่า, ทำลาย, ขจัดสิ้น. vi. สิ้นสุด, ยุติ, ตาย, ถึงขั้นสุดท้าย -Phr. (make both ends meet หาเงินให้พอกับความต้องการ
extendsอิคซฺเทนดฺ'สv. ขยายออก, ยืดออก, ประเมินค่า, ไปถึง, เพิ่มขึ้น.
findไฟนด์{found, found, finding, finds} vt. พบ, ประสบ, หา, ได้รับ,จัดหา, ไปถึง, ตัดสิน, ชี้ขาด, บรรลุ, ก่อให้เกิด. vi. รู้สึก, เห็นว่า,ตัดสิน, ชี้ขาด, ลงความเห็น. Synonym: . find oneself รู้ถึงความสามารถของตนและรู้วิธีใช้มัน. -Phr.(all found ทุกสิ่งทุกอย่างที่ต้องหาเป็นคำสั่งหนึ่งที่ให้ตรวจค้นหาข้อมูลที่ต้องการในแฟ้มใดแฟ้มหนึ่งถ้าเป็นโปรแกรมประมวลผลคำ (word processing) เราอาจค้นหาได้เป็นคำ ๆ ไป ถ้าเป็นโปรแกรมฐานข้อมูล (database management) เราจะสามารถค้นหาไปทีละระเบียน (record) บางทีอาจใช้หมายถึงการค้นหาแฟ้มข้อมูลว่าเก็บไว้ในสารบบ (directory) ใด เป็นคำสั่งหนึ่งในระบบวินโดว์ด้วย (อยู่ใต้เมนู File) มีความหมายเหมือน search
forฟอร์prep. สำหรับ, เพื่อ, conj. เนื่องจาก, เพราะว่า
furtherเฟอ'เธอะadv. ต่อไป, ไกลออกไป, นานออกไป, นอกจากนี้. adj. ไกลกว่า, ขยายออกไปอีก,เพิ่มเติม, มากขึ้น. vt. ช่วยทำให้ก้าวไปข้างหน้า, ส่งเสริม, ผลักดัน,ก้าวหน้า. Synonym: . furtherer n. ###S. farther
IไอPRON. คำสรรพนามเอกพจน์บุรุษที่1 relate:{ผม}{ดิฉัน}{ข้าพเจ้า}{หน}{กระหม่อม} N. พยัญชนะภาษาอังกฤษตัวที่ 9 N. เสียงสระในภาษาอังกฤษ กระหม่อม, กัน, กู, ข้า, ข้าพเจ้า, ข้าพระพุทธเจ้า, ฉัน, ดิฉัน, ผม, อั๊ว(คำนาม)
ifอิฟconj. ถ้า, ถ้าหมก, เผื่อ, สมมุติว่า, หาก n. ความไม่แน่นอน, ข้อสมมุต
inอินprep. ใน, ภายใน, ข้างใน, ในระหว่าง, ในสภาพ, ในภาวะ, ในข้อที่ว่า. Synonym: . in that เนื่องจาก, เพราะว่า. in so far as ตราบใดที่ -adv.ใน, ภายใน, อยู่ข้างใน, ในบ้าน, ในที่ทำงาน, ในตำแหน่ง, ในฤดูเก็บเกี่ยว, ในการบริหารงาน, สอดคล้องกับ -adj.
interestอิน'เทอริสทฺn. ความสนใจ, เรื่องที่น่าสนใจ, บุคคลที่น่าสนใจ, ผลประโยชน์, สิทธิตามกฎหมาย, ลักษณะสำคัญ, ดอกเบี้ย, อาชีพ. vt. กระตุ้นความสนใจ, เกี่ยวข้อง, นำเข้ามาร่วม
loansโลนn. การให้ยืม, การให้กู้, สิ่งที่ให้ยืม, เงินที่ให้กู้. vt., vi.ให้ยืม, ให้กู้ Synonym:  credit
Mahidolมหิดลn.มหาวิทยาลัยมหิดล
moneyมันนี่n. เงิน, ตัวเงิน, เงินตรา, ธนบัตร,สิ่งที่ใช้เป็นสื่อของการแลกเปลี่ยนทรัพย์สิน, ทรัพย์สิน Synonym: . moneys, monies n., pl. ค่าปรับเป็นเงิน, ผลกำไรเป็นเงิน pl.moneys, monies
moreมอรฺadj. (คุณศัพท์เปรียบเทียบของmuchหรือmany) มากกว่า n. จำนวนที่เพิ่มขึ้น, สิ่งที่ใหญ่กว่าหรือมีมากกว่า. adv. มากกว่า, ยิ่งกว่า, นอกเหนือจาก, อีก, ต่อไป. -Phr. (more or less ไม่มากก็น้อย,โดยประมาณ) Synonym: greater, extra
notน็อทadv. ไม่
nowเนาadv. ขณะนี้, เดี๋ยวนี้, บัดนี้, ปัจจุบัน -Phr. (now and again, now and then บางครั้งบางคราว) conj. ตราบใด, เนื่องจาก. n. เวลาปัจจุบัน, สมัยนี้
ofออฟprep. ของ, แห่ง, ด้วย, โดย, เกี่ยวกับ, ถึง, ในจำพวก, ในเรื่อง, ในฐานะ, ในปริมาณ, ในจำนวน, ที่จะ, ที่มี
overtimeโอ'เวอะไทมฺn. ระยะนอกเวลาในการทำงาน, งาน (เงิน) นอกเวลา -adv., adj. นอกเวลา vt. ล้างฟิล์มนานเกินไป
payเปย์vi., vt. จ่าย, ชำระ, ทายางกันซึม n. ค่าจ้าง. Synonym: . payee n. payer n. payment n.
qualifiedควอล'ละไฟดฺadj. มีคุณสมบัติ, มีคุณวุฒิเหมาะสม, มีสิทธิ, มีข้อแม้, มีเงื่อนไข. Synonym: . qualifiedly adv. ###S. able, capable
restเรสท์ส่วนที่เหลือ พักผ่อน หลับ พัก พักสมอง พักเหนื่อย
rightไรทฺadj. ถูก, ถูกต้อง, ปกติ, เป็นธรรม, ยุติธรรม, (ด้าน) หน้า, (ด้าน) บน, (ข้าง) ขวา, ตรงไป, เป็นมุมฉาก n. ธรรม, ความยุติธรรม, ความถูกต้อง, สิทธิ, สิทธิตามกฎหมาย, การหันขวา, การเลี้ยวขวา, ฝ่ายที่ถูกต้อง, สมาชิกฝ่ายขวา, สมาชิกรัฐสภาที่นั่งอยู่ทางด้านขวาของประธานสภา vt. ทำให้เรียบร้อย, ทำให่เหทาะสม, แก้แค้น, แก้ไข vi. ทรงตัว, ตั้งตรง adv .เป็นเส้นตรง, อย่างถูกต้อง, แม่นยำ, เหมาะสม
soโซadv. ดังนั้น, เช่นนั้น, เช่นนี้, ฉันนั้น, อย่างนั้น, อย่างยิ่ง, จริง ๆ, มากยิ่ง, โดยแน่แท้, เหตุฉะนั้น, เหตุฉะนี้, แล้วทำไม. conj. ดังนั้น, ถ้า, ถ้าเช่นนั้น, โดยมีเงื่อนไขว่า, เพียงแต่, ขอให้ pron. ดังนั้น,เช่นนั้น, จนกระทั่ง, จนถึงกับ, ในราว, ราว ๆ นั้น, ประมาณ interj. คำอุทาน, เมินเฉย
someซัมadj., pron. บางส่วน, บางอัน, บางชิ้น, มีบ้าง, ไม่แน่, ไม่เจาะจง adv.ประมาณ, โดยประมาณ, คร่าว ๆ , ในราว, ค่อนข้าง Synonym: certain
summerซัมเมอร์n., adj. (เกี่ยวกับ) ฤดูร้อน, ยุคเฟื่องฟู, ช่วงที่ดีที่สุดหรือสมบูรณ์ที่สุดก่อนที่เริ่มตกต่ำลง vi., vt. ใช้เวลาในฤดูร้อน
takeเทค{took, taken, taking, takes} vt., vi., n. (การ) เอา,เอามา, หยิบ, จับ, ยึด, นำ, ได้, ได้มา, พา, จัด, ใช้, จด, มีผล, ครอบครอง, อุทิศตัว, ไป, ไปยัง, กลายเป็น, สิ่งที่ถูกเอาไป (ทำไป,หยิบไป) Synonym: . takable adj. takeable adj. taker n. -Phr. (take after คล้าย)
thatแธทadj., pron., adv. นับ, นั้น, โน่น, เช่นนั้น, สิ่งนั้น, ผู้นั้น,เวลานั้น, อย่างนั้น, เช่นนั้น, กระนั้น, ถึง, จนถึง, ซึ่งที่, เพราะว่า,เพราะ, ก็, ก็อย่างนั้น, ก็อย่างนี้
theเดอะART. คำนำหน้านามชี้เฉพาะ PRF. พระเจ้า syn:(theo-)
themเธ็มpron. พวกเขาทั้งหลาย (รูปกรรมของ they)
theyเธpron. เขาเหล่านั้น, พวกเขา, บุคคลทั่วไป, ประชาชนทั่วไป
toทูprep. ไปถึง, ถึง, ไปยัง, ไปสู่, ไปทาง, ไปถึง, มีความโน้มน้าว,จนถึง, จนกระทั่งถึง, บรรลุถึง, เข้ากับ, สนองตอบกัน, ตรงกัน, ให้,เพื่อ, เพื่อจะ, ในอันที่จะ, ตาม, ติดตาม, (คณิตศาสตร์) ยกกำลังถึง, ฟื้น, ฟื้นคืน, เฉพาะให้, เพราะ adv. ไปยัง, ไปถึง, ไปสู่,ฟื้น, ฟื้นคืน
tryไทรฺvt., n. (ความ) พยายาม, พิสูจน์, ทดลอง, สอบสวน, พิจารณาคดี,อดทน, ซ้อม. vi. พยายาม ทดลอง -PHr. (try on ทดลองสวม) Synonym: essay, attempt, assay, test
tryingไทรฺ'อิ่งadj. ยากลำบาก, เหลือทน Synonym: . tryingly adv. tryingness n. ###S. difficult
unlessอันเลส'conj., prep. นอกจาก, จนกว่า, ยกเว้น
willวิลauxiliary v. ใช้แสดงอนาคตกับบุรุษที่ 1 และ 3 (ช่อง 2เป็น would) , จะ, อาจจะ, ควรจะ, ย่อมจะ vt. vi., n. (ความ) ประสงค์, ปรารถนา, พึงจะ, ชอบ, พอใจ, อยากจะ, พินัยกรรม,ความกระตือรือร้น vt. ตัดสินใจ, ทำพินัยกรรมยกให้, ใช้อำนาจจิตบังคับ vi. ตั้งใจ, ตัดสินใจ
withวิทprep. กับ, ร่วมกับ, เกี่ยวกับ, -Phr. (with child ตั้งครรภ์) Synonym: accompanied by, in regard to
youยูpron. ท่าน คุณ เธอ มึง เจ้า ไอ้ แก ลื้อ เอ็ง ใต้ฝ่าพระบาท ใต้ฝ่าละอองพระบาท ใต้เท้า พวกคุณ แม่นาง พวกเธอ
yourยัวร์pron. (การแสดงความเป็นเจ้าของของ you) ของท่าน, ของคุณ, ของพวกท่าน, ของพวกคุณ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น