วันพฤหัสบดีที่ 28 มกราคม พ.ศ. 2559

What Does "Look Thep", Or "Child Angel" Doll Make Of? / It's Made Of Plastic. : ตุ๊กตา"ลูกเทพ"ทำจากอะไร / ทำจากพลาสติก

ตุ๊กตา"ลูกเทพ"ทำจากอะไร พูดเป็นภาษาอังกฤษว่าอย่างไร


ต้องเกาะกระแสกันหน่อยแล้วล่ะ ภาษาอังกฤษวันนี้ท่านจะได้ทราบว่าตุ๊กตา"ลูกเทพ"=" child angel" dollนั้นแท้จริงแล้วทำมาจากอะไรกัน

What does "Look Thep", or "child angel" doll make of?
วอท ดาส ลูกเทพ ออร์ ไชดฺ เอน' เจิล ดอล เมค ออฟ
ตุ๊กตา"ลูกเทพ"ทำจากอะไร

ท่านอยากทราบคำตอบไหมครับ ดูประโยคด้านล่างนี่ได้เลยครับ

It's made of plastic.
อิท'ส เมด ออฟ พลาส'ทิค
ทำจากพลาสติก

ที่แท้ก็ทำมาจากพลาสติก(plastic)นี่เอง

หลังจากอ่านบทความที่เขียนวันนี้แล้วหลายท่านก็คงจะทราบแล้วนะครับ ก็ไอ้สิ่งที่เราไหว้ บูชา หาข้าวปลาอาหารมาให้กินนั้น แท้จริงเรากำลังปฏิบัติต่ออะไรกัน...

Angel, Little Angel, What Does


<>


*อยากเก่งเรื่องกาล(Tense) คลิก: 12 English Tenses
*อยากเก่งเอ็กเซล คลิก: เผยเคล็ดลับ Microsoft Excel
*อยากหัดแปลเพลง คลิก: Just Sing Along Blog | Song Lyrics In English-Thai

Vocabulary | คำศัพท์
Pronunciation | คำอ่าน
Translation | แปล
angel เอน' เจิล n. เทวดา, ฑูตสวรรค์, เทพธิดา, เทพเจ้าที่เฝ้ารักษา, ผู้ตายที่มีวิญญาณขึ้นสวรรค์, นายทุน, ผู้ที่น่ารัก. -angelic, ngelical adj. Synonym: spirit, saint, benefactor)
child ไชดฺ n. เด็ก, ทายาท, ผลิตผล, -with child ตั้งครรภ์ มีบุตร Synonym: yougster -pl children
does ดาส AUX. กริยาช่องที่ 1 ของคำกริยา do
doll ดอล n. ตุ๊กตา, หญิงที่สวยงามมาก, ชายงาม, คนที่ใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่.vt., vi. แต่งตัวจนสวยพริ้ง. -Phr. (doll up แต่งตัวหรูหรา)
it's อิท'ส ย่อมาจาก it is = มันคือ...
look thep ลูกเทพ n.ตุ๊กตาพลาสติก"ลูกเทพ"
made เมด n. ทำ, ทำให้เกิดขึ้น, สร้าง, ทำให้เป็น, ก่อ, นำมาซึ่ง, ทำให้เป็น, ก่อ, นำมาซึ่ง, ทำให้, เปลี่ยนให้เป็น, ประกอบขึ้นเป็น, เตรียม, ปรุง, บรรลุ, ถึง, ทำรายได้, ประพันธ์, เขียน, ประกาศเป็นกฎหมาย, แต่งตั้ง, ตั้งชื่อ, กลายเป็น, แปล, ประเมิน, ประมาณ, รวมเป็นเท่ากับ, มาทันเวลา
make of เมด ออฟ PHRV. ทำจาก relate:{สร้างจาก}{สร้างด้วย} syn:{fashion from}{form from}{make from}{make out of}{produce from} PHRV. ทำให้เป็น relate:{สร้าง}
off ออฟ prep. ของ, แห่ง, ด้วย, โดย, เกี่ยวกับ, ถึง, ในจำพวก, ในเรื่อง, ในฐานะ,ในปริมาณ, ในจำนวน, ที่จะ, ที่มี
or ออร์ conj. หรือ, หรือว่า, ในราว, ประมาณ
plastic พลาส'ทิค "adj. หลอมหล่อได้, ปั้นได้, สร้างได้, เป็นรูปแบบ,เกี่ยวกับศัลยกรรมตกแต่ง, หลอกลวง, ไม่จริง, ผิดเผิน, ไร้รากฐาน. n.พลาสติก, วัตถุพลาสติก.
Synonym: . plastics n. ศัลยกรรมตกแต่ง"
what วอท pron. อะไร, เท่าไร, ใด ๆ , สิ่งที่, คนที่, เท่าที่, ชนิดใด, n. อะไร, ลักษณะที่แท้จริง, adj. อะไรก็ตาม, เท่าไร interj. อะไรกัน! conj. มากเท่าที่จะ ตราบใด so what แล้วมีอะไรล่ะ


See more words:
Would you like to see my other blogs?:

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น