"Now What? กับ What now?" แปลว่าอะไร ใช้อย่างไร แตกต่างกันหรือไม่ ที่นี่มีมากกว่าคำตอบ

"Now what? / What now?" ใช้อย่างไร

นี่คือคำอธิบายการใช้คำทั้ง 2 ข้างต้นจากmacmillandictionary ออนไลน์ครับ เขาบอกว่า used for asking what should be done next หรือถ้าจะแปลเป็นภาษาไทยเราก็คือทำนองว่า ใช้สำหรับถามว่า "แล้วจะยังไงต่อไปดีล่ะ"ครับ

มีประโยคตัวอย่างมา Share กันด้วยนะครับ

The car won't start. Now what?
เดอะ คาร์ โวนท สตาร์ท เนา วอท
รถไม่ติดว่ะ เอายังไงดีวะเนี่ย

Ah...you are riding to the dead end street! What now?
ยู อาร์ ไรดิ่ง ทู เดอะ เดด เอ็นดฺ สตรีต วอท เนา
เอ้า...(คุณ)ดันขับเข้ามาในซอยตัน! ทำไงดีล่ะคราวนี้

Now What? กับ What now?


ท่านว่ามันเป็นประโยคที่ super so cool และน่าเอาไปใช้ไหมครับ

หวัดดี

<>


*อยากเก่งเรื่องกาล(Tense) คลิก: 12 English Tenses
*อยากเก่งเอ็กเซล คลิก: เผยเคล็ดลับ Microsoft Excel
*อยากหัดแปลเพลง คลิก: Just Sing Along Blog | Song Lyrics In English-Thai


Vocabulary | คำศัพท์
Pronunciation | คำอ่าน
Translation | แปล
ah อา interj. โอย, อะฮ้า! (คำอุทานแสดงความเจ็บปวดความประหลาดใจ ความเห็นด้วยความสงสาร การบ่น ความยินดี ฯลฯ)
are อาร์ ใช้กับ you และเป็นพหูพจน์แทน be, หน่วยผิวหน้าที่เท่ากับ 100 ตารางเมตรหรือ 119.6 ตารางหลาหรือ 1/100 hectare
car คาร์ N. รถยนต์ relate:{รถ}{พาหนะ} syn:(automobile)(auto){motor car}
dead end เดด เอ็นดฺ n. ทางตัน, ภาวะที่ไร้ความหวัง, ย่านสลัม Synonym: . dead-end adj. ดูdead end
now เนา adv. ขณะนี้, เดี๋ยวนี้, บัดนี้, ปัจจุบัน -Phr. (now and again, now and then บางครั้งบางคราว) conj. ตราบใด, เนื่องจาก. n. เวลาปัจจุบัน, สมัยนี้
riding ไรดิ่ง "{rode, ridden, ride, rides} vi., vt. ขี่ม้า, ควบม้า,ขี่รถ, เดินเรือ, ลอยลำ, จอดเรือ, โต้คลื่น, อยู่บน, ดำเนินการต่อไป,วางเดิมพัน, อาศัย, ควบคุม, ครอบงำ, ทำให้ขี่ n. การเดินทางด้วยม้า,
การเดินทางด้วยพาหนะ, ทางสำหรับขี่หรือขับรถ -Phr. (ride down ใช้อย่างปรานีลงแส้)"
start สตาร์ท vi.เริ่ม, เริ่มต้น, ตั้งต้น, ลงมือ, ทำการ, ตั้งตัว, ยืน, โผล่, กระตุก,กระโดด, สะดุ้งตกใจ, ปรากฎออกมาอย่างฉับพลัน, คลาย, หลวม, ร่วมแข่ง. vt. เริ่มต้น, ตั้งต้น, ก่อให้เกิด, ทำให้ตกอกตกใจ, ทำให้คลาย, ทำให้หลวม, เสนอ, ให้สัญญาณการเริ่มแข่ง. n. การเริ่ม, การเริ่มต้น
street สตรีต n. ถนน, ทางสำคัญ, ทางหลัก, บุคคลตามถนน. adj. เกี่ยวกับถนน Synonym: avenue, road, passage
the เดอะ ART. คำนำหน้านามชี้เฉพาะ PRF. พระเจ้า syn:(theo-)
to ทู prep. ไปถึง, ถึง, ไปยัง, ไปสู่, ไปทาง, ไปถึง, มีความโน้มน้าว,จนถึง, จนกระทั่งถึง, บรรลุถึง, เข้ากับ, สนองตอบกัน, ตรงกัน, ให้,เพื่อ, เพื่อจะ, ในอันที่จะ, ตาม, ติดตาม, (คณิตศาสตร์) ยกกำลังถึง, ฟื้น, ฟื้นคืน, เฉพาะให้, เพราะ adv. ไปยัง, ไปถึง, ไปสู่,ฟื้น, ฟื้นคืน
what วอท pron. อะไร, เท่าไร, ใด ๆ , สิ่งที่, คนที่, เท่าที่, ชนิดใด, n. อะไร, ลักษณะที่แท้จริง, adj. อะไรก็ตาม, เท่าไร interj. อะไรกัน! conj. มากเท่าที่จะ ตราบใด so what แล้วมีอะไรล่ะ
won't โวนท ย่อมาจาก will not = จะไม่
you ยู pron. ท่าน คุณ เธอ มึง เจ้า ไอ้ แก ลื้อ เอ็ง ใต้ฝ่าพระบาท ใต้ฝ่าละอองพระบาท ใต้เท้า พวกคุณ แม่นาง พวกเธอ


See more words:
Would you like to see my other blogs?:

ความคิดเห็น