Our Houses Are Cheaper Than Most Houses On The Market In Bangkok.: บ้านของเราถูกกว่าบ้านในตลาดทั้งหมดในพื้นที่กรุงเทพฯ

ภาษาอังกฤษที่น่าสนใจวันนี้คือคำว่า "...cheaper than most..." "ถูกกว่าที่อื่น" ครับ


คำที่ว่านี้เมื่อนำมาแต่งเป็นประโยคแล้ว สามารถนำไปใช้ในการโฆษณาสินค้าได้เป็นอย่างดีเลยล่ะครับ

ตัวอย่างที่ 1

Our houses are cheaper than most houses on the market in Bangkok. 
เอา'เออะ เฮ้าส์ อาร์ ชีปเปอรฺ แธน โมสท์ เฮ้าส์ ออน เดอะ มาร์ค'คิท อิน แบงค็อก 
บ้านของเราถูกกว่าบ้านในตลาดทั้งหมดพื้นที่กรุงเทพฯ 

ตัวอย่างที่ 2

My book is cheaper than most books in this book shop.
มาย บุ๊ค อิส ชีปเปอรฺ แธน โมสท์ บุ๊คส อิน ธิส บุ๊ค ช็อป 
หนังสือของฉันถูกกว่าหนังสืออื่นๆทั้งหมดในร้านนี้ 


Ah...so now I think you know how to use the word "...cheaper than most..." in your own, right?

See you again,
Bye,
ไมเคิล เล้ง

See more words:
Vocabulary
Pronunciation
Translation
are อาร์ ใช้กับ you และเป็นพหูพจน์แทน be, หน่วยผิวหน้าที่เท่ากับ 100 ตารางเมตรหรือ 119.6 ตารางหลาหรือ 1/100 hectare
Bangkok แบงค็อก n.กรุงเทพฯ
book บุ๊ค n. หนังสือ v.จอง, การจอง
book บุ๊ค n. หนังสือ v.จอง, การจอง
books บุ๊คส n.หนังสือ จอง บันทึกข้อหา
cheaper ชีปเปอรฺ ADJ. ที่ราคาถูกกว่า relate:{ที่ประหยัดกว่า}
houses เฮ้าส์ (n., adj. เฮาซฺ, vt., vi. เฮาซ) n. บ้าน, เรือน, โรง, โรงเรือน, ครอบครัว, สถาบัน, รัฐสภา, วงศ์ตระกูล,ห้องโถง, ช่อง vt. ให้ที่อยู่อาศัย, มี, ซ่อนไว้. vi. พำนัก, หลบซ่อน,อยู่. adj. เกี่ยวกับบ้าน Synonym: dwelling
in อิน prep. ใน, ภายใน, ข้างใน, ในระหว่าง, ในสภาพ, ในภาวะ, ในข้อที่ว่า. Synonym: . in that เนื่องจาก, เพราะว่า. in so far as ตราบใดที่ -adv.ใน, ภายใน, อยู่ข้างใน, ในบ้าน, ในที่ทำงาน, ในตำแหน่ง, ในฤดูเก็บเกี่ยว, ในการบริหารงาน, สอดคล้องกับ -adj.
is อิส AUX. เป็น / อยู่ / คือ (กริยาช่วยที่ใช้กับประธานเอกพจน์) v. เอกพจน์บุรุษที่ 3 ของbe
market มาร์ค'คิท n. ตลาด, การค้าขาย, กลุ่มคนที่กระทำกิจการซื้อขาย, การตลาด, ธุรกิจ, ความต้องการสินค้า, กลุ่มผู้ซื้อ, ราคาหรือค่าปัจจุบัน -Phr. (on the market สำหรับขายหาซื้อได้) vi. ซื้อหรือขายในตลาด. vt. วางตลาด, นำสู่ตลาด, ขาย
most โมสท์ adj. (คุณศัพท์เปรียบเทียบของmuchหรือmany) มากที่สุด,ส่วนใหญ่. n. จำนวนที่มากที่สุด, ปริมาณที่มากที่สุด, เลขที่สูงสุด,คนส่วนใหญ่, -Phr. (at the most อย่างมากที่สุด) adv. มากที่สุด, เกือบจะ
my มาย pron. ของฉัน. interj. คำอุทานแสดงความประหลาดใจ
on ออน prep., adv. บน, ที่, ตาม, ณ, ในเวลาที่, ในขณะที่, ในวันที่, เกี่ยวกับ, อยู่ในสถานการณ์, ในเรื่อง, โดย, อาศัย, ทันทีหลังจาก, ไปสู่, ไปทาง, ติดกัน, ประชิด, ประจำ adj. เปิดอยู่, ใช้อยู่, ซึ่งกำลังเกิดขึ้น, ตามแผน, ตามกำหนด n. ความเป็นอยู่, สถานการณ์, ด้านข้าง -Phr. (on and off บางครั้งบางคราวเป็นช่วง ๆ)
our เอา'เออะ pron. ของเรา
shop ช็อป n. ร้าน, ร้านค้า, ร้านขายปลีก, ร้านเล็ก ๆ , โรงฝึกงาน, โรงซ่อม,สำนักงาน, ห้องทำงาน, ที่ทำงาน, อาชีพ, การงาน, talk shop สนทนาเกี่ยวกับอาชีพการงาน vi. เดินดูหรือซื้อสินค้าตามร้าน Synonym: market, store
than แธน conj. กว่า, นอกจาก...เมื่อเปรียบเทียบกับ, เมื่อสัมพันธ์กับ
the เดอะ ART. คำนำหน้านามชี้เฉพาะ PRF. พระเจ้า syn:(theo-)
this ธิส DET. (คน, สิ่ง) นี้ syn:{the}(that) PRON. นี้ (ใช้แทนคำนามที่กล่าวถึงหรือทราบกันดีอยู่แล้ว) syn:{the one}{this one}(that) ADV. ขนาดนี้relate:{ถึงเพียงนี้}{เท่านี้}

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น