This Sentence Is In The Long From. : ประโยคนี้เป็นรูปแบบประโยคที่ยาว / We Can Make Them Shorter. : เราทำให้มันสั้นลงได้

ภาษาอังกฤษ Make them shorter : ทำให้สั้นเข้า ใช้อย่างไร


ประโยค "ทำให้สั้นลง" มีประโยคตัวอย่างมาไห้ดูกันสองสามประโยคดังต่อไปนี้ครับ

We can make them shorter.
วี แคน เมค เธ็ม ชอร์ทเตอร์
เราทำให้มันสั้นลงได้

///

This sentence is in the long from.
ธิส เซน'เทินซฺ อิส อิน เดอะ ลอง ฟรอม
ประโยคนี้เป็นรูปแบบประโยคที่ยาว

Please shorten it-
พลีซ ชอร์ท'เทิน อิท
ช่วยทำให้มันสั้นลงได้

by using an apostrophe for the missing letter.
บาย ยูสซิ่ง บี แอน อะพอส' ทระฟี ฟอร์ เดอะ มิสซิ่ง เลท'เทอะ
โดยใช้เครื่องหมายอะพอสทระฟีแทนตัวที่ตัดออกไป(หายไป)

คำศัพท์หลักๆสำหรับวันนี้ที่ไม่จำไม่ได้แล้วครับ คือ

1. Shorten 

เป็นสกรรมกริยา(Transitive verb: vt.) แปลว่า ทำให้สั้น, ทำให้ลดน้อยลง, ย่อ, หดสั้น, ลดขนาด, ลดกำลัง,ลดประ-สิทธิภาพ, ทำให้กรอบ.

เป็นอกรรมกริยา(Intransitive verb: vi.) แปลว่า หดสั้น, ลดลง, สั้นลง, เตี้ยลง.-shortener n. Synonym: lessen, reduce

2. Shorter

เป็นคำคุณศัพท์(Adjective: adj.) แปลว่า สั้น, เตี้ย, ต่ำ, ย่อ, ตื้น, ลุ่น, ห้วน, ระยะสั้น,สังเขป, ใกล้, ไม่นาน, ขาดแคลน, ขาด, ไม่ถึง, ไม่พอ, ไม่ดีพอ, อ่อน,น้อย, เปราะ, บอบบาง (เสียง), ไม่เน้น, short of น้อยกว่า, เลวกว่า, ไม่เพียงพอ adv. กะทันหัน,ทันใดนั้นเอง, ฉับพลัน, สั้น ๆ , ย่อ ๆ ,..

เพื่อนพ้องสามารถดูคำศัพท์เพิ่มเติมได้ในตารางคำศัพท์ด้านล่างนี้ครับ

ถึงเวลาต้อง say good bye แล้วครับ

See more words:


หวัดดี ไมเคิล เล้ง

อยากรู้อะไรเพิ่มอีกมั๊ย? ตามเรามาสิคร๊าบ :

Vocabulary
Pronunciation
Translation
an แอน ART. หนึ่ง (คำนำหน้าคำนามที่ออกเสียงสระและระบุว่าคำนามนั้นเป็นคำนามที่ไม่ชี้เฉพาะ) syn:{one} ADJ. หนึ่ง (คำนำหน้าคำนามที่ออกเสียงสระและระบุว่าคำนามนั้นเป็นคำนามที่ไม่ชี้เฉพาะ) syn:{one} PRF. ไม่ relate:{การปฏิเสธ}{การเพิกถอน} PRF. ต่อต้าน relate:{คัดค้าน} SUF. เกี่ยวกับ relate:{เป็นของ}
apostrophe อะพอส' ทระฟี n. เครื่องหมายย่อ (ซ), การพูดกับผู้ที่ไม่อยู่หรือล่วงลับไปแล้ว. -a-postrophic adj.
by บาย prep. โดย, ไปยัง, ข้าง, อยู่ข้าง, ใกล้, ติดตัว, ไปทาง, ทาง, หันไปทาง, จาก, ผ่าน, ผ่านไป, ผ่านข้าง, ของ, อาศัย, ใช้, ที่, ทีละ, ต่อ adj. อยู่ใกล้, ใกล้ -Conf. with
can แคน auxv. สามารถ, อนุญาต, ยินยอม, อยากจะ -Phr. (cannot but จำเป็นต้อง จักต้อง, ไม่มีทางที่จะไม่) n. กระป๋อง,ภาชนะโลหะที่ปิดมิดชิด, ถังใส่ขยะ, ภาชนะใส่ขี้เถ้า, ถัง, ถ้วยดื่ม, ห้องน้ำ, คุก, ตะโพก, ก้น -Id. (carry the can รับผิดแทน) vt. ใส่กระป๋องแล้วปิดมิดชิด, ไล่ออก
for ฟอร์ prep. สำหรับ, เพื่อ, conj. เนื่องจาก, เพราะว่า
from ฟรอม prep. จาก, นับจาก, ห่างจาก, เนื่องจาก, มาจาก, ตั้งแต่, เนื่องด้วย, เนื่องแต่, โดยอาศัย
in อิน prep. ใน, ภายใน, ข้างใน, ในระหว่าง, ในสภาพ, ในภาวะ, ในข้อที่ว่า. Synonym: . in that เนื่องจาก, เพราะว่า. in so far as ตราบใดที่ -adv.ใน, ภายใน, อยู่ข้างใน, ในบ้าน, ในที่ทำงาน, ในตำแหน่ง, ในฤดูเก็บเกี่ยว, ในการบริหารงาน, สอดคล้องกับ -adj.
is อิส AUX. เป็น / อยู่ / คือ (กริยาช่วยที่ใช้กับประธานเอกพจน์) v. เอกพจน์บุรุษที่ 3 ของbe
it อิท pron. มัน, นั่น, ตัว, คน, บุคคล, ตัวมาร, ตัวการ, คนสำคัญ,คนโง่. n. คนเล่น, สถานการณ์โดยทั่วไป
letter เลท'เทอะ n. จดหมาย, อักษร, ตัวหนังสือ, ตัวพยัญชนะ, แบบ, ตัวพิมพ์, ตัวเรียงพิมพ์, ศัพท์, สาส์น, หนังสือ, หนังอนุญาติ Synonym: . letters n. วรรณคดี, อาชีพนักประพันธ์, ความรู้ เครื่องหมาย
long ลอง {longed, longing, longs} adj. ยาว, ไกล, นาน, ยาวนาน, ช้า,สูง, เสียงยาว n. ระยะเวลาอันยาวนาน, สิ่งที่ยาว,ผู้ลงทุนซื้อสินค้าเพื่อหวังกำไรจากราคาที่คาดว่าจะสูงขึ้น. vi. ปรารถนา,ใคร่จะ, อยาก -Phr. (before long ไม่ช้า) adv. ยาวนาน, ชั่ว,ตลอดระยะเวลาที่กำหนดไว้, ตลอดระยะเวลาที่กำหนดไว้, ตลอด, ทั้ง, ไกล (as long as ตราบใดที่)
make เมค n. ทำ, ทำให้เกิดขึ้น, สร้าง, ทำให้เป็น, ก่อ, นำมาซึ่ง, ทำให้เป็น, ก่อ, นำมาซึ่ง, ทำให้, เปลี่ยนให้เป็น, ประกอบขึ้นเป็น, เตรียม, ปรุง, บรรลุ, ถึง, ทำรายได้, ประพันธ์, เขียน, ประกาศเป็นกฎหมาย, แต่งตั้ง, ตั้งชื่อ, กลายเป็น, แปล, ประเมิน, ประมาณ, รวมเป็นเท่ากับ, มาทันเวลา
missing มิสซิ่ง adj. ขาดแคลน, ไม่มา, ไม่พบ, หายไป Synonym: lost, absent, away, gone /vt. พลาด, ทำพลาด, ตี, ต่อย, แทง, ฟัน, ขว้าง, ปาพลาด, พลาดโอกาส, พลาดรถไฟหรือพาหนะอื่น ๆ , ทำหาย, คิดถึง, ลบหลีก, หนี, ไม่สามารถเข้าใจ. vi. พลาด, ทำพลาด. n. การพลาด, การทำพลาด, การละเว้น Synonym: lose, fail
please พลีซ vi., vt. (ทำ)ให้ความเพลิดเพลิน, ให้ความพอใจ, พอใจ, ต้องการ. Synonym: . pleasable adj. pleaseness n. pleaser n.
sentence เซน'เทินซฺ n. ประโยค, การตัดสิน, การตัดสินลงโทษ, การพิพากษา, การลงโทษ, คติพจน์,คำคม, สุภาษิต. vt. ตัดสิน, พิพากษา. Synonym: . sentencer n. ###S. judgment, opinion, verdict
shorten ชอร์ท'เทิน vt. ทำให้สั้น, ทำให้ลดน้อยลง, ย่อ, หดสั้น, ลดขนาด, ลดกำลัง,ลดประ-สิทธิภาพ, ทำให้กรอบ. vi. หดสั้น, ลดลง, สั้นลง, เตี้ยลง.-shortener n. Synonym: lessen, reduce
shorter ชอร์ทเตอร์ adj. สั้น, เตี้ย, ต่ำ, ย่อ, ตื้น, ลุ่น, ห้วน, ระยะสั้น,สังเขป, ใกล้, ไม่นาน, ขาดแคลน, ขาด, ไม่ถึง, ไม่พอ, ไม่ดีพอ, อ่อน,น้อย, เปราะ, บอบบาง (เสียง), ไม่เน้น, short of น้อยกว่า, เลวกว่า, ไม่เพียงพอ adv. กะทันหัน,ทันใดนั้นเอง, ฉับพลัน, สั้น ๆ , ย่อ ๆ , โดยสังเขป, ใกล้, ย่น, ไม่ถึง
the เดอะ ART. คำนำหน้านามชี้เฉพาะ PRF. พระเจ้า syn:(theo-)
them เธ็ม pron. พวกเขาทั้งหลาย (รูปกรรมของ they)
this ธิส DET. (คน, สิ่ง) นี้ syn:{the}(that) PRON. นี้ (ใช้แทนคำนามที่กล่าวถึงหรือทราบกันดีอยู่แล้ว) syn:{the one}{this one}(that) ADV. ขนาดนี้relate:{ถึงเพียงนี้}{เท่านี้}
using ยูสซิ่ง vt. ใช้, ใช้ประโยชน์, ใช้สอย, ประยุกต์, ใช้จ่าย,ปฎิบัติด้วยความเคยชิน, แสดงออก, เคี้ยวยาสูบ, สูบบุหรี่ vi. เคยชิน,คุ้นเคย n. การใช้, การใช้ประโยชน์, ประโยชน์, ความเคยชิน, การประยุกต์,วิธีการใช้, เคยชิน, ประเพณี, ธรรมเนียม, -Phr. (put to use ใช้ประโยชน์)
we วี pron. เรา, พวกเรา, คนเรา, บุคคล, (เสียดสี) ท่าน

    ไม่มีความคิดเห็น:

    แสดงความคิดเห็น