Do You Have Enough Time To Talk With Me, Please? : ได้โปรดเถอะ(กรุณา)คุณพอจะมีเวลาคุยกับฉันได้มั๊ย

ถ้าจะขอเวลาพูดคุยกับใคร เราจะใช้ประโยคภาษาอังกฤษแบบไหนถามดีว่า "คุณพอจะมีเวลาคุยกับฉันได้มั๊ย"


ใช้ประโยคด้านล่างนี้ถามได้เลยครับ

Do you have enough time to talk with me?
ดู ยู แฮฟว์ อีนัฟ' ไทม์ ทู ทอล์ค วิท มี
คุณพอจะมีเวลาคุยกับฉันได้มั๊ย

อยากจะให้สุภาพมากขึ้น ก็เพิ่มคำว่า "please = โปรด กรุณา" เข้าไปด้านหน้าหรือท้ายประโยคก็ได้ครับ

ถ้าเติมด้านหน้าก็จะพูดว่า

Please, do you have enough time to talk with me?
พลีส ดู ยู แฮฟว์ อีนัฟ' ไทม์ ทู ทอล์ค วิท มี
ได้โปรด(กรุณา)เถอะ คุณพอจะมีเวลาคุยกับฉันได้มั๊ย

Do you have enough time to talk with me, please?
ดู ยู แฮฟว์ อีนัฟ' ไทม์ ทู ทอล์ค วิท มี พลีส
ได้โปรดเถอะ(กรุณา)คุณพอจะมีเวลาคุยกับฉันได้มั๊ย

คำศัพท์ที่น่าจำคือ have + enough มี.......พอไหม ตรงจุดไข่ปลาที่เว้นไว้ ผมหมายความว่า เราจะเติมคำไหนที่เราต้องการจะถามลงไปครับ ยกตัวอย่างเช่น

Do you have enough money to lend me, please?
ดู ยู แฮฟว์ อีนัฟ' มันนี่ ทู เล็นดฺ มี พลีส
ได้โปรดเถอะ(กรุณา)คุณพอจะมีเงินให้ฉันยืนหน่อยได้มั๊ย

ผมใส่คำว่า Money ลงไปแทนคำว่า Time ครับ


เอาแค่นี้ก่อนนะครับ
แล้วพบกันใหม่
สวัสดีครับ


<>


*อยากเก่งเรื่องกาล(Tense) คลิก: 12 English Tenses
*อยากเก่งเอ็กเซล คลิก: เผยเคล็ดลับ Microsoft Excel
*อยากหัดแปลเพลง คลิก: Just Sing Along Blog | Song Lyrics In English-Thai

Vocabulary | คำศัพท์
Pronunciation | คำอ่าน
Translation | แปล
do ดู {did, done, does} vt. ทำ, กระทำ, ปฏิบัติ, จัดการ, แสดงท่า, ว่าด้วย vi. ทำ, กระทำ n. การกระทำ
enough อีนัฟ' {enjoyed, enjoying, enjoys} v. ได้ใช้ตามสิทธิ์อย่างเต็มที่ เพลิดเพลินกับ ชอบ, พอใจ, สนุก, สำราญใจ.
have แฮฟว์ {have, had, had, having, has} vt. มี, ประกอบด้วย, ได้รับ, เป็น (โรค) , เอา, เอาได้, ประสบการณ์, ผ่าน, แสดง, ดำเนินการ, ม' (ลูก), vi. มีเงิน. (auxiliary verb) -Phr. (had better (best) ควรจะ)
lend เลนดฺ vt. ให้ยืม, ให้ยืมเงิน, ให้, มอบให้, ปรับตัว. vi. ยืม, ยืมเงิน, กู้เงิน. Synonym: . lender n.
me มี pron. กระหม่อม, กัน, กู, ข้า, ข้าพเจ้า, ข้าพระพุทธเจ้า, ฉัน, ดิฉัน, ผม, อั๊ว(คำสรรพนาม)
money มันนี่ เงิน
please พลีซ vi., vt. (ทำ)ให้ความเพลิดเพลิน, ให้ความพอใจ, พอใจ, ต้องการ. Synonym: . pleasable adj. pleaseness n. pleaser n.
talk ทอล์ค vi., vt., n. (การ) พูด, สนทนา, เจรจา, ปราศรัย, โจษจัน,เรื่องสนทนา Synonym: . talkability n. talkable adj. talker n. -Phr. (talk big คุยโต คุยโว) ###S. converse, utter, speech
time ไทม์ n. เวลา, ช่วงเวลา, กะเวลา, โอกาส, สมัย, ยุค, กาล, ฤดูกาล, ครั้ง, ช่วง,อายุ, วันตาย, เท่า, จังหวะ, อัตราความเร็ว, เวลาพักผ่อน,อัตราค่าจ้างตามช่วงเวลา, สิทธิ, ระยะเวลาการตั้งครรภ์, adj.เกี่ยวกับเวลา, เกี่ยวกับระเบิดเวลา, ตั้งเวลา vt., vi. จับเวลา,ตั้งเวลา, ควบคุมเวลา
to ทู prep. ไปถึง, ถึง, ไปยัง, ไปสู่, ไปทาง, ไปถึง, มีความโน้มน้าว,จนถึง, จนกระทั่งถึง, บรรลุถึง, เข้ากับ, สนองตอบกัน, ตรงกัน, ให้,เพื่อ, เพื่อจะ, ในอันที่จะ, ตาม, ติดตาม, (คณิตศาสตร์) ยกกำลังถึง, ฟื้น, ฟื้นคืน, เฉพาะให้, เพราะ adv. ไปยัง, ไปถึง, ไปสู่,ฟื้น, ฟื้นคืน
you ยู pron. ท่าน คุณ เธอ มึง เจ้า ไอ้ แก ลื้อ เอ็ง ใต้ฝ่าพระบาท ใต้ฝ่าละอองพระบาท ใต้เท้า พวกคุณ แม่นาง พวกเธอ


See more words:
Would you like to see my other blogs?:

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น