Butt Out! This Conversation Is None Of Your Business. : กรุณาออกไปก่อน เรื่องนี้ไม่เกี่ยวกับคุณ

คำศัพท์ "butt out" เป็นคำศัพท์อีกคำหนึ่งที่ใช้ในชีวิตประจำวันบ่อยมากครับ

"butt out" เป็นคำกริยาสแลงครับ(verb slang)


คำว่า "butt out" แปลว่า ออกไป! จะใช้เมื่อมีคนเข้ามาอย่างปัจจุบันทันด่วนโดยไม่ได้รับเชิญหรือไม่เกี่ยวข้องกับวงสนทนานั้นๆ ใช้ในเชิงขอร้องให้คนใดคนหนึ่งออกไปหรือใช้เป็นการขับไสไล่ส่งก็ได้ครับ

ประโยคตัวอย่าง

Butt out! please leave me alone.
บัตต์ เอ้าทฺ พลีซ ลีฟวฺ มี อะโลน
ออกไป! ฉันอยากอยู่คนเดียว

Butt out of my life please!
บัตต์ เอ้าทฺ ออฟ มาย ไลฟว์ พลีซ
กรุณาออกไปจากชีวิตฉัน

"butt out" ใช้ตอนที่ไม่ต้องการให้คนหนึ่งคนใดอยู่ในสถานที่นั้นๆขณะที่จะทำกิจกรรมหรือการสนทนา

ประโยคตัวอย่าง

Butt out! this conversation is none of your business.
บัตต์ เอ้าทฺ ธิส คอนเวอร์เซชั่น อิส นัน ออฟ ยัวร์ บิสสิเนส
กรุณาออกไปก่อน เรื่องนี้ไม่เกี่ยวกับคุณ

I wish you should butt out when I and my boss are talking together.
ไอ วิช ยู ชูด บัตต์ เอ้าทฺ เว็น ไอ แอนด์ มาย บอสส์ อาร์ ทอล์คกิ่ง ทูเกธ'เธอะ
ฉันว่าคุณควรออกไปก่อนตอนที่ฉันคุยกับเจ้านายน่ะ

ใช้ butt out เพื่อ"ขอร้องให้สถานใดที่หนึ่งว่าง"หรือบอกว่า"สถานที่นั้นๆมันวว่างเปล่า" เช่น

If anyone sees us, let's butt out of the room.
อิฟ เอนี่วัน อัส เล็ท'ส บัตต์ เอ้าทฺ ออฟ เดอะ รูม
ถ้าเห็นพวกเรา(มา) ช่วยออกไปจากห้องด้วย(ต้องการใช้ห้อง)

ใช้ butt out เพื่อบอกหรืออธิบายว่า "มีการจากไป" "ผละไป" เช่น

The thieves stole my bag and butt out.
เดอะ ธีฟว'ส สโทล มาย แบก แอนด์ บัตต์ เอ้าทฺ
ไอ้จอมขโมยมันลักกระเป๋าฉันแล้วก็ผละหนีไป

ใช้ butt out เพื่อบอกหรืออธิบายว่า "ไม่ข้องเกี่ยว" เช่น

Teens usually think their parents just butt out of their lives.
ทีน'ส ยูสชวลลี ธิงคฺ แธร์ แพ'เรินทส จัสท์ บัตต์ เอ้าทฺ ออฟ แธร์ ลิฟวฺ
วันรุ่นมักคิดว่าพ่อแม่ไม่ต้องการให้ยุ่งเรื่องของพวกเขา

อ่านเพิ่มเติม: การใช้ Butt out

แล้วพบกันใหม่ครับ
สวัสดีครับ


<>


*อยากเก่งเรื่องกาล(Tense) คลิก: 12 English Tenses
*อยากเก่งเอ็กเซล คลิก: เผยเคล็ดลับ Microsoft Excel
*อยากหัดแปลเพลง คลิก: Just Sing Along Blog | Song Lyrics In English-Thai

Vocabulary | คำศัพท์
Pronunciation | คำอ่าน
Translation | แปล
and แอนด์ conj. และ, แล้วก็, อีก, พร้อมทั้ง, รวมทั้ง, ต่อเนื่องกัน, บวกอีก, ถ้าเช่นนั้นก็, ขณะเดียวกัน Synonym: also, moreover, plus, in)
anyone เอนี่วัน PRON. ใครๆ relate:{ทุกๆ คน}{ใครต่อใคร} syn:(anybody)
are อาร์ ใช้กับ you และเป็นพหูพจน์แทน be, หน่วยผิวหน้าที่เท่ากับ 100 ตารางเมตรหรือ 119.6 ตารางหลาหรือ 1/100 hectare
bag แบก {bagged, bagging, bags} n. ถุง, กระสอบ, ย่าม, กระเป๋าถือ, ความมั่งคั่ง, อาชีพ, อารมณ์ -Phr. (in the bag แน่นอน, มั่นใจ) vi. บวม, พองขึ้น, มีท้อง vt. ใส่เข้าไปในถุง, ล่า, ฆ่า, ทำให้บวมหรือพอง
boss บอสส์ n.นายจ้าง ควบคุม
business บิสสิเนส n. ธุรกิจ, การค้า, เรื่องที่ยากลำบาก,เรื่องที่ถือว่าสำคัญและเอาจริงเอาจัง, ธุระ, สถานการณ์, ภาระหน้าที่,การงาน -Id. (mean business) เอาจริง adj. เกี่ยวกับธุรกิจการค้า
butt out บัตต์ เอ้าทฺ v.slang ออกไป ออกไปซะ
conversation คอนเวอร์เซชั่น n. การสนทนา การปฏิสันถาร การติดต่อ การพูดคุย บทพูด
I ไอ PRON. คำสรรพนามเอกพจน์บุรุษที่1 relate:{ผม}{ดิฉัน}{ข้าพเจ้า}{หน}{กระหม่อม} N. พยัญชนะภาษาอังกฤษตัวที่ 9 N. เสียงสระในภาษาอังกฤษ กระหม่อม, กัน, กู, ข้า, ข้าพเจ้า, ข้าพระพุทธเจ้า, ฉัน, ดิฉัน, ผม, อั๊ว(คำนาม)
if อิฟ conj. ถ้า, ถ้าหมก, เผื่อ, สมมุติว่า, หาก n. ความไม่แน่นอน, ข้อสมมุต
is อิส AUX. เป็น / อยู่ / คือ (กริยาช่วยที่ใช้กับประธานเอกพจน์) v. เอกพจน์บุรุษที่ 3 ของbe
let's เล็ท'ส ย่อมมาจาก let us[เล็ท อัส]=พวกเราไป ไปกันเถอะ หรือเป็นประโยคชักชวนทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งตามกริยาที่ตามมา เช่น let's go[เล็ทส โก] พวกเราไปกันเถอะ
my มาย pron. ของฉัน. interj. คำอุทานแสดงความประหลาดใจ
none นัน pron., adv., adj. ไม่, ไม่ใช่
of ออฟ prep. ของ, แห่ง, ด้วย, โดย, เกี่ยวกับ, ถึง, ในจำพวก, ในเรื่อง, ในฐานะ, ในปริมาณ, ในจำนวน, ที่จะ, ที่มี
room รูม n. ห้อง, ที่ว่าง, ที่พัก, ช่องว่าง, เนื้อที่, โอกาส, Synonym: . rooms n. ที่พักอาศัย, คนที่อยู่ในห้อง vi. กินเนื้อที่, พัก, พักอาศัย, อยู่ vt. ขอให้พัก, ขอให้พักอาศัย
sees ซี'ส vt., vi. เห็น, มอง, ดู, นึกดู, ตรวจดู, ดูแล, หา, สังเกต, พบ, ผ่าน, เยี่ยม, ชม, ค้นพบ, ไปส่ง, ทราบ, ได้ทราบ, เข้าใจ, ชอบใจ, เห็นด้วย,ต้อนรับ, นัดพบ, ให้ความช่วยเหลือ, ดูแล, วางเดิมพัน, สอบถาม, พิจารณา, นึก, สังเกต n. เขตอำนาจหน้าที่ของพระราชาคณะในคริสต์ศาสนา
should ชูด v. กริยาช่อง 2 ของ shall, ต้อง, ควร, ควรจะ
stole สโทล {steal, stolen, stealing, steals} vt., vi. ขโมย, ลักลอบ, ชิง, แอบเอาไป, แอบหยิบเอา n. สิ่งที่ถูกขโมย, สิ่งที่ได้มาด้วยราคาถูกกว่าราคาจริง, การต่อรอง -stealer n.
talking ทอล์คกิ่ง vi., vt., n. (การ) พูด, สนทนา, เจรจา, ปราศรัย, โจษจัน,เรื่องสนทนา Synonym: . talkability n. talkable adj. talker n. -Phr. (talk big คุยโต คุยโว) ###S. converse, utter, speech
the เดอะ ART. คำนำหน้านามชี้เฉพาะ PRF. พระเจ้า syn:(theo-)
thieves ธีฟว'ส vt., vi. ขโมย, ลักทรัพย์ Synonym: . thievingly adv.
this ธิส DET. (คน, สิ่ง) นี้ syn:{the}(that) PRON. นี้ (ใช้แทนคำนามที่กล่าวถึงหรือทราบกันดีอยู่แล้ว) syn:{the one}{this one}(that) ADV. ขนาดนี้relate:{ถึงเพียงนี้}{เท่านี้}
together ทูเกธ'เธอะ adv. ด้วยกัน, พร้อมกัน, ร่วมกัน, เข้าด้วยกัน, ปะทะกัน, สัมพันธ์กัน,เกี่ยวข้องกัน, เวลาเดียวกัน, โดยไม่หยุดยั้ง
us อัส pron. พวกเรา
when เว็น adv., conj., pron. เมื่อไร, เวลาไหน, ในโอกาสไหน conj. เวลาไหน,เมื่อไร, ในขณะที่, พอ, ครั้น, ถ้าหาก, พอ... pron. เวลาไหน, เมื่อไร, เวลาซึ่ง, เวลานั้น
wish วิช vt., vi., n. (การ) ปรารถนา, ประสงค์, ต้องการ, อยากให้, หวัง, อวยพร, ให้พร, สั่ง, สิ่งที่ปรารถนา, -Phr. (wish on บังคับปรารถนา) Synonym: . wisher n. wishless adj. ###S. desire
you ยู pron. ท่าน คุณ เธอ มึง เจ้า ไอ้ แก ลื้อ เอ็ง ใต้ฝ่าพระบาท ใต้ฝ่าละอองพระบาท ใต้เท้า พวกคุณ แม่นาง พวกเธอ
your ยัวร์ pron. (การแสดงความเป็นเจ้าของของ you) ของท่าน, ของคุณ, ของพวกท่าน, ของพวกคุณ


See more words:
Would you like to see my other blogs?:

1 ความคิดเห็น:

  1. ไม่ระบุชื่อ4 พฤศจิกายน 2558 12:00

    ขอบคุณมากครับ ได้ประโยคมากเลยครับ แต่สงสัยความแตกต่างระหว่าง get out กับ butt out น่ะครับ

    ตอบลบ