Keep Up The Great Practice. : ฝึกได้ดีแล้วทำต่อไปนะ

เรามาดูการใช้คำว่า "Keep Up" ในวลี ทำต่อไป ดำเนินต่อไป แต่งเป็นประโยคเพื่อเป็นแนวการนำไปใช้ในชีวิตประจำวันกันครับ

Keep up the good work.
คีพ อัพ เดอะ กู๊ด เวิร์ค
ทำดีแล้วก็ทำต่อไปนะ

Keep up your good job.
คีพ อัพ ยัวร์ กู๊ด จอบ
ทำงานดีแล้วจงทำแบบนี้ต่อไปนะ

Keep up the great practice.
คีพ อัพ เดอะ เกรท แพรค'ทิส
ฝึกได้ดีแล้วทำต่อไปนะ

...

ฟังการออกเสียงคลิกลิงค์นี้และคลิกรูปลำโพง: Keep Up The Great Practice.

*อยากเก่งเรื่องกาล(Tense) คลิก: 12 English Tenses
*อยากเก่งเอ็กเซล คลิก: เผยเคล็ดลับ Microsoft Excel
*อยากหัดแปลเพลง คลิก: Just Sing Along Blog | Song Lyrics In English-Thai

คำศัพท์
คำอ่าน
Translate to English | แปล
Good กู๊ด ดี เหมาะสม เก่ง ซึ่งเชี่ยวชาญ มีน้ำใจ มีเกียรติ น่าพอใจ มาก แท้จริง ความดีงาม
Great เกรท ยิ่งใหญ่
Job จอบ งาน ความรับผิดชอบ มอยหมายงานให้ผู้รับเหมารายย่อย
Keep Up คีพ อับ PHRV. ยกไว้ relate:{ยกสูงไว้}{ยกขึ้น} syn:{hold up} PHRV. ยังคงสูง relate:{พยายามให้สูงไว้} syn:{be up} PHRV. เก็บรักษาไว้ในสภาพดี PHRV. ดำเนินต่อไป relate:{ทำต่อไป}PHRV. ทำให้ลุกจากเตียง syn:{stay up} PHRV. ยังเหมือนเดิม syn:{hang out} PHRV. ตามให้ทัน relate:{ไล่ตาม}{ตามทัน} syn:{catch up}{come up with}
Practice แพรค'ทิส n. การปฏิบัติ, การดำเนิน, กิจวัตร, กิจการ, พิธีการ, การฟ้องร้อง, ความเป็นจริง, การวางแผน, เล่ห์. vt., vi. ปฏิบัติ, ประกอบพิธี, ฟ้องร้อง, ฝึกหัด.
The เดอะ อติเคิลนำหน้านามเฉพาะ
Work เวิร์ค ความพยายามที่ใช้ไปในการทำงาน งาน ที่ทำงาน ชิ้นงาน ทำงาน ใช้การได้ ทำให้เป็นรูปร่าง ออกกำลัง ซึ่งเกี่ยวข้องกับงาน เดินเครื่อง เข้ายา ก่อผล ปั่นป่วน เดิน พยายาม ชิ้นงาน
Yes เยส adv. ไช่, ครับ, จ้ะ n. การต้อนรับ
You ยู ท่าน คุณ เธอ มึง เจ้า ไอ้ แก ลื้อ เอ็ง ใต้ฝ่าพระบาท ใต้ฝ่าละอองพระบาท ใต้เท้า พวกคุณ แม่นาง พวกเธอ
Your ยัวร์ (คุณศัพท์แสดงความเป็นเจ้าของ) ท่าน ของคุณ ของพวกท่าน ของพวกคุณ

See more articles:
Would you like to see my other blogs?:

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น