What Do You Do? คุณทำงานอะไร เรียนภาษาอังกฤษแบบง่ายๆ สไตล์ไมเคิล เล้ง

วันนี้เรามาดูภาษาอังกฤษที่ใช้สอบถามอาชีพการงานกันครับ ถ้าเราต้องการทราบว่าเขาทำงานอะไร สามารถดูแนวการตั้งคำถามพร้อมทั้งแนวการตอบกันสักประโยคสองประโยคเพื่อนำไปประยุกตร์ใช้กันในชีวิตประจำวันครับ

เรามาดูบทสนทนาระหว่างคุณบัวเข่ง (Buakheng) กับคุณไมเคิล (Michael) กันเลยครับ

Buakheng:
What do you do ?
วอท ดู ยู ดู
คุณทำงานอะไร
Image source: theguavaproject.com

Michael:
I work for a company.
ไอ เวิร์ค ฟอร์ เอ คัมพานี่
ฉันทำงานอยู่บริษัทแห่งหนึ่ง

Buakheng:
What about you ?
วอท อะเบ้าท์ ยู
เขาทำงานอะไร

Michael:
I am a student
ไอ แอม เอ สทิวเด้นทฺ
ฉันเป็นนักเรียน

หวังว่าน่าจะเป็นประโยชน์กับพวกเราทุกคนนะครับ...

See you next later.
Michael Leng

*อยากเก่งเรื่องกาล(Tense) คลิก: 12 English Tenses
**อยากเก่งเอ็กเซล คลิก: เผยเคล็ดลับ Microsoft Excel
***อยากหัดแปลเพลง คลิก: Just Sing Along Blog | Song Lyrics In English-Thai

Vocabulary | คำศัพท์
Pronunciation | คำอ่าน
Translate to English | แปล
A เอ อักษรตัวแรกของภาษาอังกฤษ อติเคิลนำหน้าคำนามเอกพจน์
About อะเบ้าท์ รอบ ๆ อ้อม เวียนรอบ ราว ประมาณ ติดตัว ข้าง ๆ ตัว ในที่ต่าง ๆ เกี่ยวกับ แพร่หลาย ทั่ว ใกล้ ในราว หันกลับ หมุนกลับ หมุนเวียน เคลื่อนไหว
Am แอม เป็น อยู่ คือ (v.be ใช้กับ I)
Company คัมพานี่ บริษัท กองร้อย บ. ฝักฝ่าย พวก เหล่า ห้างร้าน การสังคม วงสมาคม การคบค้า หมู่คณะ บริษัทตัวแทน สถานประกอบการ
Do ดู ทำ จัดการ เดินทาง พอเพียง มีพอเพียง ลงโทษ เลียนแบบ แวะเยี่ยม ศึกษา เสพยา / กริยาช่วยใช้ขึ้นต้นประโยคคำถาม
For ฟอร์ สำหรับ
I ไอ กระหม่อม, กัน, กู, ข้า, ข้าพเจ้า, ข้าพระพุทธเจ้า, ฉัน, ดิฉัน, ผม, อั๊ว(คำนาม)
Student สทิวเด้นท นักเรียน
What Up วอท อะไร
Work เวิร์ค ความพยายามที่ใช้ไปในการทำงาน งาน ที่ทำงาน ชิ้นงาน ทำงาน ใช้การได้ ทำให้เป็นรูปร่าง ออกกำลัง ซึ่งเกี่ยวข้องกับงาน เดินเครื่อง เข้ายา ก่อผล ปั่นป่วน เดิน พยายาม ชิ้นงาน
You ยู ท่าน คุณ เธอ มึง เจ้า ไอ้ แก ลื้อ เอ็ง ใต้ฝ่าพระบาท ใต้ฝ่าละอองพระบาท ใต้เท้า พวกคุณ แม่นาง พวกเธอ

See more articles:
Would you like to see my other blogs?:

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น