[Are You A Christian?] : [คุณนับถือศานาคริสต์หรือ] / [Yes, I Am.] : [ครับ/ค่ะ ฉันนับถือศาสนาคริสต์]

"คุณเป็นคริสต์หรือเปล่าครับ/คะ?" / "คุณนับถือศานาคริสต์ใช่ไหม?" ภาษาอังกฤษพูดอย่างไร


วันก่อนๆ ผมได้แต่งประโยคถาม-ตอบเกี่ยวกับการนับถือศาสนาพุทธไปแล้ว วันนี้จะพาไปดูประโยคภาษาอังกฤษที่เกี่ยวกับการถาม-ตอบเกี่ยวกับการนับถือศาสนาคริสต์ครับ เรามาดูด้วยกันเลยครับว่ารูปประโยคเป็นอย่างไร (สังเกตุให้ดี ผมได้แต่งประโยคการตอบทั้งแบบประโยคสั้นและยาวครับ)

ประโยคคำถาม

Are you a Christian?
อาร์ ยู เอ คริสเตียน
คุณนับถือศานาคริสต์หรือ

ประโยคตอบรับ

Yes, I am.
เยส ไอ แอม
ครับ/ค่ะ ฉันนับถือศาสนาคริสต์

Yes, I am a Christian.
เยส ไอ แอม เอ คริสเตรียน
ครับ/ค่ะ ฉันนับถือศาสนาคริสต์

ประโยคตอบปฏิเสธ

No, I am not.
โน ไอ แอม นอท
เปล่าฉันไม่ได้นับถือคริสต์

No, I am not a Christian.
โน ไอ แอม นอท เอ คริสเตรียน
เปล่าฉันไม่ได้นับถือคริสต์หวัดดี
ไมเคิล เล้ง

See more articles:
Vocabulary
Pronunciation
Translation
A เอ อักษรตัวแรกของภาษาอังกฤษ อติเคิลนำหน้าคำนามเอกพจน์
Am แอม เป็น อยู่ คือ (v.be ใช้กับ I)
Are อาร์ เป็น อยู่ คือ
Christian คริส'เชิน adj. เกี่ยวกับพระเยซูคริสต์, เกี่ยวกับศาสนาคริสต์, เกี่ยวกับคริสเตียน, ถูกต้องตามจารีตประเพณี. -n. คริสเตียน, นับถือศาสนาคริสต์ Synonym: of Christ, respectable
I ไอ กระหม่อม, กัน, กู, ข้า, ข้าพเจ้า, ข้าพระพุทธเจ้า, ฉัน, ดิฉัน, ผม, อั๊ว(คำนาม)
No โน adv. adv. ไม่, ไม่มี -n. การปฏิเสธ, คำปฏิเสธ pl. noes, nos
Not น็อท adv. ไม่
Yes เยส adv. ไช่, ครับ, จ้ะ n. การต้อนรับ
You ยู ท่าน คุณ เธอ มึง เจ้า ไอ้ แก ลื้อ เอ็ง ใต้ฝ่าพระบาท ใต้ฝ่าละอองพระบาท ใต้เท้า พวกคุณ แม่นาง พวกเธอ

    ไม่มีความคิดเห็น:

    แสดงความคิดเห็น