วันศุกร์ที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2557

Are you Buddhist? คุณนับถือศานาพุทธหรือคะ / No, I Am A Not Buddhist. ฉันไม่ได้นับถือศานาพุทธ

ถ้าจะถามเป็นภาษาอังกฤษว่าคุณนับถือศาสนาอะไร ถามอย่างไรครับ ลองมาฝึกพูดและเขียนประโยคตัวอย่างการถาม-ตอบดังต่อไปนี้กันเลยครับ

ประโยคคำถาม


Are you Buddhist?
อาร์ ยู บูด'ดิสทฺ
คุณนับถือศานาพุทธหรือครับ/คะ

ประโยคตอบรับ

Yes, I am.
เยส ไอ แอม
ครับ/ค่ะ ฉันนับถือศาสนาพุทธ

ประโยคตอบปฏิเสธ

No, I am not a Buddhist.
โน ไอ แอม นอท เอ บูด'ดิสทฺ
ไม่ ฉันไม่ได้นับถือพุทธครับ/ค่ะ

*อยากเก่งเรื่องกาล(Tense) คลิก: 12 English Tenses
**อยากเก่งเอ็กเซล คลิก: เผยเคล็ดลับ Microsoft Excel
***อยากหัดแปลเพลง คลิก: Just Sing Along Blog | Song Lyrics In English-Thai

Vocabulary | คำศัพท์
Pronunciation | คำอ่าน
Translate to English | แปล

See more articles:
Would you like to see my other blogs?:

2 ความคิดเห็น: