She Does Not Want To Steal Any Thunder At All. หล่อนไม่ได้ต้องการจะขโมยซีนใคร(ตัดหน้าคนอื่น)

คำที่คนไทยเราชอบพูดจนฮิตติดปากกันไปแล้วครับ โดยเฉพาะในวงข่าวของดาราภาพยนต์ คำที่ว่าก็คือ "การขโมยซีน" หรือ "การตัดหน้า" ครับ นัยก็คือการขโมยซีนในการให้สัมภาษณ์กับนักสื่อข่าวทำนองนี้ครับ

Source: pixton.com

เรามาดูกันครับว่าภาษาอังกฤษเขาใช้อย่างไรกัน

She does not want to steal any thunder at all.
ชี ดาส น็อท ว้อนท ทู สทีล เอนี่ ธัน'เดอะ แอท ออลล์
หล่อนไม่ได้ต้องการจะโขมยซีนใคร(ตัดหน้าคนอื่น)

She just only gives an interview when questioned by many journalists.
ชี จัสท์ ออนลี่ กิฟว์ส แอน อิน'เทอวิว เว็น เควสชั่นดฺ บาย แมนี่ เจอร์'นะลิสท์ส
หล่อนเพียงให้สัมภาษณ์เมื่อมีนักข่าวมากมายมาถามเธอ

ฟังการออกเสียงคลิกลิงค์นี้และคลิกรูปลำโพง: She does not want to steal any thunder at all.

*อยากเก่งเรื่องกาล(Tense) คลิก: 12 English Tenses
**อยากเก่งเอ็กเซล คลิก: เผยเคล็ดลับ Microsoft Excel
***อยากหัดแปลเพลง คลิก: Just Sing Along Blog | Song Lyrics In English-Thai

Vocabulary | คำศัพท์
Pronunciation | คำอ่าน
Translate to English | แปล
All ออลล์ ทั้งหมด จำนวนทั้งหมด ทุกคน ทุกๆ มาก(คำไม่เป็นทางการ)
An แอน อติเคิลนำหน้านามทั่วไปที่ขึ้นต้นด้วยสระ
Any เอนี่ ทุกๆคน บ้าง จำนวนหนึ่ง มีจำกัด
At แอท PREP. เข้าร่วม syn:(attending) PREP. จาก syn:(from) PREP. ณ เวลา relate:{ในช่วงเวลา}PREP. ด้วย (ความเร็ว) PREP. ที่ syn:{position of}{placed at}{situated at} PREP. ในลักษณะ syn:{in the manner of} PREP. ไปยัง syn:(toward){in the direction of}
By บาย ใกล้ โดย ก่อนเวลาที่กำหนด ผ่าน ระหว่าง โดยประมาณ ทาง
Does ดาส ทำ / กริยาช่วยใช้ขึ้นต้นประโยคคำถาม ใช้กับ he she it
Gives กิฟว์ส ให้ ประทานให้ ยก ส่ง แจก กำนัล อวย
Interview อิน'เทอวิว n. การสัมภาษณ์, การเข้าพบเพื่อสอบถาม, รายงานการสัมภาษณ์ vt. สัมภาษณ์
Journalists เจอร์'นะลิสท์ส n. นักหนังสือพิมพ์, ผู้เขียนบันทึก, ผู้เขียนอนุทิน
Just จัสท์ ตอนนี้ เพิ่งจะ เพียงแค่ อันที่จริง
Many แมนี่ มากมาย จำนวน
Not น็อท adv. ไม่
Only ออนลี่ เพียงแค่ เท่านั้น เพิ่งจะ แต่ ที่เป็นลูกโทน
Questioned เควสชั่นดฺ กระทู้ เรื่องที่อภิปราย ถาม สอบถาม คำถาม ประโยคคำถาม ปัญหา การถาม การสอบถาม
She ชี หล่อน เธอ
Steal สทีล {stole, stolen, stealing, steals} vt., vi. ขโมย, ลักลอบ, ชิง, แอบเอาไป, แอบหยิบเอา n. สิ่งที่ถูกขโมย, สิ่งที่ได้มาด้วยราคาถูกกว่าราคาจริง, การต่อรอง -stealer n.
Thunder ธัน'เดอะ n. ฟ้าร้อง, เสียงฟ้าร้อง, เสียงดังสนั่น, เสียงขู่คำราม, การขู่คำราม, vi., vt. (ทำให้เกิด) ส่งเสียงดังสนั่น, ส่งเสียงดังกังวานขู่คำราม, เคลื่อนที่ด้วยเสียงดังสนั่น -Phr. (steal someone's thunder ชิงพูดถึงก่อน, ขโมยใช้สิ่งที่คนอื่นพบก่อน)
To ทู ไปถึง ถึง ไปยัง ไปสู่ ไปทาง มีความโน้มน้าว จนถึง จนกระทั่งถึง บรรลุถึง เข้ากับ สนองตอบกัน ตรงกัน ให้ เพื่อ เพื่อจะ ในอันที่จะ ตาม ติดตาม (คณิตศาสตร์)ยกกำลังถึง ฟื้น ฟื้นคืน เฉพาะให้ เพราะ ฟื้น ฟื้นคืน
Want ว้อนท vt. vi., ต้องการ, ปรารถนา, อยาก, ขาดแคลน, หา, ล่า n. สิ่งที่ต้องการ, สิ่งที่จำเป็น, ความขาดแคลน, ความยากจน, การขาดแคลนสิ่งจำเป็นของชีวิต, ความรู้สึกต้องการ Phr. (want out ต้องการออก)
When เว็น เมื่อ ตอน เมื่อไร

See more articles:
Would you like to see my other blogs?:

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น