2020 ยุคของการแนะนำตัวเป็นภาษาอังกฤษว่าจบโรงเรียน/สำเร็จการศึกษา เช่น เขากำลังจะจบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยรามคำแหง

2017 ท่านจบแล้วหรือ? 2018 ท่านได้งานทำแล้วหรือ? ท่านคิดว่าคำถามข้อไหนตอบยาก-ง่ายกว่ากันครับ  เรียนประโยคภาษาอังกฤษ "ฉันกำลังจะจบการศึกษาจาก...."


มีหลายท่านที่โชคดีสมัครงานไว้ช่วงที่กำลังจะจบการเรียนหรือระหว่างที่กำลังรอจบการศึกษาและก็ถูกเรียกไปสัมภาษณ์งาน

กรณีเช่นนี้ ผมแนะนำว่าท่านต้องบอกความจริงกับผู้สัมภาษณ์ไปตามตรงว่ากำลังจะจบการเรียนหรือการศึกษาในวัน เดือน ปี ที่ชัดเจน เพื่อผู้สัมภาษณ์จะได้ทราบรายละเอียดต่างๆซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อทั้งสองฝ่าย คือ ทั้งผู้ให้สัมภาษณ์และผู้สัมภาษณ์ครับ

ประโยคภาษาอังกฤษที่ใช้เกี่ยวกับกำลังจะจบการเรียนคือImage source: www.prakidau.com

I am going to finish from ..Satri Witthaya School..
ไอ แอม โกอิ่ง ทู ฟินนิช ฟรอม สัตรี วิทยา สคูล
ฉันกำลังจะจบการเรียนที่โรงเรียนสัตรีวิทยา


I am going to finish from .. Mater Dei School..
ไอ แอม โกอิ่ง ทู ฟินนิช ฟรอม มาแตร์ เดอี สคูล
ฉันกำลังจะจบการเรียนที่โรงเรียนมาแตร์เดอี


They are going to finish from .. Surasak Montri School..
เดย์ อาร์ โกอิ่ง ทู ฟินนิช ฟรอม สุรศักดิ์มนตรี สคูล
พวกเขากำลังจะจบการเรียนจากโรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี


*สังเกตุ ใช้คำว่า Finish กรณีที่จบจากโรงเรียน


He is going to graduate from .. Ramkhamhaeng University..
ฮี อิส โกอิ่ง ทู แกรดูเอท ฟรอม รามคำแหง ยูนิเวอร์ซิตี
เขากำลังจะจบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยรามคำแหง


I am going to graduate from .. Sukhothai Thammathirat Open University..
ไอ แอม โกอิ่ง ทู แกรดูเอท ฟรอม สุโขทัย ธรรมาธิราช โอเพ็น ยูนิเวอร์ซิตี
ฉันกำลังจะจบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (มสธ)


She is going to graduate from .. Mahasarakham University..
ชี อิส โกอิ่ง ทู แกรดูเอท ฟรอม มหาสารคาม ยูนิเวอร์ซิตี
หล่อนกำลังจะจบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (มมส)


*สังเกตุ ใช้คำว่า Graduate กรณีที่จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัย


Vocabulary
Pronunciation
Translation
Am แอม AUX. รูปของ Verb to be ที่ใช้กับบุรุษที่ 2 เอกพจน์ ABBR. เวลาหลังเที่ยงคืนถึงเที่ยงวัน (คำย่อของ ante meridiem) syn:{a.m.}{AM}{A.M.}
Are อาร์ ใช้กับ you และเป็นพหูพจน์แทน be, หน่วยผิวหน้าที่เท่ากับ 100 ตารางเมตรหรือ 119.6 ตารางหลาหรือ 1/100 hectare
Finish ฟินนิช {finished.finishing, finishes} v. ทำให้เสร็จ, ทำให้หมด, ทำจบ, เสร็จ,จบ, สิ้นสุด, ยุติ, เอาชนะได้สิ้นเชิง, ทำลาย, ฆ่า. n. สุดท้าย,วาระสุดท้าย, ความตาย, ความเกลี้ยงเกลา, ยาขัดเงา,ผิวหน้าที่เกลี้ยงเกลา, ความมันเป็นเงา, ลาย, พื้นหน้าเคลือบเงา
From ฟรอม prep. จาก, นับจาก, ห่างจาก, เนื่องจาก, มาจาก, ตั้งแต่, เนื่องด้วย, เนื่องแต่, โดยอาศัย
Going โกอิ่ง n. การไป, สภาพของผิวหน้าถนนหนทาง. Synonym: . goings n. นิสัย, ความประพฤติ adj. เคลื่อนที่, กระฉับกระเฉง,มีชีวิต, ทั่วไป, ตามปกติ, ปัจจุบัน, ซึ่งกำลังจากไป ###S. departure, ongoing
Graduate แกรดูเอท n., adj. บัณฑิต, ภาชนะตวงที่แบ่งออกเป็นขีด ๆ vi.สำเร็จการศึกษา, ค่อย ๆเปลี่ยนแปลง vt. มอบปริญญาแก่, สำเร็จการศึกษาจาก, แบ่งออกเป็นขีด Synonym: . graduated adj. ###S. mark off, calibrate
He ฮี pron. เขาผู้ชาย, คนนั้น, ใครก็ได้ n. ผู้ชาย, สัตว์ตัวผู้
I ไอ PRON. คำสรรพนามเอกพจน์บุรุษที่1 relate:{ผม}{ดิฉัน}{ข้าพเจ้า}{หน}{กระหม่อม} N. พยัญชนะภาษาอังกฤษตัวที่ 9 N. เสียงสระในภาษาอังกฤษ กระหม่อม, กัน, กู, ข้า, ข้าพเจ้า, ข้าพระพุทธเจ้า, ฉัน, ดิฉัน, ผม, อั๊ว(คำนาม)
Is อิส AUX. เป็น / อยู่ / คือ (กริยาช่วยที่ใช้กับประธานเอกพจน์) v. เอกพจน์บุรุษที่ 3 ของbe
Mahasarakham University มหาสารคาม ยูนิเวอรฺซิตี n.มหาวิทยาลัย มหาสารคาม
Mater Dei School มาแตร์เดอี สคูล n.โรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัย
Ramkhamhaeng University รามคำแหง ยูนิเวอรฺซิตี n.มหาวิทยาลัยรามคำแหง
Satri Witthaya School สัตรี วิทยา สคูล n.โรงเรียนสัตรีวิทยา
School สคูล n. โรงเรียน, ระบบการศึกษา, การศึกษา, กลุ่มนักเรียน, ภาคเรียน, ฝูงปลา,ฝูงสัตว์น้ำ. adj. เกี่ยวกับโรงเรียน, เกี่ยวกับการสอน vi. อยู่เป็นฝูง,ไปเป็นฝูง Synonym: academy, institute, college
She ชี pron. หล่อน, เธอ, ตัวเมีย (ใช้นำชื่อสัตว์) , มัน(ใช้เป็นสรรพนามของเรือ, รัฐ, โลก, ดวงดาวเป็นต้น).n. ผู้หญิง, สตรี, ตัวเมีย, เพศหญิง, สิ่งที่ถือเป็นเพศหญิง
Sukhothai Thammathirat Open University สุโขทัย ธรรมาธิราช ยูนิเวอรฺซิตี n.มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
Surasak Montri School สุรศักดิ์ มนตรี สคูล n.โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี
They เธ pron. เขาเหล่านั้น, พวกเขา, บุคคลทั่วไป, ประชาชนทั่วไป
To ทู prep. ไปถึง, ถึง, ไปยัง, ไปสู่, ไปทาง, ไปถึง, มีความโน้มน้าว,จนถึง, จนกระทั่งถึง, บรรลุถึง, เข้ากับ, สนองตอบกัน, ตรงกัน, ให้,เพื่อ, เพื่อจะ, ในอันที่จะ, ตาม, ติดตาม, (คณิตศาสตร์) ยกกำลังถึง, ฟื้น, ฟื้นคืน, เฉพาะให้, เพราะ adv. ไปยัง, ไปถึง, ไปสู่,ฟื้น, ฟื้นคืน

    ไม่มีความคิดเห็น:

    แสดงความคิดเห็น