She Was Sick. หล่อนป่วย / หล่อนไม่ค่อยสบาย (past tense: รูปอดีตกาล) | ตีแตกภาษาอังกฤษ

วันนี้เรามีประโยคที่ขึ้นต้นด้วย "She" เป็นประธานของประโยคที่เกิดขึ้นในอดีตมาเขียนแบ่งปันกันครับ

ภาษาอังกฤษเป็นประโยคที่มีกาล(Tense) บ่งชี้ถึง"กาลเวลา"หรือช่วงเวลาการเกิดเหตุการณ์ต่างๆนั่นเองครับ

โดยกริยาจะเปลี่ยนผันไปตามกาลต่างๆที่แสดงให้เราทราบถึงช่วงเวลาของประโยคนั้นๆว่าเกิดขึ้นเวลาใด เช่น เช้า(Morning time) กลางวัน(Noon time) เย็น(Evening time) เมื่อคืนนี้(Last night) เมื่อวานนี้(Yesterday) ปีที่แล้ว(Last year) สามปีผ่านมาแล้ว(Three years ago) เป็นต้นครับ

She Was Sick Yesterday. 
ชี วอส ซิค เยสเตอร์เดย์ 
เมื่อวานนี้หล่อนป่วย / หล่อนไม่ค่อยสบายเมื่อวานนี้

Tense: Past Simple Tense

Structure: Subject + V.2 + ...
  • She เป็น Subject (ประธานของประโยค)
  • Was เป็น Verb to be (V2) คำกริยาที่ใช้กับ I, he, she, it หรือประธานประโยคเอกพจน์เสมอ
  • Sick เป็น Adjective (คำคุณศัพท์ทำหน้าที่คำขยายนาม) ในที่นี้ขยายคำว่า she ครับ
*ประโยคนี้หมายถึง เมื่อวานนี้ตัวหล่อนนั้นป่วย แต่ปัจจุบันหายดีแล้ว

คลิกดูลิ้งค์ : 12 English Tenses Structure

Vocabulary | คำศัพท์
Pronunciation | คำอ่าน
Translate to English | แปล
She ชี หล่อน เธอ
Sick ซิค adj. ป่วย, ไม่สบาย, คลื่นไส้, คลื่นเหียน, เป็นไข้, ไม่สบายใจ, รำคาญใจ, เอียน, ร้อนใจ, เจ็บใจ, รังเกียจ, ขยะแขยง, เสื่อมเสีย, ซีด, ขาวซีด, อมโรค, ได้พืชผลไม่ค่อยดี, มีเชื้อโรค, เปราะ, กลิ่นไม่ดี. n. คนป่วย, คนไข้
Was วอส เป็น อยู่ คือ(past ของ is)
Yesterday เยสเตอร์เดย์ เมื่อวานนี้

See more articles:
Would you like to see my another blogs?:

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น