Are You Sure You Want To Permanently Delete All Of These Items?

Are You Sure You Want To Permanently Delete All Of These Items


ท่านเป็นผู้หนึ่งที่ใช้คอมพิวเตอร์ เวลาที่ท่านลบ(Delete)ข้อมูลไฟล์ต่างๆ ข้อมูลเหล่านั้นจะถูกเก็บไว้ที่ถังขยะข้อมูล(Recycle Bin) ท่านต้องตามไปลบ(Delete)หรือนำถังขยะไปทิ้งเพื่อให้ถังว่าง(Empty) ขณะที่ท่านทำการเทถังขยะอยู่นั้น ระบบจะแสดงประโยคภาษาอังกฤษขึ้นมาหนึ่งประโยคเพื่อสอบถามและยืนยันถึงความต้องการก่อนที่ท่านจะเทถังขยะข้อมูล ประโยคดังกล่าวคือ


Are you sure you want to permanently delete all of these items?
อาร์  ยู  ชัวร์  ยู  ว้อนท  ทู  เพอร์มาเน้นท์ลี่  ดิลีท'  ออลล์  ออฟ  ดีส  ไอเท็มส
ท่านแน่ใจว่าจะลบข้อมูลเหล่านี้ทั้งหมดอย่างถาวร


เพื่อเป็นการยืนยันอีกครั้งหนึ่งนั่นเอง เพราะว่าบางครั้งอาจจะมีบางคนที่คลิกไปโดนปุ่มเทถังขยะดังกล่าวโดยไม่ได้ตั้งใจครับ

ถ้าเราเห็นประโยคข้างบนที่กล่าวแล้วเราคลิกที่ปุ่ม ok ข้อมูลในถังขยะ(Recycle Bin)ก็จะถูกลบครับ

ลาแล้วครับ
สวัสดีครับ

<> 

*อยากเก่งเรื่องกาล(Tense) คลิก: 12 English Tenses
*อยากเก่งเอ็กเซล คลิก: เผยเคล็ดลับ Microsoft Excel
*อยากหัดแปลเพลง คลิก: Just Sing Along Blog | Song Lyrics In English-Thai


Vocabulary | คำศัพท์
Pronunciation | คำอ่าน
Translate to English | แปล
All ออลล์ ทั้งหมด จำนวนทั้งหมด ทุกคน ทุกๆ มาก(คำไม่เป็นทางการ)
Are อาร์ เป็น อยู่ คือ
Delete ดิลีท' vt. ลบออก, เอาออก ลบทิ้งลบออกลบ1. หมายถึงแป้นสำหรับสั่งให้ลบทิ้ง การกดแป้นนี้จะทำให้ลบตัวอักขระที่ตัวชี้ตำแหน่ง (cursor) นำอยู่ออกตัวอักขระที่อยู่ถัดไปจะเลื่อนขึ้นมาทางซ้ายอีกตำแหน่งหนึ่งตามกันมาเป็นกระบวน 2. ในความหมายทางคอมพิวเตอร์ที่แท้จริงนั้น หมายถึงการลบข้อความหรือข้อมูล หรือระเบียน ออกจากแฟ้มข้อมูล (file)หรือฐานข้อมูล (database) 3. ในระบบดอส ใช้เป็นคำสั่งลบชุดคำสั่ง(program) หรือแฟ้มข้อมูล(file) ที่เก็บไว้ในจานบันทึก (disk) เช่นเดียวกับคำสั่ง ERASE อาจใช้ตัวย่อว่า DEL ก็ได้ เช่น A>DEL* .BASมีความหมายเหมือน erase
Items ไอเท็มส เรื่อง อัน ชิ้น สิ่งของในรายการ รายการในบัญชี ข่าว มาตรา ข้อ ด้วย เช่นเดียวกัน ลงรายการ ลงบันทึก
Of ออฟ ของ
Permanently เพอร์มาเน้นท์ลี่ ADV. อย่างถาวร syn:{อย่างคงทน}{อย่างยั่งยืน}
Sure ชัวร์ แน่นอน มั่นใจ มั่นคง ไว้ใจได้ แน่นอน
These ดีส เหล่านี้
To ทู ไปถึง ถึง ไปยัง ไปสู่ ไปทาง มีความโน้มน้าว จนถึง จนกระทั่งถึง บรรลุถึง เข้ากับ สนองตอบกัน ตรงกัน ให้ เพื่อ เพื่อจะ ในอันที่จะ ตาม ติดตาม (คณิตศาสตร์)ยกกำลังถึง ฟื้น ฟื้นคืน เฉพาะให้ เพราะ ฟื้น ฟื้นคืน
Want ว้อนท vt. vi., ต้องการ, ปรารถนา, อยาก, ขาดแคลน, หา, ล่า n. สิ่งที่ต้องการ, สิ่งที่จำเป็น, ความขาดแคลน, ความยากจน, การขาดแคลนสิ่งจำเป็นของชีวิต, ความรู้สึกต้องการ Phr. (want out ต้องการออก)
You ยู ท่าน คุณ เธอ มึง เจ้า ไอ้ แก ลื้อ เอ็ง ใต้ฝ่าพระบาท ใต้ฝ่าละอองพระบาท ใต้เท้า พวกคุณ แม่นาง พวกเธอ


See more articles:
Would you like to see my another blogs?:

1 ความคิดเห็น:

  1. ไม่ระบุชื่อ11 ธันวาคม 2558 23:08

    ขอบคุณมากครับ เราแปลไม่ออก ถ้าคลิกมั่วๆไปก็จะเสียหายหลายแสน เคยมาแล้วครับ

    ตอบลบ