I Will Stop By At Your Home. : ฉันจะแวะที่บ้านคุณ (ถ้ามีโอกาสผ่านไปแถวนั้น) | ตีแตกภาษาอังกฤษ

ภาษาอังกฤษวันนี้ต่อเนื่องกับประโยคก่อนหน้านี้ครับ (If I Go There By Chance. ถ้าฉันมีโอกาสผ่านไปแถวนั้น)

ประโยคนี้มีวลีที่เราใช้กันบ่อยๆในภาษาไทยเราคือคำว่า "Stop By" PHRV. = แวะ อย่างเช่น เราเดินทางไปเที่ยวระยอง ขากลับเราก็แวะซื้อของข้างทางอะไรทำนองนั้น


I will stop by at your home.
ไอ วิล สทอพ บาย แอท ยัวร์ โฮม
ฉันจะแวะที่บ้านคุณ"Stop By" เป็นกริยาวลีหรือ Phrasal Verbs หมายถึง กริยาที่ประกอบด้วยส่วนที่เป็นคำกริยาเองและคำอื่นๆซึ่งมักเป็นคำบุพบทหรือภาษาอังกฤษคือ preposition ครับ โดยเมื่อรวมกันแล้วจะทำให้เกิดความหมายใหม่ขึ้นมา

ขอยกตัวอย่างเพิ่มอีกสักประโยคครับ


Please stop at my noodle restaurant if you come to Bangplee. 
พลีซ สทอพ แอท มาย นูด'เดิล เรสเตอรองท์ อิฟ ยู คัม ทู บางพลี 
กรุณาแวะที่ร้านก๋วยเตี๋ยวของฉันถ้าผ่านมาแถวบางพลี


ลองนำไปใช้ดูนะครับ ดัดแปลงประโยค เปลี่ยนคำศัพท์ให้ตรงตามความต้องการหรือเหมาะสมกับเรื่องของเพื่อนๆเองครับ

แล้วพบกันใหม่ครับ
สวัสดีครับ

<>

Vocabulary | คำศัพท์
Pronunciation | คำอ่าน
Translate to English | แปล
At แอท PREP. เข้าร่วม syn:(attending) PREP. จาก syn:(from) PREP. ณ เวลา relate:{ในช่วงเวลา}PREP. ด้วย (ความเร็ว) PREP. ที่ syn:{position of}{placed at}{situated at} PREP. ในลักษณะ syn:{in the manner of} PREP. ไปยัง syn:(toward){in the direction of}
By บาย prep. โดย, ไปยัง, ข้าง, อยู่ข้าง, ใกล้, ติดตัว, ไปทาง, ทาง, หันไปทาง, จาก, ผ่าน, ผ่านไป, ผ่านข้าง, ของ, อาศัย, ใช้, ที่, ทีละ, ต่อ adj. อยู่ใกล้, ใกล้ -Conf. with
Home โฮม n., adj. (เกี่ยวกับ)บ้าน, เรือน, ที่พัก, ที่อยู่อาศัย, ปิตุภูมิ, บ้านเกิดเมืองนอน,ประเทศของตน, ถิ่นกำเนิด, สถานสงเคราะห์, ฐาน, ศูนย์กลาง. adv. ไปบ้าน Synonym:  residence, centre
I ไอ PRON. คำสรรพนามเอกพจน์บุรุษที่1 relate:{ผม}{ดิฉัน}{ข้าพเจ้า}{หน}{กระหม่อม} N. พยัญชนะภาษาอังกฤษตัวที่ 9 N. เสียงสระในภาษาอังกฤษ กระหม่อม, กัน, กู, ข้า, ข้าพเจ้า, ข้าพระพุทธเจ้า, ฉัน, ดิฉัน, ผม, อั๊ว(คำนาม)
Stop สทอพ vt., vi., n. (การ) หยุด, ห้าม, ยับยั้ง, ยุติ, จอด, เลิก, ขัดขวาง, ป้องกัน, ตัดขาด, อุด, จุก, ปิด, พัก, (มวย) ชนะน็อคเอ๊าท์, หรี่แสง, หยุดชำระ, ใส่จุด, ใส่เครื่องหมาย '.', จุก, ที่อุด, อุปสรรค, สิ่งกีดขวาง, อุปกรณ์หยุดการเคลื่อนที่, การยุติการชำระ, สลักเสียงหีบเพลง, เครื่องอุด
Stop by สต็อป บาย PHRV. แวะ syn:{stop in}{stop off}
Will วิล auxiliary v. ใช้แสดงอนาคตกับบุรุษที่ 1 และ 3 (ช่อง 2เป็น would) , จะ, อาจจะ, ควรจะ, ย่อมจะ vt. vi., n. (ความ) ประสงค์, ปรารถนา, พึงจะ, ชอบ, พอใจ, อยากจะ, พินัยกรรม,
ความกระตือรือร้น vt. ตัดสินใจ, ทำพินัยกรรมยกให้, ใช้อำนาจจิตบังคับ vi. ตั้งใจ, ตัดสินใจ
Your ยัวร์ pron. (การแสดงความเป็นเจ้าของของ you) ของท่าน, ของคุณ, ของพวกท่าน, ของพวกคุณ

See more articles:
Would you like to see my another blogs?:

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น