เรียนภาษาอังกฤษ "I have picked you for a project." "ฉันเลือกคุณเพื่อจะให้ทำโครงการหนึ่งของเรา"

อยู่ดีๆก็ได้รับ e-mail ส่งมาหาโดยมีข้อความที่น่าสนใจ แต่เมื่อพิจารณาดูแล้วปรากฏมันเป็นเมล์หลอกลวงครับ ส่วนจะหลอกเรื่องอะไรนั้นผมก็ยังไม่ทราบครับ เพราะว่าผมเลือกที่จะ Delete มันทิ้งครับ email ดังกล่าวเขียนมาอย่างนี้ครับ

I have picked you for a project.
ไอ แฮฟว์ พิคทฺด์ ยู ฟอร์ เอ/อะ พรอจ'เจคทฺ
ฉันเลือกคุณสำหรับโครงการหนึ่ง

Kindly contract me.
ไคดฺ'ลี คอน'แทรคทฺ มี
กรุณาติดต่อกลับ

Vocabulary | คำศัพท์
Pronunciation | คำอ่าน
Translate to English | แปล
A เอ/อะ อักษรตัวแรกของภาษาอังกฤษ อติเคิลนำหน้าคำนามเอกพจน์
Contract คอน'แทรคทฺ n. สัญญา, ข้อตกลง, หนังสือสัญญา, คำย่อ, รูปแบบย่อ -v. หด, ย่น, ขมวด, เกร็ง, ติด (โรค, นิสัย) , ทำ (หนี้สิน), ทำสัญญา
For ฟอร์ สำหรับ
Have แฮฟว์ มี กิน ได้รับ มีคุณสมบัติ (ใช้กับประธานพหูพจน์และ I you they we)
I ไอ กระหม่อม, กัน, กู, ข้า, ข้าพเจ้า, ข้าพระพุทธเจ้า, ฉัน, ดิฉัน, ผม, อั๊ว(คำนาม)
Kindly ไคดฺ'ลี adj., adv. เมตตา, กรุณา, ปรานี, ใจดี, หวังดี, มีใจเป็นมิตร, อ่อน, โยน.
Me มี กระหม่อม, กัน, กู, ข้า, ข้าพเจ้า, ข้าพระพุทธเจ้า, ฉัน, ดิฉัน, ผม, อั๊ว(คำสรรพนาม)
Picked พิคทฺด์ vt. เลือก, สรร, คัด, หยิบ, จับ, แคะ, ขุด, เลาะ, แทะ, เจาะ, จิก, เด็ด, เก็บ, ถอน (ขน) , ฉกฉวย, ดึงออก, หาเหตุ, หาเรื่อง, ดีด(สายพิณ, สายกีตาร์และอื่น ๆ) vi. ขุด, เลาะ, แทะ, จิก, เด็ด, เก็บ, ล้วงกระเป๋า, ขโมย, คัด, เลือก n. การเลือก -Phr. (pick on วิจารณ์กล่าวหา)
Project พรอจ'เจคทฺ n. โครงการ, แผนการ, โครงการวิจัย, โครงการค้นคว้า, โครงการเคหะ. vt. (โพรเจคทฺ') เสนอ, ออกแบบ, วางแผน, ยื่นออกมา, ต่อ, ส่อง, ฉาย, ฉายเป็นเงา, ถ่ายแผนที่, ถ่ายทอด. vi. ปรากฎตัว, แสดงออก, จินตนาการตัวเอง
You ยู ท่าน คุณ เธอ มึง เจ้า ไอ้ แก ลื้อ เอ็ง ใต้ฝ่าพระบาท ใต้ฝ่าละอองพระบาท ใต้เท้า พวกคุณ แม่นาง พวกเธอ

See more articles:
Would you like to see my another blogs?:

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น