อีเมล์ล่อเหยื่อให้ติดเบ็ด "I have picked you for a project, reply." "ฉันเลือกคุณสำหรับโครงการหนึ่ง กรุณาตอบอีเมล์กลับด้วย"

วันนี้เรายังอยู่กับอีเมล์หลอกลวงครับ เพราะว่าจะลักษณะประโยคภาษาอังกฤษที่แตกต่างกันไปเล็กน้อยครับ ผมเตือนทุกท่านว่าถ้าเห็นเมล์ลักษณะดังที่ผมนำมาเล่าสู่กันฟังวันนี้ อย่าได้ไปยุ่งกับมันนะครับ แนะนำไห้ลบทิ้งครับ (Delete)

I have picked you for a project, reply.
ไอ แฮฟว์ พิคทฺด์ ยู ฟอร์ เอ/อะ พรอจ'เจคทฺ, รีพลาย
ฉันเลือกคุณสำหรับโครงการหนึ่ง กรุณาตอบอีเมล์กลับด้วย

Vocabulary | คำศัพท์
Pronunciation | คำอ่าน
Translate to English | แปล
A เอ/อะ อักษรตัวแรกของภาษาอังกฤษ อติเคิลนำหน้าคำนามเอกพจน์
For ฟอร์ สำหรับ
Have แฮฟว์ มี กิน ได้รับ มีคุณสมบัติ (ใช้กับประธานพหูพจน์และ I you they we)
I ไอ กระหม่อม, กัน, กู, ข้า, ข้าพเจ้า, ข้าพระพุทธเจ้า, ฉัน, ดิฉัน, ผม, อั๊ว(คำนาม)
Picked พิคทฺด์ vt. เลือก, สรร, คัด, หยิบ, จับ, แคะ, ขุด, เลาะ, แทะ, เจาะ, จิก, เด็ด, เก็บ, ถอน (ขน) , ฉกฉวย, ดึงออก, หาเหตุ, หาเรื่อง, ดีด(สายพิณ, สายกีตาร์และอื่น ๆ) vi. ขุด, เลาะ, แทะ, จิก, เด็ด, เก็บ, ล้วงกระเป๋า, ขโมย, คัด, เลือก n. การเลือก -Phr. (pick on วิจารณ์กล่าวหา)
Project พรอจ'เจคทฺ n. โครงการ, แผนการ, โครงการวิจัย, โครงการค้นคว้า, โครงการเคหะ. vt. (โพรเจคทฺ') เสนอ, ออกแบบ, วางแผน, ยื่นออกมา, ต่อ, ส่อง, ฉาย, ฉายเป็นเงา, ถ่ายแผนที่, ถ่ายทอด. vi. ปรากฎตัว, แสดงออก, จินตนาการตัวเอง
Reply รีพลาย ตอบ โต้ตอบ ย้อน เฉลยปัญหา ขานตอบ จดหมายตอบรับ
You ยู ท่าน คุณ เธอ มึง เจ้า ไอ้ แก ลื้อ เอ็ง ใต้ฝ่าพระบาท ใต้ฝ่าละอองพระบาท ใต้เท้า พวกคุณ แม่นาง พวกเธอ

See more articles:
Would you like to see my another blogs?:

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น