เรียนภาษาอังกฤษกับวลีเด็ด "I Have Just Found 10000 Ways That Won't Work" | โทมัส เอดิสัน

ภาษาอังกฤษวันนี้ได้ทั้งความรู้และกำลังใจที่จะก้าวไปต่อก็เพราะคำของโทมัส เอดิสัน

หลอดไฟฟ้าที่เราใช้กันอยู่ทุกวันนี้ถูกคิดค้นด้วยนักวิทยาศาสตร์หลายท่านด้วยกัน หนึ่งในจำนวนนั้นคือโทมัส อัลวา เอดิสัน (ภาษาอังกฤษ: Thomas Alva Edison)
เขาเป็นนักประดิษฐ์และนักธุรกิจชาวอเมริกัน ท่านทราบหรือไม่ว่าเขาเป็นผู้ก่อตั้งบริษัทเจเนอรัลอิเล็กทริก (General Electric) บริษัทเครื่องใช้ไฟฟ้าขนาดใหญ่ของโลกและเป็นผู้ประดิษฐ์อุปกรณ์เก้าอี้ไฟฟ้าสำหรับใช้ประหารนักโทษอีกด้วย

เอดิสันมีวลีเด็ดๆที่ทำให้เขาเป็นนักทดลองที่ไม่ย่อท้อแม้จะผิดพลาดล้มเหลวนับพันนับหมื่นครั้ง

คำนั้นก็คือ


I have not failed.
ไอ แฮฟว์ น็อท เฟลด์
ฉันไม่ได้ล้มเหลวอะไร

I have just found 10,000 ways that won't work.
ไอ แฮฟว์ จัสท์ เฟาดฺ เท็น เท้าสั้นด์ เวย์ส แดท โวนท์ เวิร์ค
แต่ฉันได้พบว่า 10,000 วิธี(ที่ทดลอง)นั้นมันไม่ได้ผล

อ่านแล้วรู้สึกเหมือนมีพลังขึ้นมายังไงก็ไม่รู้!!!

ว่าแล้วคุณโธมัสก็ตั้งอกตั้งใจก้มหน้าก้มตาทำการทดลองใส้หลอดไฟของแกไป จนในที่สุดก็ประสบความสำเร็จ ทำให้มนุษยชาติมีไฟฟ้าใช้กันมาจนถึงทุกวันนี้ครับ

นับว่าเราได้เรียนรู้ทั้งภาษาอังกฤษและคติสอนใจในความเพียรพยามอีกด้วยครับ

สวัสดีครับ
แล้วพบกันใหม่

<>

Vocabulary | คำศัพท์
Pronunciation | คำอ่าน
Translate to English | แปล
10000 เท็น เท้าสั้นด์ หนื่งหมื่น เลขจำนวน 10,000
Failed เฟลด์ vi. ล้มเหลว, ไม่สามารถ, ได้ต่ำกว่ากำหนด, สอบตก, ขาดแคลน, ล้ม, อ่อนกำลัง, เสื่อมถอย, ไม่สามารถชำระหนี้ได้, แตก, หยุด, ใช้การไม่ได้. vt. ไม่สามารถ, ทำให้ผิดหวัง, ได้น้อยกว่าที่กำหนด. -n. ความล้มเหล
Found เฟาดฺ v. กริยาช่อง 2 และช่อง 3 ของ find. adj. ซึ่งติดตั้งเครื่องใช้และอุปกรณ์ต่าง ๆ , v. ก่อตั้ง, สร้าง, หลอมหล่อ, หลอม, หล่อ n. สิ่งที่ติดตั้งเพิ่มเติมโดยไม่คิดมูลค่าเพิ่มเติม.
Have แฮฟว์ มี กิน ได้รับ มีคุณสมบัติ (ใช้กับประธานพหูพจน์และ I you they we)
I ไอ กระหม่อม, กัน, กู, ข้า, ข้าพเจ้า, ข้าพระพุทธเจ้า, ฉัน, ดิฉัน, ผม, อั๊ว(คำนาม)
Just จัสท์ ตอนนี้ เพิ่งจะ เพียงแค่ อันที่จริง
Not น็อท ไม่
That แดท นั้น
Ways เวย์ส n. ทาง, ระยะทาง, วิธีการ, รูปแบบ, แผน, นิสัย, ความเคยชิน, สภาพการณ์, ขอบเขต, อาชีพ, จุด, สิทธิการผ่าน, ประสบการณ์, adv. จากที่นี่, มากมาย, ใกล้ทีเดียว -Phr. (by the way ขอถือโอกาส) -Phr. (give way to ยอม ยอมแพ้แก่) -PHr. (under way กำลังเคลื่อนตัวก้าวหน้า)
Won't โวนท ย่อมาจาก will not = จะไม่
Work เวิร์ค ความพยายามที่ใช้ไปในการทำงาน งาน ที่ทำงาน ชิ้นงาน ทำงาน ใช้การได้ ทำให้เป็นรูปร่าง ออกกำลัง ซึ่งเกี่ยวข้องกับงาน เดินเครื่อง เข้ายา ก่อผล ปั่นป่วน เดิน พยายาม ชิ้นงาน


See more articles:
Would you like to see my another blogs?:

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น