ประโยค "Begin With The End In Mind." เป็นประตูนำไปสู่ความสำเร็จ

ชีวิตของคนเราเมื่อเกิดมาแล้วย่อมต้องความสำเร็จอย่างใดอย่างหนึ่งแตกต่างกันไป แต่ชีวิตเรานั้นมันช่างผ่านไปอย่างรวดเร็ว ฉะนั้นถ้าเราต้องการจะทำอะไรก็ตามก็ต้องรีบทำกันตั้งแต่วันนี้ครับ

ภาษาอังกฤษประโยคที่ผมนำมาฝากวันนี้เป็นปรัชญาที่ดีมากครับ น่าจำไปใช้เพื่อเป็นแนวทางในการที่จะลงมืออะไรก็ตาม เราต้องมีเป้าหมายที่ชัดเจนครับ

Begin with the end in mind.
บิกิน วิท เดอะ เอนดฺ อิน ไมนด์
การเริ่มต้นด้วยการตั้งเป้าหมาย


ที่มา: หนังสือ The Seven Habits of Highly Effective People โดย Stephen Covey


Vocabulary | คำศัพท์
Pronunciation | คำอ่าน
Translate to English | แปล
Begin บิกิน vi., vt. เริ่ม, เริ่มต้น, ตั้งต้น, ลงมือ
End เอนดฺ n. ปลาย, ท้าย, ตอนจบ, จุดจบ, ชั้นสุดท้าย, มรณกรรม, ความพินาศ, ความหายนะ, ผลเบื้องปลาย, ผลประสงค์, วัตถุที่ประสงค์, การลงเอย, สภาพสุดท้าย vt. ยุติ, ยกเลิก, ฆ่า, ทำลาย, ขจัดสิ้น. vi. สิ้นสุด, ยุติ, ตาย, ถึงขั้นสุดท้าย -Phr. (make both ends meet หาเงินให้พอกับความต้องการ
In อิน ใน
Mind ไมนด์ จิตใจ ความตั้งใจ ระวัง รังเกียจ สติปัญญา
The เดอะ อติเคิลนำหน้านามเฉพาะ
With วิท ร่วมกับ กับ

See more articles:
Would you like to see my another blogs?:

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น