Do You Usually Take A Nap During Lunch Hour ? นายชอบงีบตอนกลางวันป่ะ

เชื่อกันหรือไม่ หรือว่าท่านเคยได้ยินเขาพูดกันหรือเปล่าว่า การงีบประมาณ 15 ถึง 20 นาทีโดยเฉพาะเวลาช่วงพักเที่ยงจะช่วยให้สมองปู๊ดป๊าดขึ้นมา และมีความพร้อมที่จะทำงานในช่วงบ่ายได้อย่างสบายๆไร้ซึ่งความมึนทึม แหม..มันชั่งเหมาะกับมนุษย์เงินเดือนอย่างเราซะจริงๆ!

เรียนภาษาอังกฤษกับประโยคเกี่ยวกับการงีบกันดีกว่าครับวันนี้

Buakheng:
Do you usually take a nap during lunch hour ?
ดู ยู ยูสชวลลี เทค อะ แนพ ดูริ่ง ลันช เอาร์
ปกตินายงีบระหว่างพักเที่ยงหรือเปล่า

Michael:
Yes I do I usually take nap around 15 minutes every day .
เยส ไอ ดู ไอ ยูสชวลลี อราวนด์ ฟิฟทีน มินนิทส์ เอเวอรี่ เดย์
ฉันงีบวันละ 15 นาทีเป็นประจำทุกวัน

Buakheng:
So do I . But I take nap about 2 hours .
โซ ดู ไอ บัท ไอ เทค แนพ อะเบ้าท์ ทู เอาร์
ฉันก็งีบเหมือนกัน แต่ฉันงีบวันละ 2 ชั่วโมง

Michael:
How can you take 2 hours sleeping at day time like that!
ฮาว แคน ยู เทค ทู เอาร์ สลีบปิ่ง แอท เดย์ ไทม์ ไลค์ แดท
นายเอาเวลาที่ไหนมานอนได้ตั้ง 2 ชั่วโมง

Buakheng:
Oh I work at night shift .
โอ ไอ เวิร์ค แอท ไนท์ ชิพท์
อ๋อ ฉันทำงานกะกลางคืนน่ะ

Vocabulary | คำศัพท์
Pronunciation | คำอ่าน
Translate to English | แปล
15 ฟิฟทีน เลข 15
2 ทู สอง เลข 2
A เอ/อะ อักษรตัวแรกของภาษาอังกฤษ อติเคิลนำหน้าคำนามเอกพจน์
About อะเบ้าท์ รอบ ๆ อ้อม เวียนรอบ ราว ประมาณ ติดตัว ข้าง ๆ ตัว ในที่ต่าง ๆ เกี่ยวกับ แพร่หลาย ทั่ว ใกล้ ในราว หันกลับ หมุนกลับ หมุนเวียน เคลื่อนไหว
Around อราวนด์ รอบ ประมาณ ล้อม ใกล้ๆ อ้อมรอบ ราว สัก รอบข้าง รอบตัว รอบกาย
At แอท ที่
But บัท แต่
Can แคน สามารถ
Day เดย์ วัน ช่วงเวลา กลางวัน
Daytime เดย์ไทม์ ช่วงเวลากลางวัน
Do ดู ทำ จัดการ เดินทาง พอเพียง มีพอเพียง ลงโทษ เลียนแบบ แวะเยี่ยม ศึกษา เสพยา / กริยาช่วยใช้ขึ้นต้นประโยคคำถาม
During ดูริ่ง ในระหว่าง
Every เอเวอรี่ แต่ละ ทั้งหมด
Hour เอาร์ ชั่วโมง
Hours เอาร์ "n. ชั่วโมง, 60นาที, เวลาหนึ่งเวลาใด, ปัจจุบัน, เวลาทำงาน,
ระยะทางเดินหนึ่งชั่วโมง adj. เกี่ยวกับชั่วโมง"
How ฮาว อย่างไร
I ไอ กระหม่อม, กัน, กู, ข้า, ข้าพเจ้า, ข้าพระพุทธเจ้า, ฉัน, ดิฉัน, ผม, อั๊ว(คำนาม)
Like ไลค์ ชอบ
Lunch ลันช "n. อาหารเที่ยง, อาหารกลางวัน,
มื้ออาหารเบา ๆ , ห้องอาหารมื้อเที่ยง, ห้องอาหารกลางวัน. vi.
รับประทานอาหารมื้อเที่ยง. vt. จัดอาหารมื้อเที่ยงให้. "
Minutes มินนิทส์ "n. นาที, ระยะเวลาอันสั้น, การสรุป, บันทึกความจำ, adj.
ซึ่งเตรียมขึ้นอย่างรวดเร็ว, ซึ่งใช้เวลาเล็กน้อยในการทำ, เล็กมาก,
เล็กน้อยมาก, ไม่สำคัญ, สำคัญเล็กน้อย, เป็นเรื่องขี้ประติ๋ว vt.
จับเวลาเป็นนาที, บันทึกเป็นนาที "
Nap แนพ "v. งีบหลับ, ม่อยหลับ, เผลอ n.
การนอนหลับในระยะเวลาอันสั้น"
Night ไนท์ กลางคืน
Oh โอ โอ(คำอุทาน)
Shift ชิพท์ "vi., vt., n. (การ)
เลื่อน, เคลื่อน, ย้าย, เคลื่อนย้าย, ยัก, เปลี่ยน, สับ เปลี่ยน,
หมุนเวียน, แกว่ง, เสี่ยง, บ่ายเบี่ยง, ผลัก, ปัด, ผลัด, เปลี่ยนเวร,
เปลี่ยนเกียร์, โยกย้าย. n. วิธีเปลี่ยน, วิธ'เลี่ยง, วิธีการ,
แผนเฉพาะการ, การเปลี่ยนเวร, เวร, ยาม, เล่ห์เพทุบาย, การเปลี่ยนกะ"
Sleeping สลีบปิ่ง "n. การนอน, การนอนหลับ adj. หลับ, นอนหลับ,
เกี่ยวกับการนอนหลับใช้สำหรับนอนหลับ, ทำให้หลับ, ทำให้ง่วงหลับ,
นอนอยู่ที่บ้านนายจ้าง"
So โซ ดังนั้น
Take เทค เอาไป ยึด หยิบ กิน ควบคุมตัว ถือ ชนะ เลือก นำมา พาไป เข้าใจ ใช้ ยอมรับ เรียน เดินทางโดย ทำ ได้รับ(ตำแหน่ง) วัดความถูกต้องของบางสิ่งด้วยเครื่องมือ จดบันทึก ถ่ายหนัง ขึ้นรถ คัดลอก ต้องการ เจ็บป่วย โกง ร่วมประเวณี การถ่ายภาพยนต์ในแต่ละครั้ง
That แดท นั้น
Time ไทม์ เวลา ฤดูกาล ครั๊ง จังหวะดนตรี เวลาที่ทำงาน ค่าจ้าง จัดเวลา กำหนดเวลา ตั้งเวลา การลงโทษจำคุก ช่วงชีวิตของบุคคล
Usually ยูสชวลลี โดยปกติ
Work เวิร์ค ความพยายามที่ใช้ไปในการทำงาน งาน ที่ทำงาน ชิ้นงาน ทำงาน ใช้การได้ ทำให้เป็นรูปร่าง ออกกำลัง ซึ่งเกี่ยวข้องกับงาน เดินเครื่อง เข้ายา ก่อผล ปั่นป่วน เดิน พยายาม ชิ้นงาน
Yes เยส ใช่
You ยู ท่าน คุณ เธอ มึง เจ้า ไอ้ แก ลื้อ เอ็ง ใต้ฝ่าพระบาท ใต้ฝ่าละอองพระบาท ใต้เท้า พวกคุณ แม่นาง พวกเธอ
See more articles:
Would you like to see my another blogs?:

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น