Do You Smell A Rat? (Thai: คุณรู้สึกทะแม่งๆมั๊ย/ รู้สึกถึงความผิดปกติ) | ตีแตกภาษาอังกฤษ

วันนี้มาดูภาษาอังกฤษที่ตรงกับภาษาไทยของเรากับคำว่า “ทะแม่ง” ครับ ครั้งแรกที่ผมได้ยินเจ้านายชาวอังกฤษพูด ผมนึกว่า boss ผมถามว่า “คุณได้กลิ่นหนูตายไหม” มาทราบภายหลังว่ามันเป็นประโยคสำนวน ไม่ได้แปลตรงตามคำของมันครับ

"Smell A Rat" เป็นสำนวนที่ท่านรู้สึกได้ถึงความผิดปกติบางอย่างครับ เช่น รู้สึกว่าอาจมีการฮั๊วะประมูลกันในหน่วยงานท้องถิ่นแห่งหนึ่งโดยให้ญาติ พี่น้อง พวกพ้องของตนเองได้รับประมูลงานในองค์กรที่ตนเป็นผู้บริหารอยู่ไป เป็นต้น ครับ (คงไม่มีหรอกครับ เพราะคนไทยเป็นคนมือสะอาดทุกคน ผมเชื่อว่าอย่างนั้น)

Image source: pianostreet.com
Do you smell a rat?
ดู ยู สเมลล์ อะ แรท
คุณรู้สึกว่ามันทะแม่งๆมั๊ย

I don't believe the defendant or his witness at all.
ไอ ด้อน’ท บีลีฟว์ เดอะ ดีเฟนแด้นท์ ออร์ ฮิส วิทเนส แอท ออลล์
ฉันไม่เชื่อจำเลยหรือพยานของเขาสักนิดเลย

วันนี้เอาแค่นี้ครับ
See you next time.

อยากเก่งเรื่องกาล(Tense) คลิก: 12 English Tenses
อยากเก่งเอ็กเซล คลิก: เผยเคล็ดลับ Microsoft Excel
อยากหัดแปลเพลง คลิก: Just Sing Along Blog | Song Lyrics In English-Thai


Vocabulary | คำศัพท์
Pronunciation | คำอ่าน
Translate to English | แปล
A เอ อะ อักษรตัวแรกของภาษาอังกฤษ อติเคิลนำหน้าคำนามเอกพจน์
All ออลล์ ทั้งหมด จำนวนทั้งหมด ทุกคน ทุกๆ มาก(คำไม่เป็นทางการ)
At แอท ที่
At all แอท ออลล์ เลย ดอก อย่างเด็ดขาด แต่ประการใด
Believe บีลีฟว์ เชื่อ เชื่อถือ ไว้วางใจ มีศรัทธา
Defendant ดีเฟนแดนท์ จำเลย
Do ดู ทำ จัดการ เดินทาง พอเพียง มีพอเพียง ลงโทษ เลียนแบบ แวะเยี่ยม ศึกษา เสพยา / กริยาช่วยใช้ขึ้นต้นประโยคคำถาม
Don't ด็อน'ท อย่า ห้าม (ย่อมาจาก Do not)
His ฮิส ของเขา(ผู้ชาย)
I ไอ กระหม่อม, กัน, กู, ข้า, ข้าพเจ้า, ข้าพระพุทธเจ้า, ฉัน, ดิฉัน, ผม, อั๊ว(คำนาม)
Or ออร์ หรือ
Rat แรท หนู มูสิก ตะเภา สัตว์ที่คล้ายหนู คนทรยศ
Smell สเมลล์ กลิ่น รสชาด การดมกลิ่น ดม สังเกตุ คละคลุ้ง ดอม สืบสาว สูดดม เหม็นสาบ
Smell a rat สเมล อะ แรท สงสัย รู้สึกทะแม่งๆ รู้สึกผิดปกติ
The เดอะ อติเคิลนำหน้านามเฉพาะ
Witness วิทเนสส์ พยาน ผู้เห็นเหตุการณ์ ผู้พบเห็น สักขีพยาน เป็นพยาน
You ยู ท่าน คุณ เธอ มึง เจ้า ไอ้ แก ลื้อ เอ็ง ใต้ฝ่าพระบาท ใต้ฝ่าละอองพระบาท ใต้เท้า พวกคุณ แม่นาง พวกเธอ
See more another words:
Would you like to see my another blogs?:

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น