วันศุกร์ที่ 4 เมษายน พ.ศ. 2557

Can I Have Your Contact Phone Number? (Thai: ขอเบอร์โทรติดต่อด้วยครับ/ค่ะ)

ต่อเนื่องจากครั้งก่อนครับเช่นกัน ครั้งก่อนเราทราบประโยคการขอเบอร์โทรศัพท์มือถือกันไปแล้ว วันนี้เรามาดูประโยคที่ใช้ขอเบอร์โทรศัพท์ที่ทำงานกันครับ

ประโยคเขียนและพูดอย่างนี้ครับ

May I have your office phone number?
เมย์ ไอ แฮฟว์ ยัวร์ ออฟฟิส โฟน นัมเบอร์
ขอเบอร์โทรที่ทำงานของคุณด้วยครับ/ค่ะ

หรือ

Can I have your contact phone number?
แคน ไอ แฮฟว์ ยัวร์ คอนแทคท์ โฟน นัมเบอร์
ขอเบอร์โทรติดต่อด้วยครับ/ค่ะ

Sure, it is 02-7875559
ชัวร์ อิท อิส ซีโร่ ทู – เซเว่น เอท เซเว่น ไฟว์ ไฟว์ ไฟว์ ไนน์
ได้สิ เบอร์คือ ศูนย์ สอง – เจ็ด แปด เจ็ด ห้า ห้า ห้า เก้า

นำไปประยุกต์ตามสถานการณ์กันได้เลยครับ

• Tense: Present Simple.
• Structure: Subject + V.1

*อยากเก่งเรื่องกาล(Tense) คลิก: 12 English Tenses
**อยากเก่งเอ็กเซล คลิก: เผยเคล็ดลับ Microsoft Excel
***อยากหัดแปลเพลง คลิก: Just Sing Along Blog | Song Lyrics In English-Thai

Vocabulary | คำศัพท์
Pronunciation | คำอ่าน
Translate to English | แปล
Can แคน สามารถ
Contact คอนแทคท์ การติดต่อสื่อสาร การสัมผัส ช่องทางการติดต่อ ติดต่อ การติดต่อ ซึ่งเกิดโดยการสัมผัส
Is อิส เป็น อยู่ คือ
May เมย์ เดือนพฤษภาคม อาจจะ
Number นัมเบอร์ ตัวเลข จำนวน ใส่ตัวเลข นับจำนวน
Office ออฟฟิซ สำนักงาน ตำแหน่ง หน้าที่
Phone โฟน โทรศัพท์ เสียงพูด เสียง
What วอท อะไร
Your ยัวร์ (คุณศัพท์แสดงความเป็นเจ้าของ) ท่าน ของคุณ ของพวกท่าน ของพวกคุณ
See more another words:
Would you like to see my other blogs?:

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น