[Shut Down] Bangkok ปิดกรุงเทพฯ เรียนภาษาอังกฤษด้วยศัพท์และรูปประโยคต่างๆ

"Shut down" แปลว่า


คำว่า Shut down อ่านว่า ชัทดาวน์ แปลว่า การปิดแน่น ซึ่งโดยปกติเราจะเห็นคำนี้ใช้เกี่ยวกับการปิดระบบปฏิบัติการของวินโดว์(Window)ในคอมพิวเตอร์

Shut down เป็น Phrasal Verbs หมายถึง กริยาที่ประกอบด้วยส่วนที่เป็นกริยาและคำอื่นซึ่งมักเป็นคำบุพบมารวมกันเป็นหนึ่งคำและเกิดเป็นความหมายใหม่ขึ้นครับ ดังนั้น คำว่า shut down มาจากคำว่า shut ที่แปลว่า ปิด หยุด พับ ฯ และคำว่า down ลดต่ำลง น้อยลง ลงข้างล่าง ฯ

ประโยคตัวอย่างที่มีคำว่า shut down ประกอบอยู่ด้วยที่เราพบกันบ่อยๆก็มีดังนี้ครับ

Please don’t forget to shut down your PC after work.
พลีส ด้อนท ฟอร์เก็ท ทู ชัท ดาวน์ ยัวร์ พีซี อาฟเตอร์ เวิร์ค
กรุณาปิดคอมพิวเตอร์ของคุณหลังจากเลิกงาน

If your computer hangs (freeze), you had better not wait, shut it down and restart again.
อี ยัวร์ คอมพิวเตอร์ แฮงส์ (ฟรีซ), ยู แฮด เบทเตอร์ นอท เวท, ชัท อิท ดาวน์ แอนด์ รีสตาร์ท อะเกน
ถ้าคอมพิวเตอร์ของคุณจอค้าง(นิ่งเฉย) คุณไม่ควรรอ ปิดเครื่องและเปิดใหม่

US Government employees affected by the shutdown in 2013
ยูเอส กัฟเวิร์นเม็นท์ เอ็มพลอยยีส์ อาฟเฟ็คด์ บาย เดอะ ชัทดาวน์ อิน ทะเว็นตี้ แอนด์ เทอร์ธีน
ข้าราชการลูกจ้างสหรัฐได้รับผลกระทบในการชัทดาวน์เมื่อปี 2013

Thailand political protesters declared to shut down Bangkok to force Yingluck’s government to step down.
ไทยแลนด์ โพลิติคัล โปรเตสเตอร์ส์ ดีแครด์ ทู ชัท ดาวน์ แบงค็อค ทู ฟอร์ซ ยิ่งลักษ์ กัฟเวิร์นเม็นท์ ทู สเตป ดาวน์
ผู้ประท้วงทางการเมืองในประเทศไทยประกาศปิดกรุงเทพฯเพื่อกดดันรัฐบาลยิ่งลักษ์ให้ก้าวลง

หวัดดี
ไมเคิล เล้ง

See more words:

Vocabulary
Pronunciation
Translation
2013 ทูเทาสั้นแอนด์เธอร์ทีน 2013
Affected อาฟเฟคด์ กระทบ เกี่ยวโยง
After อาฟเตอร์ ภายหลัง หลังจาก
Again อะเกน ใหม่ อนึ่ง อีกครั้ง นอกจากนั้น ซ้ำสอง อีกแล้ว
And แอนด์ และ กับ ก็ดี รวมทั้ง ตลอดจน
Bangkok แบงค็อก กรุงเทพฯ
Better เบ็ตเตอร์ ดีกว่า ดีขึ้น
By บาย ใกล้ โดย ก่อนเวลาที่กำหนด ผ่าน ระหว่าง โดยประมาณ ทาง
Computer คอมพิวเตอร์ เครื่องคอมพิวเตอร์
Declared ดีแคลด์ ประกาศ แจ้ง เปิดเผย แถลง
Don’t ด้อนท ไม่ อย่า(ย่อมาจาก Do not)
Down ดาวน์ ต่ำ ล่องไปตาม ข้างล่าง
Employees เอมพลอยยีส์ ลูกจ้าง ผู้ปฏิบัติงาน ผู้รับจ้าง
Force ฟอร์ซ บังคับ บีบ ฝืน ดัน เค้น คาดคั้น กำลัง แรง
Forget ฟอร์เกท ลืม
Freeze ฟรีซ แข็ง ทำให้หยุด หนาว ตรึง
Government กัฟเวิร์นเม้นท์ รัฐบาล
Had แฮด มี กิน ได้รับ มีคุณสมบัติ (ช่อง 2 และ 3 ของ has/have)
Hangs แฮงส์ แขวน ห้อย จับ เกาะ ติด โหน เหนี่ยว คล้อง เมาค้าง
If อิฟ ถ้า
In อิน ใน
It อิท มัน
Not น็อท ไม่
PC พีชี (ย่อมาจากคำว่า Personal Computer) คอมพิวเตอร์
Please พลีส กรุณา โปรดเถอะ
Political โพลิติคัล เกี่ยวกับการเมือง เป็นการเมือง ในทางการเมือง
Protesters โปรเตสเตอร์ ผู้ประท้วง ผู้คัดค้าน ผู้ประท้วง
Restart รีสตาร์ท เริ่มต้นใหม่ ออกครั้งใหม่ ลงมือครั้งใหม่
Shut ชัท ปิด งับ หุบ หลับ เลิก ขัด ล้อมไว้
Shut down ชัทดาวน์ ปิดแน่น ปิดตัวลง
Step สเตป ขั้น ก้าว ตำแหน่ง ระดับ ย่างก้าว เหยียบ เต้นรำ
Step down สเตป ดาวน์ หลีกทาง ลง ก้าวลง
Thailand ไทยแลนด์ ประเทศไทย
The เดอะ อติเคิลนำหน้านามเฉพาะ
To ทู ไปถึง
US อัส เรา
Wait เวท รอ คอย คอยท่า รั้งรอ รอคอย เดินโต๊ะ ตั้งตารอ
Work เวิร์ค ความพยายามที่ใช้ไปในการทำงาน งาน ที่ทำงาน ชิ้นงาน ทำงาน ใช้การได้ ทำให้เป็นรูปร่าง ออกกำลัง ซึ่งเกี่ยวข้องกับงาน เดินเครื่อง เข้ายา ก่อผล ปั่นป่วน เดิน พยายาม ชิ้นงาน
Yingluck ยิ่งลักษ์ นายกรัฐมนตรีคนแรกของไทย
You ยู ท่าน คุณ เธอ มึง เจ้า ไอ้ แก ลื้อ เอ็ง ใต้ฝ่าพระบาท ใต้ฝ่าละอองพระบาท ใต้เท้า พวกคุณ แม่นาง พวกเธอ
Your ยัวร์ ของท่าน

1 ความคิดเห็น: