[You Might Have Office Syndrome Symptoms.] : [คุณอาจมีอาการ "ออฟฟิซ ซินโดรม" ก็เป็นได้นะ]

เรียนภาษาอังกฤษกับประโยค "You Might Have Office Syndrome Symptoms." ซึ่งแปลว่า "คุณอาจมีอาการออฟฟิซ ซินโดรมก็เป็นได้นะ"

อาการนอนไม่หลับหลายท่านคงมีอาการดังกล่าวกันบ้างใช่ไหมครับ การนอนไม่หลับมีหลายสาเหตุครับ เช่น บางท่านอาจจะดื่มกาแฟ ชา หรือเครื่องดื่มที่มีกาฟิอินผสมอยู้ด้วย เป็นเหตุให้นอนไม่หลับ

เรียนภาษาอังกฤษกับประโยค [You Might Have Office Syndrome Symptoms.] : [คุณอาจมีอาการ "ออฟฟิซ ซินโดรม" ก็เป็นได้นะ]
คุณอาจมีอาการออฟฟิซ ซินโดรมก็เป็นได้นะ ภาษาอังกฤษ

บางคนอาจมีอาการตึงของกล้ามเนื้อเพราะทำงานหรืออยู่ในอิริบทใดอิริยาบทหนึ่งนานๆ เช่น นั่งหน้าคอมพิวเตอร์นานๆ เย็บจักร แคชเชียร์เค้าเตอร์ เป็นต้น อาจเป็นสาเหตุให้กล้ามเนื้อเกร็งตัวและตึงไปจนถึงสมอง จึงเกิดอาการปวดศีรษะและนอนหลับไม่เต็มที่ครับ เพราะจะหลับๆตื่นๆ อยู่ตลอดเวลา

วิธีการตรวจว่าเป็น office syndrome หรือไม่คือ ใช้นิ้วกดบริเวณสันไหล่และบริเวณปีกไหล่ด้านหลังครับ ถ้ากดแล้วปวด สันนิฐานได้ว่าอาจเป็นอาการของ "Office syndrome"

วันนี้มีประโยคสนทนาภาษาอังกฤษที่เกี่ยวกับเรื่องอาการ "ออฟฟิซซินโดรม" มาฝากกันดังต่อไปนี้ครับ

A:

เมื่อคืนไม่รู้เป็นอะไร นอนไม่ค่อยหลับเลย
I do not know why I could not sleep well last night.
ไอ ด้อนท์ โนว์ วาย ไอ คู้ด น็อท สลีป เวล ลาสท์ ไนท์

B:

คุณดื่มเครื่องดื่มที่มีส่วนผสมกาฟิอินหรือเปล่า
Did you take a drink with caffeine?
ดิด ยู เทค อะ ดริ๊งค์ วิท คาฟีอิน

A:

เปล่านะ
No, I didn't.
โน ไอ ดินต์

B:

เป็นมานานแล้วหรือยัง
How long have you been suffering from insomnia?
ฮาว ลอง แฮฟว์ ยู บีน ซัฟเฟอร์ริ่ง ฟรอม อินซัมเหนี่ย

A:

เป็นมาสามสี่วันแล้วน่ะ
I have been having it for several days.
อิท วอส เซฟเวอรัล เดยส์

B:

คุณทำงานหน้าคอมพิวเตอร์หรือเปล่า
Do you use computer at work?
ดู ยู คอมพิวเตอร์ แอท เวิร์ค

A:

ใช่ค่ะ ใช้คอมทำงานทั้งวันเลย
Yes, I do.
เยส ไอ ดู

B:

แล้วเปลี่ยนอิริยาบทบ่อยหรือเปล่า
How often do you change your sitting position?
ฮาว ออฟเฟ็น ดู ยู แชงจ์ ยัวร์ ซิตติ่ง โพสิชั่น

A:

ฉันนั่งนานๆติดต่อกันหลายชั่วโมง
I usually sit for few hours.
ไอ ยูชวลลี่ ซิท ฟอร์ ฟิว อาวเออร์

B:

คุณอาจมีอาการ ออฟฟิซ ซินโดรม ก็เป็นได้นะ
You might have an office syndrome symptoms.
ยู ไมต์ แฮฟว์ แอน ออฟฟิซ ซินโดรม ซิมตัมพฺส

คุณต้องเปลี่ยนอิริยาบทท่านั่งบ่อยๆ
You should change your sitting position periodically.
ยู ชูล์ด เช้งจ์ ยัวร์ ซิตติ่ง โพสิชั่น พีเรียดดิคัลลี่

ลองไปพบแพทย์ดูครับ
Please go to see a doctor.
พลีส โก ทู ซี อะ ดอกเตอร์หวัดดี
ไมเคิล เล้ง

See more articles:
Vocabulary
Pronunciation
Translation
A เอ อักษรตัวแรกของภาษาอังกฤษ อติเคิลนำหน้าคำนามเอกพจน์
At แอท PREP. เข้าร่วม syn:(attending) PREP. จาก syn:(from) PREP. ณ เวลา relate:{ในช่วงเวลา}PREP. ด้วย (ความเร็ว) PREP. ที่ syn:{position of}{placed at}{situated at} PREP. ในลักษณะ syn:{in the manner of} PREP. ไปยัง syn:(toward){in the direction of}
Been บีน เป็น อยู่ คือ (ช่อง3 ของ Be)
Caffeine คาเฟอีน n. relate:{สารชนิดหนึ่งพบในชาและกาแฟ}
Change เชนจ์ vt., vi. เปลี่ยนแปลง, เปลี่ยน -n. การเปลี่ยนแปลง, การเปลี่ยนใหม่, เงินปลีก, เงินทอน, สถานที่ซื้อขาย, สิ่งที่ถูกเปลี่ยน
Computer คอมพิวเตอร์ เครื่องคอมพิวเตอร์
Could คู้ลด์ สามารถ
Days เดย์ส วัน(หลายวัน)
Did ดิด ทำ จัดการ เดินทาง พอเพียง มีพอเพียง ลงโทษ เลียนแบบ แวะเยี่ยม ศึกษา เสพยา / กริยาช่วยใช้ขึ้นต้นประโยคคำถาม (ช่อง 2 ของ do)
Do ดู ทำ จัดการ เดินทาง พอเพียง มีพอเพียง ลงโทษ เลียนแบบ แวะเยี่ยม ศึกษา เสพยา / กริยาช่วยใช้ขึ้นต้นประโยคคำถาม
Doctor ด็อกเตอร์ ดุษฎีบัณฑิต ผู้ที่ได้รับปริญญาเอก นายแพทย์ ดอกเตอร์ รักษา แก้ไข เป็นด็อกเตอร์
Drink ดริ้งค ดื่ม เครื่องดื่ม
Few ฟิว น้อย เล็กน้อย สองสาม ไม่มาก
For ฟอร์ สำหรับ
From ฟรอม จาก
Go โก ไป เดิน เริ่ม เสด็จ เจริญ พ้น หมุนเวียน กระทำ บรรลุ ผ่าน เดินเหิน เจียร
Have แฮฟว์ มี กิน ได้รับ มีคุณสมบัติ (ใช้กับประธานพหูพจน์และ I you they we)
Having แฮฟวิ่ง คลอด จัด ได้รับ เป็นโรค มี มีแขก รับประทาน (มาจาก have + ing)
Hours เอาร์ "n. ชั่วโมง, 60นาที, เวลาหนึ่งเวลาใด, ปัจจุบัน, เวลาทำงาน,
ระยะทางเดินหนึ่งชั่วโมง adj. เกี่ยวกับชั่วโมง"
How ฮาว อย่างไร
I ไอ กระหม่อม, กัน, กู, ข้า, ข้าพเจ้า, ข้าพระพุทธเจ้า, ฉัน, ดิฉัน, ผม, อั๊ว(คำนาม)
Insomnia อินซอม'เนีย n. การ (โรค)นอนไม่หลับ
It อิท มัน
Know โนว์ รู้ ทราบ
Last ลาสท์ "แบบที่มีรูปคล้ายเท้าคน (สำหรับทำหรือซ่อมรองเท้า) คนหรือสิ่งที่อยู่สุดท้าย
ครั้งล่าสุด ช่วงสุดท้าย ในที่สุด ที่คงเหลืออยู่สิ่งเดียว เป็นไปได้น้อยที่สุด"
Long ลอง ยาว
Might ไมทฺ n. อำนาจ, ความสามารถ, ประสิทธิภาพ, กำลังกาย, แรง, อำนาจหรือกำลังที่เหนือกว่า -Phr. (with might and main มีอำนาจเต็มที่) v. อดีตกาลของ may-
Night ไนท์ กลางคืน
No โน adv. adv. ไม่, ไม่มี -n. การปฏิเสธ, คำปฏิเสธ pl. noes, nos
Not น็อท adv. ไม่
Office ออฟฟิซ สำนักงาน ตำแหน่ง หน้าที่
Often ออฟเฟ็น มัก บ่อย เรื่อย เสมอๆ หลายครั้ง กิจวัตร
Periodically พีเรียดดิคัลลี ADV. อย่างเป็นไปตามกำหนดเวลา ADV. อย่างเป็นช่วงๆ
Please พลีส กรุณา โปรดเถอะ
Position โพสิชั่น ตำแหน่ง ฐานะ ที่ ท่า สภาพ ฐาน วางตัว
See ซี เห็น เข้าใจ
Several เซเวอรัล สองสาม มากกว่าสอง แยะ นานา หลายคน หลายสิ่ง
Should ชูลด์ ควร น่า พึง จง
Sit ซิท นั่ง ประชุมกัน เข้าสอบไล่ นั่งลง เป็นผู้แทนจังหวัด
Sitting สิทติ่ง นั่ง
Sleep สลีพ {slept, slept, sleeping, sleeps} vi., vt., n. (การ) นอน,นอนหลับ, นอนพัก, พักผ่อน, จำศีล, ขจัด (ความปวดหัว, ความมึนเมา)โดยการนอนหลับ, sleep in เผลอหลับ
Suffering ซัฟ'เฟอริง n. ความอดทน, ความอดกลั้น, สิ่งที่อดทน, ความเจ็บปวด, ความหายนะ, โรค adj. ประสบความทุกข์, เป็นโรค
Syndrome ซิน'โดรม n. กลุ่มของอาการโรค
Take เทค เอาไป ยึด หยิบ กิน ควบคุมตัว ถือ ชนะ เลือก นำมา พาไป เข้าใจ ใช้ ยอมรับ เรียน เดินทางโดย ทำ ได้รับ(ตำแหน่ง) วัดความถูกต้องของบางสิ่งด้วยเครื่องมือ จดบันทึก ถ่ายหนัง ขึ้นรถ คัดลอก ต้องการ เจ็บป่วย โกง ร่วมประเวณี การถ่ายภาพยนต์ในแต่ละครั้ง
To ทู ไปถึง ถึง ไปยัง ไปสู่ ไปทาง มีความโน้มน้าว จนถึง จนกระทั่งถึง บรรลุถึง เข้ากับ สนองตอบกัน ตรงกัน ให้ เพื่อ เพื่อจะ ในอันที่จะ ตาม ติดตาม (คณิตศาสตร์)ยกกำลังถึง ฟื้น ฟื้นคืน เฉพาะให้ เพราะ ฟื้น ฟื้นคืน
Use ยูส ใช้ วิธีใช้ การทำงาน ใช้เป็นประจำ หลอกใช้
Usually ยูสชวลลี โดยปกติ
Well เวลล์ ดี หายดี อย่างสุดๆ บ่อน้ำ ปล่อง ท่วมท้น คำขึ้นต้นประโยคคำพูดที่ไม่มีคำแปลเป็นไทย
Why วาย ทำไม ไฉน เพราะเหตุใด เหตุไฉน เพราะอะไร
With วิท ร่วมกับ กับ
Work เวิร์ค ความพยายามที่ใช้ไปในการทำงาน งาน ที่ทำงาน ชิ้นงาน ทำงาน ใช้การได้ ทำให้เป็นรูปร่าง ออกกำลัง ซึ่งเกี่ยวข้องกับงาน เดินเครื่อง เข้ายา ก่อผล ปั่นป่วน เดิน พยายาม ชิ้นงาน
Yes เยส adv. ไช่, ครับ, จ้ะ n. การต้อนรับ
You ยู ท่าน คุณ เธอ มึง เจ้า ไอ้ แก ลื้อ เอ็ง ใต้ฝ่าพระบาท ใต้ฝ่าละอองพระบาท ใต้เท้า พวกคุณ แม่นาง พวกเธอ
Your ยัวร์ (คุณศัพท์แสดงความเป็นเจ้าของ) ท่าน ของคุณ ของพวกท่าน ของพวกคุณ

    ไม่มีความคิดเห็น:

    แสดงความคิดเห็น