Where Did You Work? (Thai: คุณเคยทำงานที่ไหน) ฝึกพูด อ่าน เขียนภาษาอังกฤษกับ | ตีแตกภาษาอังกฤษ

"คุณเคยทำงานที่ไหน"ภาษาอังกฤษคือ


กรณีเราจะถามว่า "คุณทำงานที่ไหน" นั้น ประโยคนี้เราอาจจะได้ใช้ในการสัมภาษณ์งานที่เป็นภาษาอังกฤษ ซึ่งไม่ว่าท่านจะเป็นคนสัมภาษณ์เองในฐานะเป็นเจ้าหน้าที่ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ (Human Resource : HR)

ในทำนองเดียวกัน ท่านอาจจะเป็นผู้ไปสมัครงานในบริษัทชาวต่างชาติหรือบริษัทที่ต้องใช้ภาษาอังกฤษในการทำงานในตำแหน่งที่ท่านไปสมัคร ท่านก็ต้องพบกับประโยคที่ผมนำมาเขียนวันนี้แน่นอนครับ

เช่นกันครับ ประโยคนี้เราอาจใช้ถามเพื่อนๆชาวต่างชาติก็ได้ครับว่าที่แล้วมานั้นหน่ะเขาเคยทำงานที่ไหนมาก่อน

Topics(หัวข้อ)
Details(รายละเอียด)
Sentence (ประโยค) Where did you work?
English pronunciation (คำอ่าน) แวร์ ดิด ยู เวิร์ค
Translation (แปล) คุณทำงานที่ไหน
Thai pronunciation (คำอ่าน) khun than ngan thi hnai
Tense (รูปกาล) Past simple
Rule (กฏ) v.be (past) ช่อง 2

ประโยคนี้ใช้ did เป็นกริยาช่วยครับและเป็นประโยคคำถามจึงใช้ did ไว้ด้านหน้าประธานก็คือ you

ประโยคนี้เป็นอดีตกาลที่ผ่านมาแล้วโดยดูจากคำว่า did เป็นกริยาช่องที่ 2 ครับ ถ้าปัจจุบันกาลจะใช้ do ครับ

กรณีที่ต้องการเปลี่ยนประธานประโยคจาก You เป็นคำอื่นๆ ก็ไม่ยากเย็นอะไรเลยครับ ใช้รูปประโยคเดิม เพียงแต่ลบคำว่า You ออกและแทนด้วยคำใหม่ลงไปแทน เช่นImage source: architonic.com

Where did he work?
แวร์ ดิด ฮี เวิร์ค
เขาเคยทำงานที่ไหน

Where did she work?
แวร์ ดิด ชี เวิร์ค
หล่อนเคยทำงานที่ไหน

Where did they work before?
แวร์ ดิด เดย์ เวิร์ค
พวกเขาเคยทำงานที่ไหนมาก่อน

Where did Michael work during he was studying in Ramkhamhaeng University?
แวร์ ดิด ไมเคิล เวิร์ค ดูริ่ง ฮี วอส สตัดดี้ยิ่ง อิน รามคำแหง ยูนิเวอร์ซิตี้
ไมเคิลเคยทำงานที่ไหนระหว่างศึกษาที่มหาวิทยาลัยรามคำแหง

Where did Jane work while living in NY?
แวร์ ดิด แจน เวิร์ค ไวล์ ฮี ลีฟวิ่ง อิน นิวยอร์ค
แจนเคยทำงานที่ไหนขณะอยู่ที่นิวยอร์ค

ถ้าเราจะถามเป็นประโยคที่ไม่เน้นถึงเหตุการณ์ในอดีต ใช้ Do แทน Did ได้ครับ เช่น

Where do you work?
แวร์ ดู ยู เวิร์ค
ท่านเคยทำงานที่ไหน

I work for an oil platform company.
ไอ เวิร์ค ฟอร์ แอนด์ ออล เพลทฟอร์ม คัมพานี
ฉันเคยทำงานบริษัทขุดเจาะน้ำมันแห่งหนึ่ง


แล้วพบกันใหม่ครับ
ราตรีสวัสดิ์
ไมเคิล เล้ง

See more another words:
Vocabulary
Pronunciation
Translation
An แอน อติเคิลนำหน้านามทั่วไปที่ขึ้นต้นด้วยสระ
Before บีฟอร์ ก่อน
Company คัมพานี่ บริษัท กองร้อย บ. ฝักฝ่าย พวก เหล่า ห้างร้าน การสังคม วงสมาคม การคบค้า หมู่คณะ บริษัทตัวแทน สถานประกอบการ
Did ดิด ทำ จัดการ เดินทาง พอเพียง มีพอเพียง ลงโทษ เลียนแบบ แวะเยี่ยม ศึกษา เสพยา / กริยาช่วยใช้ขึ้นต้นประโยคคำถาม (ช่อง 2 ของ do)
Do ดู ทำ จัดการ เดินทาง พอเพียง มีพอเพียง ลงโทษ เลียนแบบ แวะเยี่ยม ศึกษา เสพยา / กริยาช่วยใช้ขึ้นต้นประโยคคำถาม
During ดูริ่ง ในระหว่าง
For ฟอร์ สำหรับ
He ฮี เขา(ผู้ชาย)
I ไอ กระหม่อม, กัน, กู, ข้า, ข้าพเจ้า, ข้าพระพุทธเจ้า, ฉัน, ดิฉัน, ผม, อั๊ว(คำนาม)
In อิน ใน
Jan แจน ชื่อ(ผู้หญิง) แจน คำย่อของ January=เดือนมกราคม
Living ลิฟวิ่ง ชีพ ชีวะ การอยู่รอด ความอยู่รอด เป็น มีชีวิตอยู่ ยังเป็นๆ
Michael ไมเคิล คนชื่อไมเคิล
Oil ออยล์ น้ำมัน น้ำมันปิโตรเลียม น้ำมันพืช น้ำมันดิบ
Platform เพลทฟอร์ม แท่น ชานชาลา แท่นปืนใหญ่ คำแถลงการณ์ คำปราศัย
Ramkhamhaeng รามคำแหง มหาวิทยาลัยรามคำแหง
She ชี หล่อน เธอ
Studying สตัดดี้ยิ่ง เรียน ศึกษา เล่าเรียน เรียนหนังสือ ศึกษาเล่าเรียน ติว ค้นคว้า เจาะลึก วิจัย ผลงานวิจัย สิกขา พิทยาคม
They เดย์ มันทั้งหลาย
University ยูนิเวอร์ซิตี้ มหาวิทยาลัย
Was วอส เป็น อยู่ คือ(past ของ is)
Where แวร์ ที่ไหน ในที่ซึ่ง สถานที่(ที่ไม่รู้จัก)
While ไวล์ ขณะ ระหว่าง แม้ว่า ในขณะที่ ตอนที่ ส่วน ครู่ ระยะ ประเดี๋ยว ครู่หนึ่ง เมื่อ พลาง เมื่อคราว ใช้เวลา
Work เวิร์ค ความพยายามที่ใช้ไปในการทำงาน งาน ที่ทำงาน ชิ้นงาน ทำงาน ใช้การได้ ทำให้เป็นรูปร่าง ออกกำลัง ซึ่งเกี่ยวข้องกับงาน เดินเครื่อง เข้ายา ก่อผล ปั่นป่วน เดิน พยายาม ชิ้นงาน
You ยู ท่าน คุณ เธอ มึง เจ้า ไอ้ แก ลื้อ เอ็ง ใต้ฝ่าพระบาท ใต้ฝ่าละอองพระบาท ใต้เท้า พวกคุณ แม่นาง พวกเธอ

      ไม่มีความคิดเห็น:

      แสดงความคิดเห็น