เล่นเกม ภาษาอังกฤษ "My Son Has Been Playing Games For Two Hours.": "ลูกชายฉันเล่นเกมส์เป็นเวลา 2 ชั่วโมงแล้ว"

ประโยคจั่วหัวขึ้นมานี่มันน่าเจ็บกระดองใจซะจริงๆถ้าลูกชายใครติดเกมส์จนงอมแงม...


เรามาดูฟอร์มของโครงสร้างของ Present perfect continuous กันซักหน่อยดีมั๊ยครับ

have + been + v-ing

และแน่นอนรูปประโยคเต็มๆก็ต้องมีประธานใช่ไหมครับ งั้นเรามาประโยคตัวอย่างกันเลยดีกว่าครับ
He's been reading a book for two hours.
ฮี'ส บีน รีด'ดิง เอ บุ๊ค ฟอร์ ทู เอาร์
เขาอ่านหนังสืออยู่เป็นเวลา 2 ชั่วโมง
จำง่ายๆครับว่าคนห่าคนเหวอะไรอ่านหนังสือต่อเนื่องกันอยู่ได้ไงตั้ง 2 ชั่วโมง
มาดูประโยคที่ 2 กันต่อครับ
I've been living in Paris for four years.
ไอ'ว บีน ลิฟวิ่ง อิน แพรีส ฟอร์ โฟร์ เยียร์ส
ฉันอยู่ในเมืองปารีสมา 4 ปีแล้ว
ประมาณว่าคงจะตั้งหลักปักฐานที่ฝรั่งเศสแล้วกระมัง ก็อยู่มาตั้ง 4 ปีแล้วยังไม่ไปไหนเลยนี่นา

หลักการใช้ Present Perfect Continuous Tense

1. ใช้กับเหตุการณ์ที่ เกิดขึ้นในอดีตต่อเนื่องมายังปัจจุบัน และยังคงดำเนินต่อไปอีกในอนาคต โดยใช้กับคำว่า since และ for เช่น
My son has been playing games for two hours.
มาย ซัน แฮส บีน เพลยิ่ง เกมส ฟอร์ ทู เอาร์

ลูกชายฉันเล่นเกมส์เป็นเวลา 2 ชั่วโมงแล้ว
2. คำกริยาที่ใช้จะต้องเป็นคำกริยาที่แสดงถึงความต่อเนื่อง หรือ กริยาที่แสดงถึงการกระทำที่นาน (long action) เท่านั้น เช่น play, look, watch, learn, live, wait, eat และอื่นๆ โดยไม่สามารถใช้กับกริยาที่ไม่แสดงถึงความต่อเนื่อง หรือ กริยาที่แสดงถึงการกระทำที่จบในทันทีได้ เช่น stop, prefer, arrive เป็นต้น เช่น

I have been waiting her reply my e-mail since last week.
ไอ แฮฟว์ บีน เวท'ทิง เฮอร์ รีพลาย มาย อี-เมล์ ซิ้นซ์ ลาสทฺ วีค
ฉันรอหล่อนอีเมล์ตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้ว

3. อาจนำมาใช้ได้กับเหตุการณ์ที่ สิ้นสุดลงแล้ว แต่ส่งผลมายังปัจจุบัน เช่น

You look tired. Have you been working too long hours?
ยู ลุค ไทร์เอ็ด แฮฟว์ ยู บีน เวิร์คกิ่ง ทู ลอง เอาร์
คุณดูเหนื่อยจัง คุณทำงานหนักไปหรือเปล่า


4. เน้นถึงความต่อเนื่องของการกระทำ (Continuity of action) มากกว่า Present Perfect Tense เพราะว่า Present perfect continuous Tense จะเป็นประโยคที่พูดถึงเหตุการณ์ที่กำลังทำต่อเนื่องอยู่ในปัจจุบันและดำเนินต่อไปในอนาคตด้วย

หวัดดี
ไมเคิล เล้ง

อ่านประโยคดี๊ดีต่อมั๊ยครับ?:
Vocabulary
Pronunciation
Translation
been บีน pp. ของ be -Conf. gone VI. เป็น relate:{อยู่}{คือ} syn:{be}
e-mail อี-เมล์ n. electronic mail, ข้อมูลและข่าวสารที่ส่งไปยังผู้ใช้ (users) โดยทางเครือข่ายคอมพิวเตอร์, วิชาการส่งข้อมูลไปยังผู้ใช้บนเครือข่าย, ข้อมูลที่ส่งไปยังผู้ใช้ทางเครือข่าย (network)จดหมายอิเลคทรอนิค
for ฟอร์ prep. สำหรับ, เพื่อ, conj. เนื่องจาก, เพราะว่า
four โฟร์ n., adj. สี่ -Phr. (on all fours คลาน) . -Phr. (a fourเรือกรรเชียง4) . -Phr. (form foursจัดเป็น4แถว)
games เกมส {gamed, gaming, game} n. กีฬา, เกม, เนื้อสัตว์ที่ล่ามา, สิ่งที่ตามล่า -Phr. (play the game เล่นอย่างยุติธรรม, เล่นตามกติกา) . adj. เกี่ยวกับสัตว์ที่ล่า, อย่างนักกีฬา, กล้าได้กล้าเสีย, เต็มใจเล่น. vi. เล่นพนัน, พนัน, ขันต่อ. vt. พนันหมด, เสียพนัน คำศัพท์ย่อย
has แฮส {have, had, had, having,} vt. มี, ประกอบด้วย, ได้รับ,เป็น (โรค) , เอา, เอาได้, ประสบการณ์, ผ่าน, แสดง, ดำเนินการ, ม' (ลูก), vi. มีเงิน. (auxiliary verb) -Phr. (had better (best) ควรจะ)
have แฮฟว์ {have, had, had, having, has} vt. มี, ประกอบด้วย, ได้รับ, เป็น (โรค) , เอา, เอาได้, ประสบการณ์, ผ่าน, แสดง, ดำเนินการ, ม' (ลูก), vi. มีเงิน. (auxiliary verb) -Phr. (had better (best) ควรจะ)
her เฮอร์ pron. เธอ, หล่อน, เขา, ของเธอ
hours เอาร์ n. ชั่วโมง, 60นาที, เวลาหนึ่งเวลาใด, ปัจจุบัน, เวลาทำงาน,ระยะทางเดินหนึ่งชั่วโมง adj. เกี่ยวกับชั่วโมง
I ไอ PRON. คำสรรพนามเอกพจน์บุรุษที่1 relate:{ผม}{ดิฉัน}{ข้าพเจ้า}{หน}{กระหม่อม} N. พยัญชนะภาษาอังกฤษตัวที่ 9 N. เสียงสระในภาษาอังกฤษ กระหม่อม, กัน, กู, ข้า, ข้าพเจ้า, ข้าพระพุทธเจ้า, ฉัน, ดิฉัน, ผม, อั๊ว(คำนาม)
in อิน prep. ใน, ภายใน, ข้างใน, ในระหว่าง, ในสภาพ, ในภาวะ, ในข้อที่ว่า. Synonym: . in that เนื่องจาก, เพราะว่า. in so far as ตราบใดที่ -adv.ใน, ภายใน, อยู่ข้างใน, ในบ้าน, ในที่ทำงาน, ในตำแหน่ง, ในฤดูเก็บเกี่ยว, ในการบริหารงาน, สอดคล้องกับ -adj.
I've ไอ'ว ย่อมาจาก I have = ฉันมี ฉันได้
last ลาสทฺ {lasted, lasting, lasts} adj., adv. สุดท้าย, ล่าสุด, สายสุด, โดยสรุป, ในที่สุด, ที่คงเหลืออยู่สิ่งเดียว, ก่อนสิ้นชีพ, ที่สุด, อย่างยิ่ง, คนเดียว, โดดเดี่ยว, ล่าสุด, ใหม่เอี่ยม, แต่ละ n. คนสุดท้าย, ตอนจบ, ข้อสรุป v. ต่อไป, ต่อเนื่อง, ยืนหยัด, ทนทาน. คำศัพท์ย่อย:
living ลิฟวิ่ง adj. มีชีวิตอยู่, ไม่ตาย, มีอยู่, แรง, ขะมักเขม้น,คุกรุ่น, ไหล, เกี่ยวกับการครองชีพ, ในสภาพธรรมชาติ, แน่นอนที่สุด, n.การดำรงชีพ, วิธีการครองชีพ, คนที่มีชีวิตอยู่, เงินเดือนของพระ(ศาสนาคริสต์) Synonym: live, alive, -A. dead, dull
long ลอง {longed, longing, longs} adj. ยาว, ไกล, นาน, ยาวนาน, ช้า,สูง, เสียงยาว n. ระยะเวลาอันยาวนาน, สิ่งที่ยาว,ผู้ลงทุนซื้อสินค้าเพื่อหวังกำไรจากราคาที่คาดว่าจะสูงขึ้น. vi. ปรารถนา,ใคร่จะ, อยาก -Phr. (before long ไม่ช้า) adv. ยาวนาน, ชั่ว,ตลอดระยะเวลาที่กำหนดไว้, ตลอดระยะเวลาที่กำหนดไว้, ตลอด, ทั้ง, ไกล (as long as ตราบใดที่)
look ลุค {looked, looking, looks} vi. ดู, มอง, เห็น, เพ่ง, สนใจ,ชำเลือง, โน้มเอียง, ปรากฎ, ดูเหมือน, เผชิญหน้า vt. ดู, มอง, ปรากฎ,แสดงออก, ระวัง, พิจารณา, ตรวจสอบ. n. การดู, การมอง, การเห็น,การชำเลือง, การค้นหา, ลักษณะ. -Phr. (look after คอยจ้องดู, ดูแล) -Phr.(look down on (upon) ดูถูกเหยียบหยาม)
my มาย pron. ของฉัน. interj. คำอุทานแสดงความประหลาดใจ
Paris แพรีส n.เมืองปารีส (ของฝรั่งเศส), See also: กรุงปารีส
playing เพลยิ่ง เล่น (เกม, เครื่องดนตรี, บอล, วิทยุ, เครื่องเล่นเทป, การเมือง) เล่นสนุก พักผ่อน การเล่น การแสดง การล้อเล่น การกระโดดโลดเต้น การเล่นการพนัน ครั้ง
reply รีพลาย vi. ตอบ, ตอบได้, สนองตอบ, สะ-ท้อน, ก้องกลับ, ตอบคำร้องของจำเลย vt. ตอบ n. คำตอบ, การตอบ, การตอบแก้, Synonym: . replier n.
since ซิ้นซ์ adj., prep., conj.นับตั้งแต่นั้นมา, ตั้งแต่, ในเมื่อ,เนื่องด้วย, เนื่องจาก, โดยเหตุที่, เมื่อ (หลายปี) มาแล้ว. Synonym: . since long นานมาแล้ว, แต่ก่อนนานมาแล้ว ###S. from then till now, ago
son ซัน n. บุตรชาย, คำที่ใช้เรียกคนผู้ชายหรือเด็กผู้ชายที่มีอาวุโสน้อย, The Son พระเยซูคริสต์.
tired ไทร์เอ็ด adj. เหนื่อย, เหน็ดเหนื่อย, เมื่อยล้า, อ่อนเพลีย, เบื่อหน่าย, รำคาญ,จืดชืด, มียางออก, มีแถบโลหะหุ้มล้อรถ. Synonym: fatigued, weary, enervated
too ทู adv. อีก, เพิ่มเติม, ด้วย, เหมือนกัน, ก็, ยัง, เกินไป, มากเกินไป,มากกว่า Synonym: in addition
two ทู n.สอง เลขสอง(2)
waiting เวท'ทิง n. การรอคอย, การรับใช้, การหยุด, ช่วงเวลาการรอคอย, การรอจังหวะ, การเลื่อนเวลา, -Phr. (in waiting รับใช้ ปรนนิบัติ) adj. รับใช้, ปรนนิบัติ, รอปรนนิบัติราชนิกุล
week วีค n. สัปดาห์, อาทิตย์ adv. เป็นเวลา7วันก่อนหรือหลังวันที่กำหนดให้
working เวิร์คกิ่ง n. การทำงาน, การปฏิบัติการ, การกระทำ, งาน, การใช้แรงงาน, ชุดทำงาน, กระบวนการทำให้วัตถุเป็นรูปร่าง adj. เกี่ยวกับการทำงาน, ซึ่งได้ผล, ซึ่งใช้การได้, ซึ่งปฏิบัติการ, ส่งเสริมการทำงาน, เกี่ยวกับการใช้แรงงาน, เกี่ยวกับชุดทำงาน
years เยียร์ส N. นาน relate:{นานมาก} N. อายุ relate:{ช่วงระยะเวลา} N. เวลาทั่วไป ทั้งในอดีต ปัจจุบัน อนาคต N. ช่วงเวลาเฉพาะ โดยปกติหมายถึงเวลาในอดีต
you ยู pron. ท่าน คุณ เธอ มึง เจ้า ไอ้ แก ลื้อ เอ็ง ใต้ฝ่าพระบาท ใต้ฝ่าละอองพระบาท ใต้เท้า พวกคุณ แม่นาง พวกเธอ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น