"Guards are also in charge of taking out the trash every Tuesday." : "ยามต้องเอาขยะไปทิ้งด้วยทุกวันอังคาร"


ยาม(Guard)หรือผู้รักษาความปลอดภัย(รปภ.) บางครั้งนอกจากจะทำหน้าที่ดูแลความปลอดภัยก็ยังมีหน้าที่อื่นๆอีก เช่น

รดน้ำต้นไม้
He waters the garden every morning.
ฮี วอเตอร์'ส เดอะ การ์'เดิน เอฟว'รี มอร์นิ่ง

เขารดน้ำต้นไม้ทุกเช้า
เปิด - ปิดประตูคลังสินค้า บริษัท ห้างร้าน ฯ
They are responsible for open and close the doors.
เธ อาร์ รีสพอน'ซะเบิล ฟอร์ โอเพ็น แอนด์ โคลส เดอะ ดอร์ส
เขารับผิดชอบคอยเปิดและปิดประตู
บางครั้งก็ต้องรับผิดชอบทิ้งขยะให้ด้วย
Guards are also in charge of taking out the trash every Tuesday.
การ์ด'ส อาร์ ออลโซ อิน ชารฺจ ออฟ เทคกิ่ง เอ้าท์ เดอะ แทรช เอฟว'รี ทิวสเดย์
ยามต้องเอาขยะไปทิ้งด้วยทุกวันอังคาร
ถึงขนาดนั้นเลย!

หวัดดี
ไมเคิล เล้ง

Vocabulary
Pronunciation
Translation
also ออลโซ adv. ด้วย, อีกด้วย, เช่นเดียวกัน, เหมือนกัน, โดยเฉพาะ Synonym: and, besides
and แอนด์ conj. และ, แล้วก็, อีก, พร้อมทั้ง, รวมทั้ง, ต่อเนื่องกัน, บวกอีก, ถ้าเช่นนั้นก็, ขณะเดียวกัน Synonym: also, moreover, plus, in)
are อาร์ ใช้กับ you และเป็นพหูพจน์แทน be, หน่วยผิวหน้าที่เท่ากับ 100 ตารางเมตรหรือ 119.6 ตารางหลาหรือ 1/100 hectare
close โคลส {closed, closing, closes} adj. ใกล้, สนิทสนม, รอบคอบ,แน่นหนา, แคบ, คับ, อึดอัด, ไม่มีลมเข้า, มิดชิด, เป็นความลับ,ทัดเทียมกัน, พอ ๆ กัน, ขี้เหนียว, หวงแหน, หวงห้าม -adv. ใกล้ชิด, ใกล้ v., n. (การ) ปิด, ลงเอย, สิ้น, ตกลง, ปิดบัญชี, ทำให้ติดกับ, ทำให้ประชิดกับ, สรุป,สถานที่ปิด
doors ดอร์ส n. ประตู, ทางเข้า, ทางผ่าน, บ้านที่มีประตูริมทาง, วิธีการ -Id. (show someone the door ขอให้ออกไปได้)
every เอฟว'รี adj. ทุก ๆ , แต่ละ, ทั้งหมด. -Phr. (every now and then บางครั้งบางคราว) -Phr. (every other day วันเว้นวัน) Synonym: each, all possible
for ฟอร์ prep. สำหรับ, เพื่อ, conj. เนื่องจาก, เพราะว่า
garden การ์'เดิน n. สวน, สวนสาธารณะ, อุทยานสาธารณะ, ไร่ผัก vi., vt. ปลูกสวน, ทำสวน.
guards การ์ด'ส n., vt. (ผู้)พิทักษ์, เฝ้า, ป้องกันรักษา, ดูแล, คุ้มครอง, ทหารยาม, องค์รักษ์.
Synonym: . guarder n. ###S. watch, oversee
he ฮี pron. เขาผู้ชาย, คนนั้น, ใครก็ได้ n. ผู้ชาย, สัตว์ตัวผู้
in charge อิน ชารฺจ adj.ที่อยู่ในความรับผิดชอบในหน้าที่
morning มอร์นิ่ง n., adj. ตอนเช้า, ระยะแรกเริ่ม เช้า ตอนเช้า เวลาเช้า ยามรุ่ง ยามเช้า วันเริ่มใหม่ Synonym: dawn
open โอเพ็น adj., v. เปิด, เปิดรับ, เปิดกว้าง, เริ่มต้น, เปิดอิสระ, โล่ง, ไม่ปิดบัง, โปร่ง, ยังไม่ตกลงกันได้, ใจบุญ, ลงมือ Synonym: . openly adv. openness n. -Phr. (open up ลงมือ เริ่มต้น เริ่มยิง, เริ่มคุ้นเคย, เปิดเผย, เพิ่มความเร็ว) n. ที่เปิดเผย
out เอ้าท์ adv., adj. ออกไป, ออก, ข้างนอก, ออกหมด, หมด, หมดสิ้น,ห่างไกลกัน, พ้น, พ้นสมัย, ขาด, ผิด, ขาด, ตก, สลบไป, หมดสติ -Phr. (all out เต็มที่, พยายามเต็มที่) -Phr. (out from under ออกจากสภาวะที่ลำบาก) n. ภายนอก, ส่วนไม่ดี prep. ไปข้างนอก, ...ไปตาม. interj. ไปให้พ้น!, ออกไป
responsible รีสพอน'ซะเบิล adj. รับผิดชอบ, เป็นภาระ, เป็นภาระหน้าที่, เชื่อถือได้ Synonym: . responsibleness n. ###S. accountable
taking เทคกิ่ง {took, taken, take, takes} vt., vi., n. (การ) เอา,เอามา, หยิบ, จับ, ยึด, นำ, ได้, ได้มา, พา, จัด, ใช้, จด, มีผล, ครอบครอง, อุทิศตัว, ไป, ไปยัง, กลายเป็น, สิ่งที่ถูกเอาไป (ทำไป,หยิบไป) Synonym: . takable adj. takeable adj. taker n. -Phr. (take after คล้าย)
the เดอะ ART. คำนำหน้านามชี้เฉพาะ PRF. พระเจ้า syn:(theo-)
they เธ pron. เขาเหล่านั้น, พวกเขา, บุคคลทั่วไป, ประชาชนทั่วไป
trash แทรช n. ของเสีย, ของเหลวไหล, ขยะ, หนังสือไร้สาระ, กากอ้อย, ของสวะ, คำพูด,ข้อคิดเห็นหรือข้อเขียนที่เหลวไหล, คนเหลวไหล, คนสวะ, คนผิวขาวที่ยากจน, vt. เล็มกิ่ง, ตัดกิ่ง, เด็ดใบทิ้ง, ทำลายข้าวของ.
Tuesday ทิวสเดย์ n.วันอังคาร
waters วอเตอร์'ส n. น้ำ, น้ำแร่, แหล่งน้ำ Synonym: . waters น้ำแม่น้ำหรือทะเลสาบ, บริเวณทะเล vt. ทำให้ชื้น, ทำให้เปียก, พรมด้วยน้ำ, ทำให้เจือจาง, ผสมน้ำ, ทำให้แวววาว, ทำให้เป็นลายคลื่น vi. หลั่งน้ำ, ดื่มน้ำ, adj. เกี่ยวกับน้ำ -Phr. (above water พ้นลำบาก) waterer

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น