"If You Find The Best, Forget The Rest(s)" : "ถ้าคุณพบสิ่ง(คน)ที่ดีที่สุดแล้ว ก็จงลืมสิ่ง(คน)ที่เหลือซะเถอะ"

"If you find the best, forget the rest(s)" เป็นภาษาอังกฤษอีกประโยคหนึ่งที่อยากจะแบ่งปันกันในวันนี้ครับ


เรื่องมีอยู่ว่า เพื่อนของผมซึ่งเป็นชาวอังกฤษได้มาเที่ยวเมืองไทยครับ เราก็ได้พูดคุยกันเรื่องต่างๆจิปาถะ แต่จะขาดเสียไม่ได้ก็คือเรื่องคู่นี่แหล่ะครับ

การเลือกคู่ก็เปรียบเสมือนกับการหาสิ่งที่ใช่ให้กับตัวของเราเอง สิ่งที่ใช่คืออะไรกันเอ่ย มันก็มีมากมายหลายอย่างด้วยกันล่ะนะ

แต่ที่สำคัญก็คือ ถ้าเราเลือก เราพบสิ่งที่ดีที่สุดแล้ว เราก็จงเลิกหาสิ่งอื่นๆ จงลืมมันไปซะ เพราะว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดนั้น ท่านพบมันแล้ว

ไอ้ที่ว่ามาทั้งหมดนี่แหล่ะครับ มันก็ไปตรงกับประโยคที่เพื่อนของผมเขาบอกมาครับ

If you find the best, forget the rest(s)
อิฟ ยู ไฟนด์ เดอะ เบสท ฟอร์เกท เดอะ เรสท์'ส
ถ้าคุณพบสิ่ง(คน)ที่ดีที่สุดแล้ว ก็จงลืมสิ่ง(คน)ที่เหลือซะเถอะ
คำว่า จงลืมสิ่ง(คน)ที่เหลือ  ในที่นี้หมายความว่าหยดุหา เลิกหาสิ่งอื่นๆ(คนอื่นๆ)ได้แล้ว จงพอ จงหยุดกับสิ่ง(คน)ที่ท่านพบ ที่ท่านเจอแล้วนั่นเองครับ

สำหรับประโยคนี้จะสอนอะไรให้กับเราๆท่านๆบ้างหรือไม่นั้น ผมก็ไม่มีความคิดเห็นพิเศษอะไรครับ แต่ที่แน่ๆ เราได้ความรู้ภาษาอังกฤษที่เยี่ยมยอดเพิ่มขึ้นอีกประโยคหนึ่งใช่หรือไม่ครับ

หวัดดีครับ
ไมเคิล เล้ง

See more words:
Vocabulary
Pronunciation
Translation
best เบสท {bested, besting, bests} adj., adv. ดีที่สุด, เหมาะสมที่สุด,ใหญ่ที่สุด, มากที่สุด n. สิ่งที่ดีที่สุด, ส่วนที่ดีที่สุด,ภาวะอารมณ์ที่ดีที่สุด vt. ทำให้แพ้, ชนะ, ดีกว่า Synonym: outdo Anonym: lose
find ไฟนด์ {found, found, finding, finds} vt. พบ, ประสบ, หา, ได้รับ,จัดหา, ไปถึง, ตัดสิน, ชี้ขาด, บรรลุ, ก่อให้เกิด. vi. รู้สึก, เห็นว่า,ตัดสิน, ชี้ขาด, ลงความเห็น. Synonym: . find oneself รู้ถึงความสามารถของตนและรู้วิธีใช้มัน. -Phr.(all found ทุกสิ่งทุกอย่างที่ต้องหาเป็นคำสั่งหนึ่งที่ให้ตรวจค้นหาข้อมูลที่ต้องการในแฟ้มใดแฟ้มหนึ่งถ้าเป็นโปรแกรมประมวลผลคำ (word processing) เราอาจค้นหาได้เป็นคำ ๆ ไป ถ้าเป็นโปรแกรมฐานข้อมูล (database management) เราจะสามารถค้นหาไปทีละระเบียน (record) บางทีอาจใช้หมายถึงการค้นหาแฟ้มข้อมูลว่าเก็บไว้ในสารบบ (directory) ใด เป็นคำสั่งหนึ่งในระบบวินโดว์ด้วย (อยู่ใต้เมนู File) มีความหมายเหมือน search
forget ฟอร์เกท {forgot, forgotten, forgetting, forgets} vt. ลืม,จำไม่ได้, ลืมเลือน, ลืมเอ่ยถึง, ไม่สนใจ. vi. ลืม. -Phr. (forget oneself ลืมตัว, กระทำสิ่งที่ไม่เหมาะสม) Synonym: . forgettable adj. forgetter n. ###S. lose
if อิฟ conj. ถ้า, ถ้าหมก, เผื่อ, สมมุติว่า, หาก n. ความไม่แน่นอน, ข้อสมมุต
rest เรสท์ n. การพักผ่อน, การพัก, การนิ่งเฉย, การตาย, การหยุด, ช่วงเงียบ,จังหวะหยุด, ที่พัก, ที่พักผ่อน, ที่สำหรับพัก, ที่ค้ำ, ส่วนที่เหลือ,ส่วนอื่น, ส่วนที่เหลือหลังการหักค่าใช้จ่าย, ส่วนที่เป็นกไร, ทุนสำรอง vi. พักผ่อนเอาแรง, นอนพัก, หลับ, หยุดนิ่ง, พัก อาศัย, ไว้ใจ, วางบน,นั่ง
the เดอะ ART. คำนำหน้านามชี้เฉพาะ PRF. พระเจ้า syn:(theo-)
you ยู pron. ท่าน คุณ เธอ มึง เจ้า ไอ้ แก ลื้อ เอ็ง ใต้ฝ่าพระบาท ใต้ฝ่าละอองพระบาท ใต้เท้า พวกคุณ แม่นาง พวกเธอ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น