What Do You Think Folic Acid Might Play A Role In? : คุณคิดว่ากรดโฟลิคมีบทบาทต่ออะไรบ้าง

"play a role in" แปลว่า IDM.(วลี) มีบทบาทใน syn:{have in}{take in}

การเรียนสอนภาษาอังกฤษนั้น ท่านเชื่อหรือไม่ว่ามันจะมีหลักสูตรพ่อมดที่ไหนที่สอนท่านให้เป็นภายในชั่วเวลาพริบตาหรือว่าใช้เวลาเพียงสั้นๆเท่านั้น

หากว่ามันมีจริง ก็คงจะมีคนพูดภาษาอังกฤษเป็นกันหมดทั้งโลกไปนานแล้วล่ะกระมังครับ

แต่วิธีของผมคือการหาคำศัพท์มาแต่งเป็นประโยคแล้วฝึกอ่าน ฝึกพูดครับ

วันนี้ก็จะนำคำศัพท์ว่า "play a role in" มาแต่งประโยคกันครับ

What do you think folic acid might play a role in?
วอท ดู ยู ธิงคฺ โฟลิก แอส'ซิด ไมทฺ เพลย์อะโรลอิน
คุณคิดว่ากรดโฟลิคมีบทบาทต่ออะไรบ้าง
ประโยคคำตอบที่น่าสนใจ

I don't know really.
ไอ ด็อน'ท โนว์ เรียลลี้
ฉันไม่รู้หรอกนะ

But scientists have long thought that-
บัท ไซ'เอินทิสทฺ'ส แฮฟว์ ลอง ธอท แธท
แต่บรรดานักวิทยาศาสตร์ต่างคิดว่า

it might play a role in dementia.
อิท ไมทฺ เพลย์อะโรลอิน ดีเมนเทีย
มันอาจมีบทบาทต่อโรคจิตเสื่อม

เทคนิคของผมก็คือหาคำศัพท์ที่โดนๆเอามาแต่งประโยคเป็นคำถามบ้าง คำตอบบ้าง แล้วก็หัดอ่านหัดพูดบ่อยๆ วิธีเหล่านี้ะช่วยให้เราจำมันได้ครับ

หวัดดี
ไมเคิล เล้ง

See more words:
Vocabulary
Pronunciation
Translation
a เอ 1. พยัญชนะและสระตัวแรกในภาษาอังกฤษรูปตัว A, ชั้นหนึ่ง,อันดับหนึ่ง, สัญลักษณ์ธาตุ argon (the first letter)- อังสตรอมยูนิต abbr. assesssment, artery 2. อักษร A ในระบบเลขฐานสิบหก มีค่าเท่ากับ 10 ในเลขฐานสิบ
but บัท conj. แต่, หากว่า, แต่ทว่า, ถ้าไม่, ถ้าไม่ได้ -adv. เพียง, เพียงแต่. -pron. ที่ไม่ -prep. เว้นแต่, นอกจาก
dementia ดีเมนเทีย N. โรคจิตเสื่อม (มีผลต่อความสามารถในการคิด, การจำ, การประพฤติ) syn:{mental terioration}(insanity)(madness) ant:(sanity)(saneness)
do ดู {did, done, does} vt. ทำ, กระทำ, ปฏิบัติ, จัดการ, แสดงท่า, ว่าด้วย vi. ทำ, กระทำ n. การกระทำ
don't ด็อน'ท อย่า ห้าม (ย่อมาจาก Do not)
folic acid โฟลิก แอส'ซิด n.กรดโฟลิก, วิตามินบี 9, วิตามินชนิดหนึ่งในกลุ่มของวิตามินบีรวม สูตรเคมีคือ C19H19N7O6 เป็นผลึกสีเหลือง ละลายในน้ำได้เล็กน้อย ถ้าขาดวิตามินชนิดนี้จะทำให้เซลล์เม็ดเลือดแดงไม่เจริญเต็มที่ เป็นโรคโลหิตจางชนิดหนึ่ง
have แฮฟว์ {have, had, had, having, has} vt. มี, ประกอบด้วย, ได้รับ, เป็น (โรค) , เอา, เอาได้, ประสบการณ์, ผ่าน, แสดง, ดำเนินการ, ม' (ลูก), vi. มีเงิน. (auxiliary verb) -Phr. (had better (best) ควรจะ)
I ไอ PRON. คำสรรพนามเอกพจน์บุรุษที่1 relate:{ผม}{ดิฉัน}{ข้าพเจ้า}{หน}{กระหม่อม} N. พยัญชนะภาษาอังกฤษตัวที่ 9 N. เสียงสระในภาษาอังกฤษ กระหม่อม, กัน, กู, ข้า, ข้าพเจ้า, ข้าพระพุทธเจ้า, ฉัน, ดิฉัน, ผม, อั๊ว(คำนาม)
in อิน prep. ใน, ภายใน, ข้างใน, ในระหว่าง, ในสภาพ, ในภาวะ, ในข้อที่ว่า. Synonym: . in that เนื่องจาก, เพราะว่า. in so far as ตราบใดที่ -adv.ใน, ภายใน, อยู่ข้างใน, ในบ้าน, ในที่ทำงาน, ในตำแหน่ง, ในฤดูเก็บเกี่ยว, ในการบริหารงาน, สอดคล้องกับ -adj.
it อิท pron. มัน, นั่น, ตัว, คน, บุคคล, ตัวมาร, ตัวการ, คนสำคัญ,คนโง่. n. คนเล่น, สถานการณ์โดยทั่วไป
know โนว์ {knew, known, knowing, knows} vt. รู้, รู้ดี, รู้จัก, รู้ว่า, ทราบ, เข้าใจ, จำได้, ตระหนักดี, วินิจฉัย, ออก, มองออก, ชำนาญ, สังวาส. vi. รู้, รู้จัก, รู้ดี. -Id. (know the ropes เข้าใจ, คุ้นเคยกับ) n. -Phr. (in theknow รู้เรื่องภายใน)
long ลอง {longed, longing, longs} adj. ยาว, ไกล, นาน, ยาวนาน, ช้า,สูง, เสียงยาว n. ระยะเวลาอันยาวนาน, สิ่งที่ยาว,ผู้ลงทุนซื้อสินค้าเพื่อหวังกำไรจากราคาที่คาดว่าจะสูงขึ้น. vi. ปรารถนา,ใคร่จะ, อยาก -Phr. (before long ไม่ช้า) adv. ยาวนาน, ชั่ว,ตลอดระยะเวลาที่กำหนดไว้, ตลอดระยะเวลาที่กำหนดไว้, ตลอด, ทั้ง, ไกล (as long as ตราบใดที่)
might ไมทฺ n. อำนาจ, ความสามารถ, ประสิทธิภาพ, กำลังกาย, แรง, อำนาจหรือกำลังที่เหนือกว่า -Phr. (with might and main มีอำนาจเต็มที่) v. อดีตกาลของ may-
play เพล n. การเล่น, การละเล่น, การหยอกล้อ, การหยอกเย้า, การแสดง, การบรรเลง, ละคร, เรื่องละคร, การปฏิบัติ vt., vi. เล่น, ล้อเล่น, หยอกเย้า, แสดง, บรรเลง, เล่นละคร, ปฏิบัติ, พนัน synonym: . playable adj. playability, n.
play a role in เพลย์อะโรลอิน IDM. มีบทบาทใน syn:{have in}{take in}
really เรียลลี้ adv. โดยแท้, โดยแท้จริง, โดยความเป็นจริง, จริง ๆ , โดยจริงใจ interj. คำอุทานแสดงความประหลาดใจ ความโกรธหรืออื่น ๆ Synonym: truly, genuinely, verily, quite
role โรล n. บทบาท, หน้าที่, ภารกิจ
scientists ไซ'เอินทิสทฺ'ส n.(plur.) นักวิทยาศาสตร์
that แธท adj., pron., adv. นับ, นั้น, โน่น, เช่นนั้น, สิ่งนั้น, ผู้นั้น,เวลานั้น, อย่างนั้น, เช่นนั้น, กระนั้น, ถึง, จนถึง, ซึ่งที่, เพราะว่า,เพราะ, ก็, ก็อย่างนั้น, ก็อย่างนี้
think ธิงคฺ vi. คิด, ใช้ความคิด, ครุ่นคิด, นึก, ระลึก, รำลึก,รำพึง, ไตร่ตรอง, อยากจะ, เข้าใจว่า, รู้สึกว่า, คิดว่า, ถือว่า. vt.คิดว่า, รู้สึกว่า, ถือว่า, เข้าใจว่า, คาดคิด Synonym: . thinkable adj. -Phr. (think fit คิดว่าเหมาะสม), -Phr. (think up วางแผน คิดขึ้น
thought ธอท n. ความคิด, การไตร่ตรอง, การรำพึง, ปัญญา, การพิจารณา, ความตั้งใจ vi. กริยาช่อง 2 และ 3 ของ think Synonym: idea, notion
what วอท pron. อะไร, เท่าไร, ใด ๆ , สิ่งที่, คนที่, เท่าที่, ชนิดใด, n. อะไร, ลักษณะที่แท้จริง, adj. อะไรก็ตาม, เท่าไร interj. อะไรกัน! conj. มากเท่าที่จะ ตราบใด so what แล้วมีอะไรล่ะ
you ยู pron. ท่าน คุณ เธอ มึง เจ้า ไอ้ แก ลื้อ เอ็ง ใต้ฝ่าพระบาท ใต้ฝ่าละอองพระบาท ใต้เท้า พวกคุณ แม่นาง พวกเธอ

  1 ความคิดเห็น:

  1. บล็อก"ตีแตกภาษาอังกฤษ" จะพาท่านไปพบกับประโยคสั้นๆเพียงไม่กี่ประโยคแต่เชื่อมั๊ยว่าประโยคสั้นๆเหล่านี้ช่างมีประสิทธิภาพอย่างมากที่จะช่วยให้ท่านสามารถพูด อ่าน เขียนภาษาอังกฤษเป็นกันเชียวนะครับ

   มันก็ไม่ใช่เรื่องที่แปลกใหม่พิศดารอะไรหรอกครับ แต่ที่ผมแนะนำให้ทำก็เพราะว่าท่านสามารถฝึกด้วยตัวของท่านเองโดยไม่เสียเงินเสียทองจำนวนมากๆไปเข้าห้องเรียน class ภาษาอังกฤษแพงๆ แต่สุดท้ายแล้วไม่ได้อะไรติดไม้ติดมือมาเลย เฮ้อ!!! มันน่าเศร้านะครับกับการลงทุนแล้วเสียเปล่า ผมเคยเห็นมาหลายรายแล้วครับที่ใช้เงินจำนวนหลัก 5 หลัก 6 ไปสมัครเรียนภาษาอังกฤษหลักสูตรต่างๆแต่ไปเรียนได้ไม่กี่ครั้งก็ไม่ไปอีกเลย ทิ้งกลางคันเอาเสียอย่างนั้น อย่างนี้มันแย่ยิ่งกว่าตำน้ำพริกละลายแม่น้ำอีกนะครับ

   หากนึกดีๆมันก็เปรียบเสมือนกับเราเอาเงินก้อนหนึ่งไปให้กับใครคนหนึ่งฟรีๆ

   ฉะนั้นแล้ว การเรียนเป็นสิ่งที่ดี โลกก็รู้ดี แต่การเสียเงินเสียทองเพราะอยากเรียนรู้โดยที่ไม่ได้เรียนหรือยอมแพ้ โยนผ้าขาวเสียก่อนนี่ผมว่ามันน่าเสียดายครับ

   ลองเอาใหม่ครับ หันมาเขียน อ่าน แล้วก็หัดพูดด้วยตัวเองอย่างที่ผมทำอยู่ทุกวันนี้ ผมว่าผลลัพธ์มันก็ไม่เลวนะครับ It depends on you จะมีความศัทธาและอุทิศเวลาให้กับมันมากน้อยเพียงใด ก็เท่านั้นเอง...

   ตอบลบ