"Leave Tonight Or Live And Die This Way" : "จะออกไปด้วยกันคืนนี้หรือจะอยู่กันแบบนี้ไปจนตาย"

...You gotta make a decision, leave tonight or live and die this way คุณคงจะต้องตัดสินใจว่าจะออกไปหรือจะอยู่กันแบบนี้ไปจนตาย...


คุ้นกันบ้างหรือไม่ครับกับประโยคด้านบน หากท่านเป็นแฟนเพลงของ Tracy Chapman ท่านจะต้องเคยฟังนี้กันบ้างอย่างแน่นอน ซึ่งนั่นก็คือเพลง Fast car หรือที่แปลว่า รถแรง ครับ


You gotta make a decision,
ยู กอตตา เมค เอ ดิซิส'เชิน
คุณคงตัดสินใจแล้วล่ะ
leave tonight or leave and die this way.
ลีฟวฺ ทะไนทฺ' ออร์ ลีฟวฺ แอนด์ ได ธิส เว ไปด้วยกันคืนนี้หรือว่าจะอยู่อย่างนี้ไปตลอดชีวิต

เป็นประโยคบางช่วงบางตอนของเพลง Fast car นั่นแหล่ะครับ แปลออกมาแล้วเนื้อเพลงน่าสนใจและใกล้เคียงกับเพลงลูกทุ่งไทยของเราเหมือนกันนะครับ

ประโยคหลังคล้ายๆกับชวนหนีน่ะครับ ประมาณว่าจะหนี(ขึ้นรถ)ไปด้วยกันคืนนี้เลยไหมหรือว่าจะอยู่แบบนี้ไปจนไปตลอดชีวิตหรือจนวันตาย

ผมลองเทียบเคียงกับเพลงของคุณสุรพล สมบัติเจริญ คือเพลง รักพี่จงหนีพ่อ มีเนื้อเพลงชวนน้องนางหอบเสื้อผ้าหนีไปด้วยกันดังนี้ครับ

"หากรักพี่ จงหนีพ่อ พี่จะ รอรอรอ น้องอยู่ที่หน้าต่าง คืนไหน คืนเดือนมืด พี่จะสวมเสื้อยืด ไปยืนคอยน้องนาง"
อืมม น่าสนจริงๆ

วันนี้ท่านคงได้อะไรหลายๆอย่างติดไม้ติดมือกันไปบ้างไม่มากก็น้อยอีกเช่นเคยนะครับ ไม่ว่าจะเป็นภาษาอังกฤษที่น่าสนใจ ความหมายเพลงลูกทุ่งไทยที่ละม้ายคล้ายคลึงกับเพลงฝรั่ง

หวัดดี
ไมเคิล เล้ง

See more words:
Vocabulary
Pronunciation
Translation
a เอ "1. พยัญชนะและสระตัวแรกในภาษาอังกฤษรูปตัว A, ชั้นหนึ่ง,อันดับหนึ่ง, สัญลักษณ์ธาตุ argon (the first letter)- อังสตรอมยูนิต abbr. assesssment, artery 2. อักษร A ในระบบเลขฐานสิบหก
มีค่าเท่ากับ 10 ในเลขฐานสิบ"
and แอนด์ conj. และ, แล้วก็, อีก, พร้อมทั้ง, รวมทั้ง, ต่อเนื่องกัน, บวกอีก, ถ้าเช่นนั้นก็, ขณะเดียวกัน Synonym: also, moreover, plus, in)
decision ดิซิส'เชิน n. การตัดสินใจ, สิ่งที่ได้ตัดสินใจ, ข้อตกลงใจ, ญัตติ, ความแน่วแน่ Synonym: resolve
die ได {died, dying, dies} vi. ตาย, หยุด, หยุดทำงาน, อวสาน, พินาศ,สงบลง, สลายตัว, ทรมาน, ต้องการอย่างมาก. vt. ตาย. Synonym: . Id. (die hard ดื้อรั้น)n. ลูกเต๋า, สิ่งที่คล้ายลูกเต๋า, แม่พิมพ์, แบบเหล็ก, เบ้าเท vt.พิมพ์ด้วยแม่พิมพ์ -pl. dies, dice
gotta กอตตา VI. คำที่มาจากวลี have got to หรือ have got a (คำไม่เป็นทางการ)
leave ลีฟวฺ {left, leaving, leaves} vt. จากไป, ออกจาก, จาก,ทิ้งไว้, เหลือไว้, หยุด, ยกเลิก, ไม่สนใจ, ปล่อย. vi. จากไป, ออกจาก. n. การอนุญาต, การอนุญาตให้ลา, ระยะเวลาที่อนุญาตให้ลา, การจากไป. -Phr. (leave off หยุด ทอดทิ้ง)
live ลิฟวฺ VI. ดำเนินชีวิต relate:{ใช้ชีวิต} VT. ดำเนินชีวิต relate:{ใช้ชีวิต} ADJ. ต่อเข้ากับแหล่งพลังงานไฟฟ้า syn:(charged) ADJ. ถ่ายทอดสด syn:(unfilmed)(untaped) ADV. ถ่ายทอดสด
ADJ. ที่เกี่ยวข้องกับความสนใจในปัจจุบัน syn:(current) VT. ประสบ syn:(experience) ADJ. มีชีวิต relate:{คงอยู่}{เป็นๆ}{ไม่ตาย} syn:(alive)(living) ant:(dead) ADJ. มีชีวิตชีวา (คำไม่เป็นทางการ) relate:{เต็มไปด้วยชีวิตชีวา} syn:(lively) VI. มีชีวิตอยู่ syn:{be alive} ADJ. ไม่ด้าน (กระสุน) syn:(loaded)(unexploded) VI. ยังคงมีชีวิตอยู่ VI. ยังคงอยู่ (ชีวิต, การกระทำ, ความทรงจำ) syn:(continue)(last)(endure) VI. ยังชีพด้วย relate:{ประทังชีวิตด้วย} ADJ. ยังไม่ระเบิด ADJ. ยืดหยุ่นได้ (คำไม่เป็นทางการ) relate:{เด้งได้}
syn:(elastic) ADJ. ลุก (ถ่านไฟ) relate:{คุแดง} syn:(burning)(glowing) ant:(dead) VI. สนุกกับชีวิตอย่างเต็มที่ relate:{ใช้ชีวิตอย่างสนุกสนาน} ADJ. สว่าง (สี) relate:{สดใส}
syn:(bright)(vivid) ADJ. อาจปะทุได้อีก syn:(active) VI. อาศัย relate:{อยู่}{พัก} syn:(dwell)(reside)
make เมค n. ทำ, ทำให้เกิดขึ้น, สร้าง, ทำให้เป็น, ก่อ, นำมาซึ่ง, ทำให้เป็น, ก่อ, นำมาซึ่ง, ทำให้, เปลี่ยนให้เป็น, ประกอบขึ้นเป็น, เตรียม, ปรุง, บรรลุ, ถึง, ทำรายได้, ประพันธ์, เขียน, ประกาศเป็นกฎหมาย, แต่งตั้ง, ตั้งชื่อ, กลายเป็น, แปล, ประเมิน, ประมาณ, รวมเป็นเท่ากับ, มาทันเวลา
or ออร์ conj. หรือ, หรือว่า, ในราว, ประมาณ
this ธิส DET. (คน, สิ่ง) นี้ syn:{the}(that) PRON. นี้ (ใช้แทนคำนามที่กล่าวถึงหรือทราบกันดีอยู่แล้ว) syn:{the one}{this one}(that) ADV. ขนาดนี้relate:{ถึงเพียงนี้}{เท่านี้}
tonight ทะไนทฺ' n., adj. คืนนี้, คืนวันนี้.
way เว n. ทาง, ระยะทาง, วิธีการ, รูปแบบ, แผน, นิสัย, ความเคยชิน, สภาพการณ์, ขอบเขต, อาชีพ, จุด, สิทธิการผ่าน, ประสบการณ์, adv. จากที่นี่, มากมาย, ใกล้ทีเดียว -Phr. (by the way ขอถือโอกาส) -Phr. (give way to ยอม ยอมแพ้แก่) -PHr. (under way กำลังเคลื่อนตัวก้าวหน้า)
you ยู pron. ท่าน คุณ เธอ มึง เจ้า ไอ้ แก ลื้อ เอ็ง ใต้ฝ่าพระบาท ใต้ฝ่าละอองพระบาท ใต้เท้า พวกคุณ แม่นาง พวกเธอ

1 ความคิดเห็น:

  1. ...You gotta make a decision, leave tonight or live and die this way คุณคงจะต้องตัดสินใจว่าจะออกไปหรือจะอยู่กันแบบนี้ไปจนตาย...

    เรียนภาษาอังกฤษบางช่วงบางตอนของเพลงสากล Fast car ของ Tracy Chapman ครับ

    เป็นภาษาอังกฤษที่เรียนได้ง่ายๆและประโยควันนี้มันคล้ายๆกับเพลง รักพี่จงหนีพ่อ ของลูกทุ่งไทยของเราด้วยเสียด้วยสิ

    ตอบลบ