Due To High Volume Of Transaction, Our Website Is Currently Unavailable.: เนื่องจากมีผู้ใช้งาน(ลูกค้า)ปริมาณมาก เวปไซท์จึงไม่พร้อมใช้งานชั่วคราว

"website is currently unavailable" เป็นคำที่ท่านอาจจะพบเห็นบ้างโดยเฉพาะเวปไซท์ของธนาคารที่ให้บริการทางอินเตอเน็ต


ไม่มากก็น้อย หลายท่านที่ทำธุรกรรมด้านการเงินกับธนาคารผ่านทางเวปไซท์ ท่านอาจจะพบกับหน้าจอที่ปรากฏเป็นภาษาอังกฤษขึ้นมากรณีที่เวปไซท์ที่ท่านต้องการใช้บริการอยู่นั้นขัดข้อง

เชิญดูตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษแจ้งความขัดข้องของเวปไซท์ดังนี้ครับ
Due to high volume of transaction,-
ดิว ทู ไฮ วอล'ลิม ออฟ แทรนแซค'เชิน ่
เนื่องจากมีผู้ใช้งาน(ลูกค้า)ปริมาณมาก 
our website is currently unavailable.
เอา'เออะ เวบไซท์ อิส เคอร์เรนท์ลี่ อะเวล'ละเบิล 
เวปไซท์จึงไม่พร้อมใช้งานชั่วคราว
We apologize for the inconvenience.
วี อะโพโลไจซ์ ฟอร์ เดอะ อินคันวี' เนียนซฺ
ทางเรา(ธนาคาร)ต้องขออภัยในความไม่สะดวก
Please try again later.
พลีซ ไทรฺ อะเกน เลเตอร์
โปรดพยายาม(เข้าใช้งาน)อีกครั้งภายหลัง
หลังจากท่านอ่านข้อความและการแปลทั้งหมดเบ็ดเสร็จโหรงโจ้งท่านก็จะพบกับความแจ่มแจ้งแดงแจ๋แหลกันแล้วใช่ไหมครับว่ามันหมายความว่าอย่างไร

สรุปก็คือ เวปไซท์ปิด ถูกระงับการใช้งานชั่วคราวนั่นเอง หรือภาษาชาวบ้านเขาอาจจะเรียกง่ายๆว่า "เวปไซต์ล่ม" อะไรทำนองนั้นครับ

หวัดดี
ไมเคิล เล้ง

See more words:
Vocabulary
Pronunciation
Translation
again อะเกน adv. อีก, ใหม่, อีกที, อนึ่ง Synonym: anew, once more)
apologize อะโพโลไจซ์ VT. แก้ต่าง relate:{แก้ตัว} syn:(apologise) VT. ขอโทษ relate:{ขอขมา}{ขอรับผิด}{ขออภัย}{ขอประทานโทษ}{แสดงความเสียใจ} syn:(apologise)
currently เคอร์เรนท์ลี่ adv. ปัจจุบัน, ในเวลานี้ Synonym: presently
due ดิว adj. เหมาะสม, สมควร, พอเพียง, พอควร, ครบกำหนด, ถึงกำหนด,ถูกต้อง, ถูกทำนองคลองธรรม, ตรง, หลีกเลี่ยงไม่ได้. n.สิทธิที่ควรได้รับ, หนี้, เงินที่พึงชำระ, ค่าธรรมเนียม, ความยุติธรรม.-adv. โดยตรง, แน่นอน. -Phr. (due to เนื่องจาก, เนื่องด้วย, เพราะ).
for ฟอร์ prep. สำหรับ, เพื่อ, conj. เนื่องจาก, เพราะว่า
high ไฮ adj. สูง, รุนแรง, ใหญ่, แพง, จริงจัง, หยิ่ง, โอหัง, เบิกบานใจ, ไกล,รวย, ฟุ่มเฟือย, เมาแล้ว, adv. สูง, แพง, หรูหรา. Synonym: lofty
inconvenience อินคันวี' เนียนซฺ n. ความไม่สะดวก, ความไม่สะดวกสบาย, สิ่งที่ไม่สะดวกสบาย. -vt. ทำให้ไม่สะดวกสบาย, รบกวน Synonym: incommode, awkwardness, trouble)
is อิส AUX. เป็น / อยู่ / คือ (กริยาช่วยที่ใช้กับประธานเอกพจน์) v. เอกพจน์บุรุษที่ 3 ของbe
later เลเตอร์ ADV. ในภายหลัง relate:{ต่อมา}{ภายหลัง}{ในไม่ช้า} syn:(subsequently)
of ออฟ prep. ของ, แห่ง, ด้วย, โดย, เกี่ยวกับ, ถึง, ในจำพวก, ในเรื่อง, ในฐานะ, ในปริมาณ, ในจำนวน, ที่จะ, ที่มี
our เอา'เออะ pron. ของเรา
please พลีซ vi., vt. (ทำ)ให้ความเพลิดเพลิน, ให้ความพอใจ, พอใจ, ต้องการ. Synonym: . pleasable adj. pleaseness n. pleaser n.
the เดอะ ART. คำนำหน้านามชี้เฉพาะ PRF. พระเจ้า syn:(theo-)
to ทู prep. ไปถึง, ถึง, ไปยัง, ไปสู่, ไปทาง, ไปถึง, มีความโน้มน้าว,จนถึง, จนกระทั่งถึง, บรรลุถึง, เข้ากับ, สนองตอบกัน, ตรงกัน, ให้,เพื่อ, เพื่อจะ, ในอันที่จะ, ตาม, ติดตาม, (คณิตศาสตร์) ยกกำลังถึง, ฟื้น, ฟื้นคืน, เฉพาะให้, เพราะ adv. ไปยัง, ไปถึง, ไปสู่,ฟื้น, ฟื้นคืน
transaction แทรนแซค'เชิน n. การติดต่อ, การจัดการ, การค้า, ธุรกิจ, สิ่งที่จัดการ transactions รายงานการประชุม, บันทึกการประชุม. Synonym: . transactional adj. transactionally adv.
try ไทรฺ vt., n. (ความ) พยายาม, พิสูจน์, ทดลอง, สอบสวน, พิจารณาคดี,อดทน, ซ้อม. vi. พยายาม ทดลอง -PHr. (try on ทดลองสวม) Synonym: essay, attempt, assay, test
unavailable อะเวล'ละเบิล ADJ. ไม่สามารถหาได้ syn:(inaccessible)(inconvenient) ant:(accessible)
volume วอล'ลิม n. ปริมาตร, จำนวนมาก, ปริมาณ, ทั้งหมด, เล่ม, ฉบับ, ระดับเสียง,ชุดแผ่นเสียง, ความดังของเสียง Synonym: tome, book
we วี pron. เรา, พวกเรา, คนเรา, บุคคล, (เสียดสี) ท่าน
website เวบไซท์ n.เวบไซท์ def:[ที่อยู่ของข้อมูลต่างๆ ทางอินเทอร์เน็ต] sample:[ในการประกาศขายของในเวบไซต์ข้อมูลส่วนใหญ่ที่ปรากฏมักเป็นข้อมูลเท็จ]

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น