Do You Have Any Pets? : คุณมีสัตว์เลี้ยงบ้างไหม | เรียนรู้ภาษาอังกฤษกับประโยคที่ใช้งานได้จริงเพิ่มเติมได้ทุกวันที่นี่

"คุณมีสัตว์เลี้ยงไหม" "คุณเลี้ยงสัตว์เลี้ยงหรือเปล่า" ภาษาอังกฤษว่าอย่างไร


สัตว์เลี้ยง : Pet

ท่านจะได้ทราบภาษาอังกฤษ ถาม-ตอบ เกี่ยวกับ"สัตว์เลี้ยง"กันครับในวันนี้

Do you have any pets?
ดู ยู แฮฟว์ เอน'นี เพท'ส

คุณมีสัตว์เลี้ยงบ้างไหม

หากท่านมีสัตว์เลี้ยงก็ตอบด้วยประโยคด้านล่างนี้ได้เลยครับ

Yes, I have.
เยส ไอ แฮฟว์
ใช่ ฉันมีสัตว์เลี้ยง

Yes, I have a pet.
เยส ไอ แฮฟว์ อะ เพท
ใช่ ฉันมีสัตว์เลี้ยงตัวหนึ่ง

Yes, I have some pets.
เยส ไอ แฮฟว์ ซัม เพท'ส
ใช่ ฉันมีสัตว์เลี้ยงหลายตัว

ถ้าท่านไม่ได้เลี้ยงสัตว์ประเภทนี้ไว้ในบ้านเลย ท่านตอบได้ดังประโยคด้านล่างดังต่อไปนี้ครับ

No, I don't have.
โน ไอ ด้อน'ท แฮฟว์
ไม่ ฉันไม่มีสัตว์เลี้ยง

No, I don't have any pets.
โน ไอ ด้อน'ท แฮฟว์ เอนี เพท'ส
ไม่ ฉันไม่มีสัตว์เลี้ยงอะไรเลย

คำถามเพิ่มเติมถึงประเภทของสัตว์ที่เลี้ยง

What kind of pets do you have?
วอท ไคนด์ ออฟ เพท'ส ดู ยู แฮฟว์
คุณเลี้ยงสัตว์อะไรหรือ

สมมุตติว่าท่านเลี้ยงสัตว์เอาไว้บ้าง ลองนำประโยคดังต่อไปนี้ไปใช้กันครับ

I have two dogs and three cats.
ไอ แฮฟว์ ทู ดอกส แอนด์ ธรี แคท'ส
ฉันมีหมา 2 ตัวแมว 3 ตัว

หลายคนนิยมเลี้ยงสัตว์เลี้ยงไว้ในบ้าน ก็เป็นการดีนะครับ เพราะว่ามันช่วยคลายเหงาได้ระดับหนึ่ง ที่สำคัญก่อนที่จะตัดสินใจนำพวกเขาเข้าบ้านมาเลี้ยง ต้องคิดให้ครบในหลายๆด้านนะครับ

สัตว์เมื่อโตขึ้นพฤติกรรม ร่างกาย นิสัยใจคอของเขาก็จะเปลี่ยนไป พวกเขาอาจแลดูน่ารักน่าเอ็นดูตอนที่ยังเล็กๆอยู่ เมื่อโตขึ้นรูปร่างหน้าตาจะเปลี่ยนไปมากเลยนะครับ

แต่หากว่าเมื่อท่านตัดสินใจนำเขามาเลี้ยงจริงๆ ท่านก็จะต้องเลี้ยงดูเขาอย่างดี ทะนุถนอม ที่สำคัญท่านต้องไม่ทิ้งไม่กว้างเขา ไม่ว่าจะด้วยเหตุผลใดๆก็ตาม

หวัดดีครับ
See you again,
ไมเคิล เล้ง

See more words:
Vocabulary
Pronunciation
Translation
a เอ 1. พยัญชนะและสระตัวแรกในภาษาอังกฤษรูปตัว A, ชั้นหนึ่ง,อันดับหนึ่ง, สัญลักษณ์ธาตุ argon (the first letter)- อังสตรอมยูนิต abbr. assesssment, artery 2. อักษร A ในระบบเลขฐานสิบหก มีค่าเท่ากับ 10 ในเลขฐานสิบ
and แอนด์ conj. และ, แล้วก็, อีก, พร้อมทั้ง, รวมทั้ง, ต่อเนื่องกัน, บวกอีก, ถ้าเช่นนั้นก็, ขณะเดียวกัน Synonym: also, moreover, plus, in)
any เอน'นี adj., adv., pron. คนหนึ่งคนใด, ใคร, บ้าง, เลย, ไหน, ใด ๆ , ทุก, ทั้งหมด, ใครก็ได้ Synonym: one, whatever, whichever)
cats แคท'ส 1. (แคท) n. แมว, สัตว์ในตระกูลแมว, หญิงที่มีใจอำมหิต, บุคคล 2.(ซีเอที) ย่อมาจาก computer-aided translation แปลว่าการแปลภาษาใช้คอมพิวเตอร์ช่วย หมายถึงการแปลจากภาษาหนึ่งเป็นอีกภาษาหนึ่งโดยใช้คอมพิวเตอร์ช่วย เช่น แปลไทยเป็นอังกฤษ หรืออังกฤษเป็นไทยการแปลในลักษณะนี้ จะใช้คอมพิวเตอร์ช่วยจำศัพท์ ไวยากรณ์ รวมทั้งบริบท(context) ต่าง ๆ โปรแกรมที่ได้รับการพัฒนาไปมากแล้วคือโปรแกรมที่แปลจากอังกฤษเป็นฝรั่งเศสและฝรั่งเศสเป็นอังกฤษ (บางตำราว่า CAT ย่อมาจาก computer aided trainingแปลว่า การอบรมใช้คอมพิวเตอร์ช่วย)
do ดู {did, done, does} vt. ทำ, กระทำ, ปฏิบัติ, จัดการ, แสดงท่า, ว่าด้วย vi. ทำ, กระทำ n. การกระทำ
dogs ดอกส {dogged, dogging, dogges} n. สุนัข, หมา, ชายที่น่าชัง vt. ติดตาม, ตามหลัง, ไล่ตาม. -Phr. (go to the dogs เสื่อม, เสื่อมโทรม)
don't ด็อน'ท อย่า ห้าม (ย่อมาจาก Do not)
have แฮฟว์ {have, had, had, having, has} vt. มี, ประกอบด้วย, ได้รับ, เป็น (โรค) , เอา, เอาได้, ประสบการณ์, ผ่าน, แสดง, ดำเนินการ, ม' (ลูก), vi. มีเงิน. (auxiliary verb) -Phr. (had better (best) ควรจะ)
I ไอ PRON. คำสรรพนามเอกพจน์บุรุษที่1 relate:{ผม}{ดิฉัน}{ข้าพเจ้า}{หน}{กระหม่อม} N. พยัญชนะภาษาอังกฤษตัวที่ 9 N. เสียงสระในภาษาอังกฤษ กระหม่อม, กัน, กู, ข้า, ข้าพเจ้า, ข้าพระพุทธเจ้า, ฉัน, ดิฉัน, ผม, อั๊ว(คำนาม)
kind ไคนด์ n. ชนิด, จำพวก, ประเภท, กลุ่ม, พรรคพวก, พันธุ์, ลักษณะ,คุณสมบัติ, แบบ, รูปแบบ. -Phr. (inkind แบบเดียวกัน, เป็นสินค้า(แทนที่จะเป็นเงิน)) . -Phr. (of akind ชนิดเดียวกัน ลักษณะเดียวกัน) adj. กรุณา, ปรานี, ใจดี, หวังดี, เมตตา
no โน adv. ไม่, ไม่มี -n. การปฏิเสธ, คำปฏิเสธ pl. noes, nos
of ออฟ prep. ของ, แห่ง, ด้วย, โดย, เกี่ยวกับ, ถึง, ในจำพวก, ในเรื่อง, ในฐานะ, ในปริมาณ, ในจำนวน, ที่จะ, ที่มี
pet เพท n. สัตว์เลี้ยง, สัตว์ที่เลี้ยงไว้ดูเล่น, บุคคลหรือสิ่งอันเป็นที่รัก.adj. เป็นสัตว์เลี้ยงเป็นที่รัก, ซึ่งแสดงความรัก. vt.ถือเป็นสัตว์เลี้ยง, เลี้ยงไว้เป็นสัตว์เลี้ยง, คลำ, ลูบ, ลูบคลำ, รัก,ทะนุถนอม, กอด. vi. ลูบคลำและกอด Synonym: . pettable, adj.
pets เพท'ส n. สัตว์เลี้ยง, สัตว์ที่เลี้ยงไว้ดูเล่น, บุคคลหรือสิ่งอันเป็นที่รัก.adj. เป็นสัตว์เลี้ยงเป็นที่รัก, ซึ่งแสดงความรัก. vt.ถือเป็นสัตว์เลี้ยง, เลี้ยงไว้เป็นสัตว์เลี้ยง, คลำ, ลูบ, ลูบคลำ, รัก,ทะนุถนอม, กอด. vi. ลูบคลำและกอด Synonym: . pettable, adj.
some ซัม adj., pron. บางส่วน, บางอัน, บางชิ้น, มีบ้าง, ไม่แน่, ไม่เจาะจง adv.ประมาณ, โดยประมาณ, คร่าว ๆ , ในราว, ค่อนข้าง Synonym: certain
three ธรี n.สาม(เลข 3 )
two ทู n.สอง เลขสอง(2)
what วอท pron. อะไร, เท่าไร, ใด ๆ , สิ่งที่, คนที่, เท่าที่, ชนิดใด, n. อะไร, ลักษณะที่แท้จริง, adj. อะไรก็ตาม, เท่าไร interj. อะไรกัน! conj. มากเท่าที่จะ ตราบใด so what แล้วมีอะไรล่ะ
yes เยส adv. ไช่, ครับ, จ้ะ n. การต้อนรับ
you ยู pron. ท่าน คุณ เธอ มึง เจ้า ไอ้ แก ลื้อ เอ็ง ใต้ฝ่าพระบาท ใต้ฝ่าละอองพระบาท ใต้เท้า พวกคุณ แม่นาง พวกเธอ

  3 ความคิดเห็น:

  1. ไม่ระบุชื่อ6 มีนาคม 2559 11:33

   have you got any pets? ใช้ได้หรือไม่ครับ

   ตอบลบ
   คำตอบ
   1. ใช้ได้ครับ แปลว่า ท่านมีสัตว์เลี้ยงบ้างไหม

    เพียงใช้ have เป็นคำขึ้นต้นประโยคคำถามครับ

    ลบ
  2. "ท่านมีสัตว์เลี้ยงไหม"

   "ท่านเลี้ยงสัตว์เลี้ยงอะไรบ้าง"

   ภาษาอังกฤษที่น่าสนใจและสามารถนำไปใช้ได้ในชีวิตประจำของท่านได้จริงๆครับ

   หากท่านต้องการพัฒนาภาษาอังกฤษของท่านให้ดีขึ้นกว่าที่เป็นอยู่โดยไม่ต้องเสียเงินเสียทองใดๆเลย เราขอเชิญชวนท่านเข้ามาเยี่ยมบล็อกของเราชื่อ "ตีแตกภาษาอังกฤษ | English Of The Day" เป็นบล็อกที่เขียนขึ้นด้วยวัตถุประสงค์เพื่อที่จะแบ่งปัน แลกเปลี่ยนความรู้ด้านภาษาอังกฤษระหว่างผู้ทำบล็อกและผู้สนใจภาษาอังกฤษทุกท่านครับ

   จากประสบการณ์การของผู้เขียนเองที่ได้ศึกษาหาความรู้ภาษาอังกฤษมาเกือบทั้งชีวิตโดยไม่ปล่อยไม่วางมือเลยแม้สักช่วงเวลาหนึ่งเวลาใด

   ปัจจุบันผู้เขียนสามารถที่จะสื่อสารกับเจ้าของภาษาได้ดีระดับหนึ่ง แต่ก็คงไม่ถึงกับเป็นแบบว่าเก่งซะจนฝรั่งตลึงงันหรอกน่ะครับ

   ถ้าจะพูดให้พอสมน้ำสมเนื้อก็ขอพูดประมาณว่า "สามารถเอาตัวรอดได้ถ้าไปหลงอยู่ในอังกฤษหรืออเมริกา" ว่างั้นเห่อะ ฮ่ะ ฮ่ะ....(ขี้คุยซะไม่มี)

   ตอบลบ