You May 'Meet Your Death' At The Hand Of A Soldier If You Were Arrested. : แกอาจตายด้วยน้ำมือทหารถ้าแกถูกจับได้

ถึงตาย : meet one's death

เรียนภาษาอังกฤษกับคำกริยวลี "meet one's death" ที่แปลว่า ถึงตาย พบกับความตาย


ท่านลองศึกษาประโยคตัวอย่างด้านล่างเหล่านี้และนำไปใช้ในชีวิตประจำวันกันครับ

ประโยคที่ 1

A friend of mine met his death when he got hit by a car.
เอ เฟรนด์ ออฟ มายน์ เมท ฮิส เดธ เว็น ฮี กอท ฮิต บาย เอ คาร์
เพื่อนฉันคนหนึ่งพบกับความตายเพราะรถชน


ประโยคที่ 2

You may meet your death at the hand of a soldier if you were arrested.
ยู เมย์ มีท ยัวร์ เดธ แอท เดอะ แฮนด์ ออฟ เอ โซลเยอร์ อิฟ ยู เวอร์ อะเรสทฺ'ด
แกอาจตายด้วยน้ำมือทหารถ้าแกถูกจับ


ในประโยคที่ 1 นั้นรูปประโยคจะเป็น Past tense ครับสังเกตคำกริยาใช้ met ซึ่งเป็นช่อง past tense

ส่วนประโยคที่ 2 นั้นรูปประโยคจะเป็น Present tense ครับ โดยคำกริยาเป็น meet ครับ

Good night,
Michael Leng
Vocabulary
Pronunciation
Translation
a เอ 1. พยัญชนะและสระตัวแรกในภาษาอังกฤษรูปตัว A, ชั้นหนึ่ง,อันดับหนึ่ง, สัญลักษณ์ธาตุ argon (the first letter)- อังสตรอมยูนิต abbr. assesssment, artery 2. อักษร A ในระบบเลขฐานสิบหกมีค่าเท่ากับ 10 ในเลขฐานสิบ
arrested อะเรสทฺ'ด vt. จับ, จับกุม, ดึงดูด, ทำให้หยุด, กั้น, ยับยั้ง,เกาะตัว. -n. การจับกุม, ภาวะที่ถูกจับกุม, การหยุดยั้ง,ภาวะที่ถูกหยุดยั้ง. -arrester n. -arrestment n. Synonym: stop, halt)
at แอท PREP. เข้าร่วม syn:(attending) PREP. จาก syn:(from) PREP. ณ เวลา relate:{ในช่วงเวลา}PREP. ด้วย (ความเร็ว) PREP. ที่ syn:{position of}{placed at}{situated at} PREP. ในลักษณะ syn:{in the manner of} PREP. ไปยัง syn:(toward){in the direction of}
at the hands of แอท เดอ แฮนดฺ ออฟ phase(วลี) จากมือ ด้วยน้ำมือ
by บาย prep. โดย, ไปยัง, ข้าง, อยู่ข้าง, ใกล้, ติดตัว, ไปทาง, ทาง, หันไปทาง, จาก, ผ่าน, ผ่านไป, ผ่านข้าง, ของ, อาศัย, ใช้, ที่, ทีละ, ต่อ adj. อยู่ใกล้, ใกล้ -Conf. with
car คาร์ N. รถยนต์ relate:{รถ}{พาหนะ} syn:(automobile)(auto){motor car}
death เดธ n. ความตาย, มรณกรรม, ภาวะที่ตาย, การดับ, การถูกทำลาย to death สุดเหวี่ยงอย่างยิ่ง
friend เฟรนด์ n. เพื่อน, สหาย, มิตร, พวกพ้อง, ผู้สนับสนุน,ผู้ช่วยเหลือ, คนคุ้นเคย, สมาชิกของกลุ่มหรือสมาคมเดียวกัน. -Phr. (make friends with คบเป็นเพื่อนกับ). vt. ทำให้เป็นเพื่อน Synonym: . friendless adj. friendlessness n. -S…
got กอท {get, gotten, getting, gets} vt. ได้, ได้มา, ได้รับ, เอา, ไปเอามา vi. มาถึง, บรรลุ -Phr. (get along จัดการ, ก้าวหน้า, ตกลง, เป็นมิตร)
hand แฮนด์ n. มือ, กำมือ -Phr. (at hand ใกล้, แค่เอื้อม)N. การควบคุม relate:{อำนาจ} N. การปรบมือ syn:(applause)(clap) N. ขาไพ่ relate:{ฝ่าย} N. เข็มนาฬิกา N. คนงาน N. ความช่วยเหลือ syn:{aid}(assistance)(help) ant:(hindrance)(obstruction) N. ความมีส่วนร่วม N. ความสามารถ relate:{ความชำนาญ} VT. จูง N. ผู้เชี่ยวชาญ N. ไพ่ที่ถืออยู่บนมือ N. มือ relate:{หัตถ์}{กร} N. ลายมือ (การเขียนหนังสือ) N. ลูกเรือ VT. ส่ง (ด้วยมือ) relate:{ส่งให้}{ยื่นให้} N. อิทธิพล
he ฮี pron. เขาผู้ชาย, คนนั้น, ใครก็ได้ n. ผู้ชาย, สัตว์ตัวผู้
his ฮิส pron. ของเขาผู้ชาย
hit ฮิต vt. ตี, ต่อย, ชก, โจมตี, ฟัน, แทง, ชน, ตำ, ทำให้ได้รับ, ทำให้โดน,ตีได้สำเร็จ, ร้องขอ, บรรจุบังเอิญพบ, มาถึง, ตกลง, เดาถูก,เริ่มเดินทาง, ถูกใจ, ถูกรสนิยม, ปะทะ, ชน, ปรากฎขึ้น. Synonym: . hit it off เข้ากันได้กับ n. การปะทะ, การชน, การตี, การต่อย, การชก
if อิฟ conj. ถ้า, ถ้าหมก, เผื่อ, สมมุติว่า, หาก n. ความไม่แน่นอน, ข้อสมมุต
may เมย์ auxv. อาจจะ, อาจ, คงจะ, สามารถจะ, บางที, ขอให้ เดือนพฤษภาคม อาจจะ n. =maiden (ดู)
meet one's death มีทวัน'ส เดธ v.ถึงตาย syn:{จนตาย}sample:[ผู้ป่วยรายนี้อาจถึงตาย เนื่องจากได้รับบาดเจ็บสาหัส]
met เมท ได้พบกับ พบ เจอ (ช่อง 2 past tense ของ meet)
mine มายน์ pron. ของฉัน n. เหมือง, บ่อแร่, แหล่งที่อุดมสมบูรณ์, ทุ่นระเบิด,ระเบิดที่ซ่อนไว้. vi. ขุด, ขุดแร่, ขุดใต้ดิน, ทำทาง, โจมตี,ทำลายหรือทำให้เสื่อมเสียโดยวิธีลับหรือวิธีช้า ๆ , วางทุ่นระเบิด. Synonym: . mineable adj. minable adj.
of ออฟ prep. ของ, แห่ง, ด้วย, โดย, เกี่ยวกับ, ถึง, ในจำพวก, ในเรื่อง, ในฐานะ, ในปริมาณ, ในจำนวน, ที่จะ, ที่มี
soldier โซลเยอร์ N. ทหาร syn:(combatant)(fighter)(militant)(warrior) VI. เป็นทหาร relate:{ทำหน้าที่เป็นทหาร}
the เดอะ ART. คำนำหน้านามชี้เฉพาะ PRF. พระเจ้า syn:(theo-)
were เวอร์ v.เป็น อยู่ คือ(past ของ am/are)
when เว็น adv., conj., pron. เมื่อไร, เวลาไหน, ในโอกาสไหน conj. เวลาไหน,เมื่อไร, ในขณะที่, พอ, ครั้น, ถ้าหาก, พอ... pron. เวลาไหน, เมื่อไร, เวลาซึ่ง, เวลานั้น
you ยู pron. ท่าน คุณ เธอ มึง เจ้า ไอ้ แก ลื้อ เอ็ง ใต้ฝ่าพระบาท ใต้ฝ่าละอองพระบาท ใต้เท้า พวกคุณ แม่นาง พวกเธอ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น