"เริ่มประชุม" ภาษาอังกฤษ - What Time The Meeting Will Start? / It Will Start From 1 P.M. : การประชุมเริ่มกี่โมง / จะเริ่มประชุมเวลาบ่ายโมง

"การประชุมเริ่มกี่โมง" ภาษาอังกฤษพูดว่าอย่างไร

เริ่มประชุมกี่โมง ภาษาอังกฤษ คือ What Time The Meeting Will Start?
การประชุมจะเริ่มกี่โมง ภาษาอังกฤษคือ?

ถ้าท่านทำงานในสำนักงาน(office)ก็จะมีการจัดประชุมกันบ่อยๆ ภาษาอังกฤษใช้อย่างไรถ้าท่านอยากจะถามว่าเวลาที่จะเริ่มประชุมกันตอนกี่โมง ท่านสามารถใช้ประโยคด้านล่างนี้ได้เลยครับ

What time the meeting will start?
วอท ไทม์ เดอะ มีทติ่ง วิล สตาร์ท
การประชุมเริ่มกี่โมง

สรุปว่าจะมีการประชุมกันตอนบ่างโมงตรง ก็พูดเป็นภาษาอังกฤษได้ดังนี้ครับ

It will start from 1 p.m.
อิท วิล สตาร์ท ฟรอม วัน พี.เอ็ม.
จะเริ่มประชุมเวลาบ่ายโมง

ท่านคิดว่ายากหรือว่าง่ายอย่างไรครับ

แล้วพบกันใหม่ครับ
See you again.
ไมเคิล เล้ง

See more words:
Vocabulary
Pronunciation
Translation
1 วัน n.หนึ่ง
from ฟรอม prep. จาก, นับจาก, ห่างจาก, เนื่องจาก, มาจาก, ตั้งแต่, เนื่องด้วย, เนื่องแต่, โดยอาศัย
it อิท pron. มัน, นั่น, ตัว, คน, บุคคล, ตัวมาร, ตัวการ, คนสำคัญ,คนโง่. n. คนเล่น, สถานการณ์โดยทั่วไป
meeting มีทติ่ง n. การชุมนุม, การพบกัน, กลุ่มคนที่ชุมนุมกัน, สถานที่ชุมนุม
p.m. พี.เอ็ม. หลังเที่ยงวันถึงก่อนเที่ยงคืน(ย่อมาจาก Post Meridiem)
start สตาร์ท vi.เริ่ม, เริ่มต้น, ตั้งต้น, ลงมือ, ทำการ, ตั้งตัว, ยืน, โผล่, กระตุก,กระโดด, สะดุ้งตกใจ, ปรากฎออกมาอย่างฉับพลัน, คลาย, หลวม, ร่วมแข่ง. vt. เริ่มต้น, ตั้งต้น, ก่อให้เกิด, ทำให้ตกอกตกใจ, ทำให้คลาย, ทำให้หลวม, เสนอ, ให้สัญญาณการเริ่มแข่ง. n. การเริ่ม, การเริ่มต้น
start สตาร์ท vi.เริ่ม, เริ่มต้น, ตั้งต้น, ลงมือ, ทำการ, ตั้งตัว, ยืน, โผล่, กระตุก,กระโดด, สะดุ้งตกใจ, ปรากฎออกมาอย่างฉับพลัน, คลาย, หลวม, ร่วมแข่ง. vt. เริ่มต้น, ตั้งต้น, ก่อให้เกิด, ทำให้ตกอกตกใจ, ทำให้คลาย, ทำให้หลวม, เสนอ, ให้สัญญาณการเริ่มแข่ง. n. การเริ่ม, การเริ่มต้น
the เดอะ ART. คำนำหน้านามชี้เฉพาะ PRF. พระเจ้า syn:(theo-)
time ไทม์ n. เวลา, ช่วงเวลา, กะเวลา, โอกาส, สมัย, ยุค, กาล, ฤดูกาล, ครั้ง, ช่วง,อายุ, วันตาย, เท่า, จังหวะ, อัตราความเร็ว, เวลาพักผ่อน,อัตราค่าจ้างตามช่วงเวลา, สิทธิ, ระยะเวลาการตั้งครรภ์, adj.เกี่ยวกับเวลา, เกี่ยวกับระเบิดเวลา, ตั้งเวลา vt., vi. จับเวลา,ตั้งเวลา, ควบคุมเวลา
what วอท pron. อะไร, เท่าไร, ใด ๆ , สิ่งที่, คนที่, เท่าที่, ชนิดใด, n. อะไร, ลักษณะที่แท้จริง, adj. อะไรก็ตาม, เท่าไร interj. อะไรกัน! conj. มากเท่าที่จะ ตราบใด so what แล้วมีอะไรล่ะ
will วิล auxiliary v. ใช้แสดงอนาคตกับบุรุษที่ 1 และ 3 (ช่อง 2เป็น would) , จะ, อาจจะ, ควรจะ, ย่อมจะ vt. vi., n. (ความ) ประสงค์, ปรารถนา, พึงจะ, ชอบ, พอใจ, อยากจะ, พินัยกรรม,ความกระตือรือร้น vt. ตัดสินใจ, ทำพินัยกรรมยกให้, ใช้อำนาจจิตบังคับ vi. ตั้งใจ, ตัดสินใจ

    ไม่มีความคิดเห็น:

    แสดงความคิดเห็น