เรียนกริยาวลีกับคำว่า "tap into" ที่แปลว่า ใช้ประโยชน์จากสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่มีอยู่แล้ว | ตีแตกภาษาอังกฤษ

"Tap into" คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่น่าเรียนรู้

คำศัพท์ "tap into" เป็นกริยาวลีที่แปลว่า (vt ) ใช้ประโยชน์จากแหล่งความรู้หรือพลังงานที่มีอยู่จากสิ่งใดสิ่งหนึ่ง สร้างความสัมพันธ์ที่เหนียวแน่นหรือได้ประโยชน์จาก(to make a strong or advantageous connection with) 


tap into : ได้ประโยชน์จาก...
ท่านก็โชคดีครับเพราะจะได้เห็นการใช้ "tap into" จากข่าวหน้าหนังสือพิมพ์ภาษาอังกฤษที่ผมตัดเอามาฝากกันดังประโยคด้านล่างนี้ครับ

Thai tourism and hospitality businesses are being urged tap into
ไทย ทัว'ริสซึม แอนด์ ฮอสพิแทล'ลิที บิสสิเนส อาร์ บีอิ่ง เออจฺดฺ แทพ อินทู
ได้มีการเรียกร้องให้การท่องเที่ยวและธุรกิจการบริการของไทยหารายได้
Myanmar and Cambodia to cash in on growing
เมียนม่าร์ แอนด์ แคมโบ'เดีย ทู แคช อิน ออน โกรวิ่ง
จากประเทศเมียนมาร์และกัมพูชาในช่วงขาขึ้นของการท่องเที่ยว
tourism in the two neighboring countries.
ทัว'ริสซึม อิน เดอะ ทู เน'เบอริง คันธรีส์
ในสองประเทศเพื่อนบ้านดังกล่าว

ท่านแปลได้สละสลวยอย่างไรก็เขียน comment กันมาได้นะครับ เป็นการแลกเปลี่ยนความรู้กันครับ

สำหรับวันนี้ขอ say good bye แล้วล่ะครับ

หวัดดี
ไมเคิล เล้ง

See more words:
Vocabulary
Pronunciation
Translation
and แอนด์ conj. และ, แล้วก็, อีก, พร้อมทั้ง, รวมทั้ง, ต่อเนื่องกัน, บวกอีก, ถ้าเช่นนั้นก็, ขณะเดียวกัน Synonym: also, moreover, plus, in)
are อาร์ ใช้กับ you และเป็นพหูพจน์แทน be, หน่วยผิวหน้าที่เท่ากับ 100 ตารางเมตรหรือ 119.6 ตารางหลาหรือ 1/100 hectare
being บีอิ่ง n. การเป็นอยู่, การดำรงอยู่, ชีวิต, สาร, ธรรมชาติ,สิ่งมีชีวิต, บุคคล, พระเจ้า (Being) , ธาตุแท้, คุณสมบัติ Synonym: existence, creature
businesses บิสสิเนส n. ธุรกิจ, การค้า, เรื่องที่ยากลำบาก,เรื่องที่ถือว่าสำคัญและเอาจริงเอาจัง, ธุระ, สถานการณ์, ภาระหน้าที่,การงาน -Id. (mean business) เอาจริง adj. เกี่ยวกับธุรกิจการค้า
Cambodia แคมโบ'เดีย n. ประเทศเขมร Synonym: Cambodge, Khmer Republic, Khmer Kingdom
cash แคช {cashed, cashing, cashes} n. เงินสด, เหรียญเงิน, ธนบัตร. vt. จ่ายเงินสด, รับเงินสด, ขึ้นเป็นเงินสด -Phr. (cash in ขึ้นเป็นเงินสด, หยุดกิจการ, ถอนตัว) -Phr. (cash in on หากำไรจาก)
countries คันธรีส์ n. ประเทศ, แผ่นดินของประเทศ, รัฐ,ประชากรของท้องถิ่น, รัฐหรือชาติ, ถิ่นบ้านนอก, ชนบท, ถิ่นที่อยู่ adj.ชนบท, บ้านนอก, เกี่ยวกับประเทศ, เกี่ยวกับบ้านเกิดเมืองนอน. --Phr.(across the country ข้ามทุ่งนาทุ่งไร่.)--Phr. (go to the country ยุบรัฐสภาเพื่อเลือกตั้ง
growing โกรวิ่ง ADJ. ย่างเพิ่มขึ้น relate:{อย่างมากขึ้น}
hospitality ฮอสพิแทล'ลิที n. ความมีมิตรไมตรีจิต, ความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ Synonym: welcome, conviviality, cordiality
in อิน prep. ใน, ภายใน, ข้างใน, ในระหว่าง, ในสภาพ, ในภาวะ, ในข้อที่ว่า. Synonym: . in that เนื่องจาก, เพราะว่า. in so far as ตราบใดที่ -adv.ใน, ภายใน, อยู่ข้างใน, ในบ้าน, ในที่ทำงาน, ในตำแหน่ง, ในฤดูเก็บเกี่ยว, ในการบริหารงาน, สอดคล้องกับ -adj.
into อินทู prep. เข้าไปข้างใน, เข้ามาข้างใน, เข้าไป, กลายเป็น, ไปยัง
Myanmar เมียนม่าร์ n.ประเทศเมียนม่าร์ (พม่า)
neighboring เน'เบอริง adj. ใกล้เคียง, ข้างเคียง, ถัดไป
on ออน prep., adv. บน, ที่, ตาม, ณ, ในเวลาที่, ในขณะที่, ในวันที่, เกี่ยวกับ, อยู่ในสถานการณ์, ในเรื่อง, โดย, อาศัย, ทันทีหลังจาก, ไปสู่, ไปทาง, ติดกัน, ประชิด, ประจำ adj. เปิดอยู่, ใช้อยู่, ซึ่งกำลังเกิดขึ้น, ตามแผน, ตามกำหนด n. ความเป็นอยู่, สถานการณ์, ด้านข้าง -Phr. (on and off บางครั้งบางคราวเป็นช่วง ๆ)
tap แทพ vt., vi., n. (การ, เสียง) แตะอย่างแผ่วเบา, เตะเบา ๆ , ตบเบาๆ , เคาะตอกเบา ๆ vt., n. (การ) ทำให้ไหลออก, ลอบต่อสายโทรศัพท์(เพื่อดักฟัง) , ใส่ก๊อก, ใส่จุก, แยกต่อ, แบ่งน้ำ, เรียกร้อง,ตอกหรือทำสลักเกลียวตัวเมีย, สูบ (ของเหลวหรือหนอง), เบียร์ชนิดที่ไขจากถัง, บาร์, เจาะ (ต้นยาง)
tap into แทพ อินทู vi.,vt. ใช้ประโยชน์จากสิ่งใดสิ่งหนึ่ง
Thai ไทย n.คนไทย ภาษาไทย
the เดอะ ART. คำนำหน้านามชี้เฉพาะ PRF. พระเจ้า syn:(theo-)
to ทู prep. ไปถึง, ถึง, ไปยัง, ไปสู่, ไปทาง, ไปถึง, มีความโน้มน้าว,จนถึง, จนกระทั่งถึง, บรรลุถึง, เข้ากับ, สนองตอบกัน, ตรงกัน, ให้,เพื่อ, เพื่อจะ, ในอันที่จะ, ตาม, ติดตาม, (คณิตศาสตร์) ยกกำลังถึง, ฟื้น, ฟื้นคืน, เฉพาะให้, เพราะ adv. ไปยัง, ไปถึง, ไปสู่,ฟื้น, ฟื้นคืน
tourism ทัว'ริสซึม n. การท่องเที่ยว, กิจการท่องเที่ยว, อาชีพรับรองการท่องเที่ยว
two ทู n.สอง เลขสอง(2)
urged เออจฺดฺ vt., vi., n. (การ) เร่ง, กระตุ้น, ผลักดัน, หนุน, เร้า, แหย่, เร้าใจ, ปลุกเร้า, แรงกระตุ้น, แรงชักนำ.
Thai ไทย n.คนไทย ภาษาไทย
the เดอะ ART. คำนำหน้านามชี้เฉพาะ PRF. พระเจ้า syn:(theo-)

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น