How Many People Have Died At The Hands Of Terrorists? : มีคนตายกี่คนจากน้ำมือของผู้ก่อการร้าย | ตีแตกภาษาอังกฤษ

"at the ​hands of" แปลว่าอะไร

พบคำอธิบายวลีด้านบนไว้ดังต่อไปนี้ครับ


If you ​suffer at the ​hands of someone, they ​hurt you or ​treat you ​badly:
How many ​people have ​died at the ​hands of ​terrorist​ organizations?


แปลเป็นไทยเราง่ายๆคือ "ถ้าท่านทุกข์ทรมาณจากการกระทำของคนใครๆเนื่องจากเขาทำร้ายคุณหรือปฏิบัติต่อคุณที่แย่มาก" พูดง่ายๆก็คือถ้าใครปฏิบัติต่อท่านแบบห่วยแตก เลวทรามนั่นแหล่ะครับ

งั้นแล้ว อย่าได้ช้า มาดูประโยคตัวอย่างการใช้เจ้าคำศัพท์ "at the ​hands of" นี้ด้วยกันเลยครับ

How many people have died at the hands of terrorists?
เฮา แมนี่ ปีเปิล แฮฟว์ ไดด์ แอท เดอะ แฮนด์'ส ออฟ เท'เรอะริส
มีคนตายกี่คนจากน้ำมือของผู้ก่อการร้าย


อยากทราบประโยคคำตอบมั๊ย? จัดให้ครับ

The victims have died 3 dozen at the hands of terrorists this time.
เดอะ วิค'ทิมส แฮฟว์ ไดด์ ธรี ดัซ'เซิน แอท เดอะ แฮนด์'ส ออฟ เท'เรอะริส ธิส ไทม์
มีเหยื่อเสียชีวิตประมาณ 36 คนจากน้ำมือของผู้ก่อการร้ายครั้งนี้


เอ! ท่านว่าประโยคนี้มันยาวไปมั๊ยครับ??? สงสัยจะจำได้ไม่หมดแน่ๆเลย....

หวัดดี
ไมเคิล เล้ง

See more words:
Vocabulary
Pronunciation
Translation
3 ธรี n.สาม
at แอท PREP. เข้าร่วม syn:(attending) PREP. จาก syn:(from) PREP. ณ เวลา relate:{ในช่วงเวลา}PREP. ด้วย (ความเร็ว) PREP. ที่ syn:{position of}{placed at}{situated at} PREP. ในลักษณะ syn:{in the manner of} PREP. ไปยัง syn:(toward){in the direction of}
died ไดด์ "{die, dying, dies} vi. ตาย, หยุด, หยุดทำงาน, อวสาน, พินาศ,สงบลง, สลายตัว, ทรมาน, ต้องการอย่างมาก. vt. ตาย. Synonym: . Id. (die hard ดื้อรั้น) n. ลูกเต๋า, สิ่งที่คล้ายลูกเต๋า,แม่พิมพ์, แบบเหล็ก, เบ้าเท vt.
พิมพ์ด้วยแม่พิมพ์ -pl. dies, dice"
dozen ดัซ'เซิน n. โหล, จำนวน12. -adj. เป็นจำนวน 12 -pl. dozens, dozen
hands แฮนด์'ส "n. มือ, กำมือ -Phr. (at hand ใกล้, แค่เอื้อม)N. การควบคุม relate:{อำนาจ} N. การปรบมือ syn:(applause)(clap) N. ขาไพ่ relate:{ฝ่าย} N. เข็มนาฬิกา N. คนงาน N. ความช่วยเหลือ syn:{aid}(assistance)(help) ant:(hindrance)(obstruction) N. ความมีส่วนร่วม N. ความสามารถ
relate:{ความชำนาญ} VT. จูง N. ผู้เชี่ยวชาญ N. ไพ่ที่ถืออยู่บนมือ N. มือ relate:{หัตถ์}{กร}
N. ลายมือ (การเขียนหนังสือ) N. ลูกเรือ VT. ส่ง (ด้วยมือ) relate:{ส่งให้}{ยื่นให้} N. อิทธิพล"
have แฮฟว์ {have, had, had, having, has} vt. มี, ประกอบด้วย, ได้รับ, เป็น (โรค) , เอา, เอาได้, ประสบการณ์, ผ่าน, แสดง, ดำเนินการ, ม' (ลูก), vi. มีเงิน. (auxiliary verb) -Phr. (had better (best) ควรจะ)
how เฮา adv. อย่างไร, อย่างไรบ้าง, ยังไง, ด้วยเหตุผลใด, อะไร,ชื่ออะไร conj. อย่างไร, อะไร, อย่างไรก็ตาม. n. อย่างไร interj. คำอุทานเชิงทะเล้น -Phr. (how come? ทำไม?เป็นอย่างไร?)
many แมนี่ "adj. มากเป็นจำนวนมาก. n. จำนวนมาก. -Phr. (The many มนุษย์ส่วนใหญ่)
pron. คนหรือสิ่งของจำนวนมาก Synonym: divers"
of ออฟ prep. ของ, แห่ง, ด้วย, โดย, เกี่ยวกับ, ถึง, ในจำพวก, ในเรื่อง, ในฐานะ, ในปริมาณ, ในจำนวน, ที่จะ, ที่มี
people ปีเปิล n. คน, ประชาชน, ประชากร, พลเมือง, ราษฎร, มนุษย์. Synonym: population, folk, human, humanity
terrorists เท'เรอะริส N. ผู้ก่อการร้าย syn:(destroyer)(dictator)(hijacker) ADJ. ซึ่งก่อการร้าย
the เดอะ ART. คำนำหน้านามชี้เฉพาะ PRF. พระเจ้า syn:(theo-)
this ธิส DET. (คน, สิ่ง) นี้ syn:{the}(that) PRON. นี้ (ใช้แทนคำนามที่กล่าวถึงหรือทราบกันดีอยู่แล้ว) syn:{the one}{this one}(that) ADV. ขนาดนี้relate:{ถึงเพียงนี้}{เท่านี้}
time ไทม์ n. เวลา, ช่วงเวลา, กะเวลา, โอกาส, สมัย, ยุค, กาล, ฤดูกาล, ครั้ง, ช่วง,อายุ, วันตาย, เท่า, จังหวะ, อัตราความเร็ว, เวลาพักผ่อน,อัตราค่าจ้างตามช่วงเวลา, สิทธิ, ระยะเวลาการตั้งครรภ์, adj.เกี่ยวกับเวลา, เกี่ยวกับระเบิดเวลา, ตั้งเวลา vt., vi. จับเวลา,ตั้งเวลา, ควบคุมเวลา
victims วิค'ทิมส n. เหยื่อ, ผู้รับบาป, ผู้เคราะห์ร้าย, ผู้ถูกโกง, ผู้ถูกหลอก,สิ่งที่มีชีวิตที่ถูกบูชายัญ

    ไม่มีความคิดเห็น:

    แสดงความคิดเห็น