Have You Ever Drunk Bootleg Alcohol? / No, I Have Never Drunk Bootleg Alcohol. : คุณเคยดื่มเหล้าเถื่อนมั๊ย ฉันไม่ดื่มเหล้าเถื่อน

"bootleg" ที่แปลว่า เหล้าเถื่อน อีกหนึ่งคำศัพท์ที่ท่านอาจอยากจะเรียนรู้การใช้ในรูปประโยคต่างๆ


เหล้าเถื่อน(bootleg alcohol) กินแล้วตายก็ยังมีคนกิน
เรียนภาษาอังกฤษกับคำศัพท์ที่ออกฤทธิ์แรงๆด้วยกันที่นี่ครับ

ท่านมาดูคำถามเกี่ยวกับเหล้าเถื่อนกันได้ดังนี้ครับ

Have you ever drunk bootleg alcohol?
แฮฟว์ ยู เอฟ'เวอะ ดรั้งคฺ บูท'เลก แอล' กะฮอล
คุณเคยดื่มเหล้าเถื่อนมั๊ย
สมัยนี้เหล้าที่ถูกต้องตามกฤหมายก็มีขายอยู่เกลื่อนกลาดทำไมจะต้องไปต้มเหล้าเถื่อนมาดื่มให้มันอันตรายทำไม

และต่อไปนี้คือคำตอบครับ

No, I have never drunk bootleg alcohol.
ไอ แฮฟว์ เนฟ'เวอะ ดรั้งคฺ บูท'เลก แอล' กะฮอล
ฉันไม่ดื่มเหล้าเถื่อน

มีประโยคเพิ่มเติมบอกเหตุผลว่าไอ้ที่ไม่ชอบดื่มเหล้าเถื่อนนั้นนะเพราะอะไร

It is dangerous and lead to death.
อิท อิส แดงเจอรัส แอนด์ ลีด ทู เดธ
มันอันตรายและพาไปสู่ความตายได้

เห็นกริยาวลี lead to death แล้วรู้สึกกลัวตายขึ้นมาเลย

ลาไปก่อนแล้วล่ะครับ
See you again,


<>


*อยากเก่งเรื่องกาล(Tense) คลิก: 12 English Tenses
*อยากเก่งเอ็กเซล คลิก: เผยเคล็ดลับ Microsoft Excel
*อยากหัดแปลเพลง คลิก: Just Sing Along Blog | Song Lyrics In English-Thai

Vocabulary | คำศัพท์
Pronunciation | คำอ่าน
Translation | แปล
alcohol แอล' กะฮอล n. แอลกอฮอล์, ethyl alcohol, เครื่องดื่มที่ผสมแอลกอฮอล์, สารประกอบเคมีที่มีสูตร ROH.
and แอนด์ conj. และ, แล้วก็, อีก, พร้อมทั้ง, รวมทั้ง, ต่อเนื่องกัน, บวกอีก, ถ้าเช่นนั้นก็, ขณะเดียวกัน Synonym: also, moreover, plus, in)
bootleg บูท'เลก n. เหล้าเถื่อน vt. & vi. กลั่นขายหรือขนส่งเหล้าเถื่อน ADJ. เถื่อน syn:(illegal) ant:(legal) VI. ขายของผิดกฎหมาย syn:(smuggle)Synonym: . bootlegger n.
dangerous แดงเจอรัส adj. อันตราย, เป็นภัย, ไม่ปลอดภัย Synonym: . dangerousness n. ดูdangerous ###S. risky
death เดธ n. ความตาย, มรณกรรม, ภาวะที่ตาย, การดับ, การถูกทำลาย to death สุดเหวี่ยงอย่างยิ่ง
drunk ดรั้งคฺ {drank, drunk, drinking} vt., vi. ดื่ม, อึก, ดื่มให้พร, ดื่มเหล้า n.เครื่องดื่ม, เครื่องดื่มหนึ่งอึก, การดื่มเหล้า, การดื่มเหล้าเมา,ของเหลวหนึ่งอึก, เหล้า
ever เอฟ'เวอะ adv. ตลอดไป, ไม่มีที่สิ้นสุด, เรื่อยไป Synonym: always
have แฮฟว์ {have, had, had, having, has} vt. มี, ประกอบด้วย, ได้รับ, เป็น (โรค) , เอา, เอาได้, ประสบการณ์, ผ่าน, แสดง, ดำเนินการ, ม' (ลูก), vi. มีเงิน. (auxiliary verb) -Phr. (had better (best) ควรจะ)
I ไอ PRON. คำสรรพนามเอกพจน์บุรุษที่1 relate:{ผม}{ดิฉัน}{ข้าพเจ้า}{หน}{กระหม่อม} N. พยัญชนะภาษาอังกฤษตัวที่ 9 N. เสียงสระในภาษาอังกฤษ กระหม่อม, กัน, กู, ข้า, ข้าพเจ้า, ข้าพระพุทธเจ้า, ฉัน, ดิฉัน, ผม, อั๊ว(คำนาม)
is อิส AUX. เป็น / อยู่ / คือ (กริยาช่วยที่ใช้กับประธานเอกพจน์) v. เอกพจน์บุรุษที่ 3 ของbe
it อิท pron. มัน, นั่น, ตัว, คน, บุคคล, ตัวมาร, ตัวการ, คนสำคัญ,คนโง่. n. คนเล่น, สถานการณ์โดยทั่วไป
lead ลีด {led, led, leading, leads} vt. นำ, พา, จูง, ชักจูง, จูงให้,ทำให้เกิดขึ้น, ล่อให้เกิดขึ้น, นำหน้า, พูดนำ, สั่ง, บัญชา, เป็นหัวหน้า, เล็ง vi. เป็นตัวนำ, นำไปสู่, นำหน้า, นำทาง, โจมตี, เล่นก่อน n. ตำแหน่งนำ, การนำ, ผู้นำ, สิ่งนำ, สำคัญที่สุด, ชั้นนำ, ตะกั่ว:Pb; -S...conduct, guide
never เนฟ'เวอะ adv. ไม่เคย ไม่มีทาง relate:{ไม่อย่างเด็ดขาด}{ไม่เลย}{ไม่อย่างแน่นอน} syn:{not ever} Synonym: not ever
no โน adv. ไม่, ไม่มี -n. การปฏิเสธ, คำปฏิเสธ pl. noes, nos
to ทู prep. ไปถึง, ถึง, ไปยัง, ไปสู่, ไปทาง, ไปถึง, มีความโน้มน้าว,จนถึง, จนกระทั่งถึง, บรรลุถึง, เข้ากับ, สนองตอบกัน, ตรงกัน, ให้,เพื่อ, เพื่อจะ, ในอันที่จะ, ตาม, ติดตาม, (คณิตศาสตร์) ยกกำลังถึง, ฟื้น, ฟื้นคืน, เฉพาะให้, เพราะ adv. ไปยัง, ไปถึง, ไปสู่,ฟื้น, ฟื้นคืน
you ยู pron. ท่าน คุณ เธอ มึง เจ้า ไอ้ แก ลื้อ เอ็ง ใต้ฝ่าพระบาท ใต้ฝ่าละอองพระบาท ใต้เท้า พวกคุณ แม่นาง พวกเธอ


See more words:
Would you like to see my other blogs?:

ความคิดเห็น