เรียนภาษาอังกฤษเกี่ยวกับ"ราคาทองคำรูปพรรณชื้อขาย(gold ornaments, the buying and selling)"

คุณชอบซื้อทองคำมั๊ยครับ? คุณจะได้ความรู้ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับราคาทองคำรูปพรรณ คำศัพท์การชื้อ-ขายทองคำกันก็ตอนนี้แหละครับ


ทองคำรูปพรรณ : gold ornaments

"For gold ornaments, the buying and selling prices were 19,313.84 baht and 20,100 baht per baht-weight respectively."


เป็นประโยคที่อ่านพบในหนังสือพิมพ์ฉบับภาษาอังกฤษของไทยเราครับ
ท่านดูคำอ่านและคำแปลภาษาอังกฤษได้ตามด้านล่างนี้ครับ
For gold ornaments, the buying and selling prices-
ฟอร์ โกลดฺ ออ'นะเมินทฺส เดอะ บายยิ่ง แอนด์ เซลลิ่ง ไพรซฺ
สำหรับทองรูปพรรณราคาซื้อขาย-
were 19313 0.84-
เวอร์ ไนนฺธีนเทาสันดฺธรีฮันเดรดแอนดฺเธอธีน พ้อยท์เอทตี้โฟรฺ
อยู่ที่หนึ่งหมื่นเก้าพันสามร้อยสิบสามบาทแปดสิบสี่สตางค์
baht and 20100 baht-
บาท แอนด์ ทเว้นตี้เทาทฺซั่นแอนดฺวันฮันเดรด บาท
และสองหมื่นหนึ่งร้อยบาท
per baht-weight respectively.
เพอ บาท-เวจฺท รีสเพค'ทิฟวลี
ต่อน้ำหนักหนึ่งบาทตามลำดับ

ท่านชอบคำศัพท์ไหนบ้างครับ ส่วนผมแล้วชอบคำว่า gold ornaments, baht-weight และ respectively

สำหรับคำแปลทุกคำศัพท์หาใด้จากด้านล่างของ post นี้ครับ

แล้วพบกันใหม่ครับ
Bye,
Michael Leng,

See more words:
Vocabulary
Pronunciation
Translation
19313 ไนนฺธีนเทาสันดฺธรีฮันเดรดแอนดฺเธอธีน n.หนึ่งหมื่นเก้าพันสามร้อยสิบสาม
0.84 พ้อยท์เอทตี้โฟรฺ n.จุดแปดสี่
20100 ทเว้นตี้เทาทฺซั่นแอนดฺวันฮันเดรด n.สองหมื่นหนึ่งร้อย
and แอนด์ conj. และ, แล้วก็, อีก, พร้อมทั้ง, รวมทั้ง, ต่อเนื่องกัน, บวกอีก, ถ้าเช่นนั้นก็, ขณะเดียวกัน Synonym: also, moreover, plus, in)
Baht บาท n.บาท (สกุลเงินไทย)
baht-weight บาท-เวจฺท n.หน่วยชั่งทองคำของไทย ประมาณ (15 กรัม)
buying บายยิ่ง {bought, buy, buys} v. ซื้อ, ซื้อของ, ได้มา, เช่า, รับบริการ, ให้สินบน, ไถ่ตัว. n. การซื้อ, สิ่งที่ซื้อ
for ฟอร์ prep. สำหรับ, เพื่อ, conj. เนื่องจาก, เพราะว่า
gold โกลดฺ n. ทอง
ornaments ออ'นะเมินทฺส n. เครื่องประดับ, เครื่องตกแต่ง vt. ประดับ, ตกแต่ง Synonym: adornment
per เพอ prep. แต่ละ, ต่อ, ทุก, ตาม, โดย, โดยทาง, อาศัย, ผ่าน
prices ไพรซฺ n. ราคา, เงินรางวัล, รางวัล, ค่า, คุณค่า, มูลค่า, สิ่งที่แลกมา, ค่าตอบแทน. -Phr. (at any price) ไม่ว่าจะเสียเท่าไรก็ตาม -Phr. (beyond (without) price ซึ่งคำนวณค่าไม่ได้) vt. กำหนดราคา, ตั้งราคา, สอบถามราคา
respectively รีสเพค'ทิฟวลี adv. ตามลำดับ, ทุก, แต่ละ, ต่างก็
selling เซลลิ่ง (sold, sell, sells} vt. ขาย, ขายออก, จำหน่าย, เสนอขาย, ชักชวนให้ซื้อ, ชักนำให้ซื้อ, ทำให้ยอมรับ, ทำให้เชื่อมั่น, แลกชีวิต. vi. ขาย, เสนอขาย, เป็นที่ต้องการ -Phr. (sell out ขายหมด)-Phr. (sell up ขายหมด, ขายทอดตลาด) . n. การขาย, วิธีการขาย
the เดอะ ART. คำนำหน้านามชี้เฉพาะ PRF. พระเจ้า syn:(theo-)
were เวอร์ v.เป็น อยู่ คือ(past ของ am/are)

    ไม่มีความคิดเห็น:

    แสดงความคิดเห็น