"เหล้าเถื่อน" กินแล้วตายก็ยังมีคนกินคนมีข่าวให้ได้ยินอยู่บ่อยๆ | หยิบประโยคภาษาอังกฤษจากข่าวมาไขเป็นภาษาไทยให้เข้าใจกัน

"More than two dozen Indonesians have died after drinking bootleg alcohol in central Java, police said on Monday."

ดื่มเหล้าเถื่อน ตาย 2 โหล!

ตกกะใจเมื่อเห็นข่าวตัวบะเร่อเฮิ่ม มีคนอินโดนีเซียดื่มเหล้าเถื่อนตายกันเป็นโหลสองโหลเลยทีเดียว น่าเอน็จอนาจ

เดี๋ยวเราแปลภาษาอังกฤษด้วยกันครับว่าข่าวเขาว่าอย่างไรกัน

More than two dozen Indonesian have died
มอรฺ แธน ทู ดัซ'เซิน อินดะนี'เซียน'ส แฮฟว์ ไดด์

คนอินโดนีเซียมากกว่า 2 โหลตายลง
after drinking bootleg alcohol in central Java,
อาฟเตอร์ ดริ้งกิ่ง บูท'เลก แอล' กะฮอล อิน เซน'ทรัล จาวา
หลังจากดื่มเหล้าเถื่อนในเมืองชวา
police said on Monday.
โปลิศ เซด ออน มันเดย์
ตำรวจกล่าวเมื่อวันจันทร์
คำศัพท์ที่น่าสนใจ เช่น

dozen

bootleg

Java

สำหรับคำแปลทั้งหมดอ่านได้ด้านล่างครับ

หวัดดีครับ
ไมเคิล เล้ง

Vocabulary
Pronunciation
Translation
after อาฟเตอร์ prep., adj., adv. หลัง, ทีหลัง, ข้างหลัง, หลังจาก, ภายหลัง, ติดตาม, แสวงหา, ตามหา, เอาอย่าง. Synonym: later, then, behind Anonym: before, prior to)
alcohol แอล' กะฮอล n. แอลกอฮอล์, ethyl alcohol, เครื่องดื่มที่ผสมแอลกอฮอล์, สารประกอบเคมีที่มีสูตร ROH.
bootleg บูท'เลก n. เหล้าเถื่อน vt. & vi. กลั่นขายหรือขนส่งเหล้าเถื่อน ADJ. เถื่อน syn:(illegal) ant:(legal) VI. ขายของผิดกฎหมาย syn:(smuggle)Synonym: . bootlegger n.
central เซน'ทรัล adj. ใจกลาง, สำคัญ -n. สำนักงานระบบชุมสายโทรศัพท์ Synonym: middle Anonym: outer ###SW. centrality n.
died ไดด์ {die, dying, dies} vi. ตาย, หยุด, หยุดทำงาน, อวสาน, พินาศ,สงบลง, สลายตัว, ทรมาน, ต้องการอย่างมาก. vt. ตาย. Synonym: . Id. (die hard ดื้อรั้น) n. ลูกเต๋า, สิ่งที่คล้ายลูกเต๋า,แม่พิมพ์, แบบเหล็ก, เบ้าเท vt.พิมพ์ด้วยแม่พิมพ์ -pl. dies, dice
dozen ดัซ'เซิน n. โหล, จำนวน12. -adj. เป็นจำนวน 12 -pl. dozens, dozen
drinking ดริ้งกิ่ง {drank, drunk, drinking} vt., vi. ดื่ม, อึก, ดื่มให้พร, ดื่มเหล้า n.เครื่องดื่ม, เครื่องดื่มหนึ่งอึก, การดื่มเหล้า, การดื่มเหล้าเมา,ของเหลวหนึ่งอึก, เหล้า
have แฮฟว์ {have, had, had, having, has} vt. มี, ประกอบด้วย, ได้รับ, เป็น (โรค) , เอา, เอาได้, ประสบการณ์, ผ่าน, แสดง, ดำเนินการ, ม' (ลูก), vi. มีเงิน. (auxiliary verb) -Phr. (had better (best) ควรจะ)
in อิน prep. ใน, ภายใน, ข้างใน, ในระหว่าง, ในสภาพ, ในภาวะ, ในข้อที่ว่า. Synonym: . in that เนื่องจาก, เพราะว่า. in so far as ตราบใดที่ -adv.ใน, ภายใน, อยู่ข้างใน, ในบ้าน, ในที่ทำงาน, ในตำแหน่ง, ในฤดูเก็บเกี่ยว, ในการบริหารงาน, สอดคล้องกับ -adj.
Indonesian อินดะนี'เซียน n. ชาวอินโดนีเซีย, ภาษาอินโดนีเซีย เกี่ยวกับอินโดนีเซีย
java จาวา N. เกาะชวา N. ชวา relate:{เกาะชวา}1. ชื่อเกาะชวาของประเทศอินโดนีเซีย 2.เป็นชื่อภาษาที่ใช้ในการเขียนโปรแกรม บริษัท ซัน ไมโครซิสเต็มเป็นผู้คิดขึ้น เพื่อใช้เกี่ยวกับการส่งออกผลลัพธ์จากการคำนวนให้กันและกันเพราะอยู่ในเครือข่ายเดียวกัน มีลักษณะคล้ายกับ ภาษา C++
Monday มันเดย์ n.วันจันทร์
more มอรฺ adj. (คุณศัพท์เปรียบเทียบของmuchหรือmany) มากกว่า n. จำนวนที่เพิ่มขึ้น, สิ่งที่ใหญ่กว่าหรือมีมากกว่า. adv. มากกว่า, ยิ่งกว่า, นอกเหนือจาก, อีก, ต่อไป. -Phr. (more or less ไม่มากก็น้อย,โดยประมาณ) Synonym: greater, extra
on ออน prep., adv. บน, ที่, ตาม, ณ, ในเวลาที่, ในขณะที่, ในวันที่, เกี่ยวกับ, อยู่ในสถานการณ์, ในเรื่อง, โดย, อาศัย, ทันทีหลังจาก, ไปสู่, ไปทาง, ติดกัน, ประชิด, ประจำ adj. เปิดอยู่, ใช้อยู่, ซึ่งกำลังเกิดขึ้น, ตามแผน, ตามกำหนด n. ความเป็นอยู่, สถานการณ์, ด้านข้าง -Phr. (on and off บางครั้งบางคราวเป็นช่วง ๆ)
police โปลิศ n.ตำรวจ relate:{ผู้พิทักษ์สันติราษฎร์}{เจ้าหน้าที่ตำรวจ} syn:(policeman)(patrol)(guard) N. การดูแลรักษาความสงบเรียบร้อยของชุมชน VT. ควบคุม relate:{รักษาความสงบเรียบร้อย} syn:(control)(patrol)(watch) VT. ทำความสะอาด
said เซด VI. กริยาช่องที่ 2 และ 3 ของ sayVT. กริยาช่องที่ 2 และ 3 ของ say ADJ. ที่กล่าวมา relate:{ดังกล่าว} syn:(aforesaid)(forenamed)(pronounced)
than แธน conj. กว่า, นอกจาก...เมื่อเปรียบเทียบกับ, เมื่อสัมพันธ์กับ
two ทู n.สอง เลขสอง(2)

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น