เรียนภาษาอังกฤษจากหนังสือพิมพ์กับข่าว"ทัตแพทย์เบี้ยวคืนทุน" มหาวิทยาลัยดัง ผู้ค้ำต้องเป็นชดใช้แทนอย่างไม่แฟร์

"ทัตแพทย์เบี้ยวคืนทุน" ที่เป็นประเด็นอยู่ในขณะนี้นั้น ในหน้าหนังสือพิมพ์ภาษาอังกฤษจะปรากฏประโยคต่างๆที่น่าจำ เพราะเป็นคำที่เราจะพบอยู่บ่อยๆในชีวิตประจำวันของเราด้วยครับ

ทันตแทพย์เบี้ยวทุน : ข้อความจากสื่อโซเชียล

วันนี้ผมตัดบางช่วงบางตอนเอามาแปลให้ท่านๆได้อ่านกันดังนี้ครับ

However, she has since married and settled down in the US.
เฮาเอฟ'เวอะ ชี แฮส ซิ้นซ์ แมร์รี่ด์ แอนด์ เซทเทิลดฺ ดาวน์ อิน เดอะ ยูเอส
อย่างไรก็ดี หล่อนแต่งงานและตั้งรกรากในอเมริกา
and is a naturalised US citizen.
แอนด์ อิส เอ แนช'เชอเริลไลซดฺ อัส ซิท'ทิเซิน
ซึ่งทำให้เธอได้สัญชาติอเมริกาไปด้วย
This puts her beyond the reach of Thai law Dr … said.
ธิส พุท'ส เฮอร์ บิยอนดฺ' เดอะ รีช ออฟ ไทย ลอว์ เซด
ซึ่งส่งผลให้เธอพ้นจากเงื้อมมือกฏหมายไทย ดร…..กล่าว

เห็นข่าวแบบนี้แล้วท่านคิดว่าอย่างไรครับ

สำหรับการฝึกอ่าน พูด เขียน แปลภาษาอังกฤษนั้นก็สามารถที่จะเรียนรู้ได้ด้วยตัวเราเองนี่แหละครับ อย่างเช่นที่ผมยกเอาตัวอย่างข่าวที่เอามาแปลกันวันนีั มันจะช่วยให้เราแปลมันได้ง่ายขึ้นเพราะเราก็พอจะรู้เรื่องราวความเป็นมาของประโยคที่เราเอามาแปลกันอยู่แล้ว

See you again,
ไมเคิล เล้ง


Vocabulary
Pronunciation
Translation
a เอ 1. พยัญชนะและสระตัวแรกในภาษาอังกฤษรูปตัว A, ชั้นหนึ่ง,อันดับหนึ่ง, สัญลักษณ์ธาตุ argon (the first letter)- อังสตรอมยูนิต abbr. assesssment, artery 2. อักษร A ในระบบเลขฐานสิบหกมีค่าเท่ากับ 10 ในเลขฐานสิบ
and แอนด์ conj. และ, แล้วก็, อีก, พร้อมทั้ง, รวมทั้ง, ต่อเนื่องกัน, บวกอีก, ถ้าเช่นนั้นก็, ขณะเดียวกัน Synonym: also, moreover, plus, in)
beyond บิยอนดฺ' prep. พ้น, ไกลจาก, โพ้น, อยู่ทางนั้น, ถัดไป, หลัง (เวลา) , มากกว่า, เหนือกว่า, เหนือ, นอกจาก n. the beyond สิ่งที่อยู่ไกลมาก -Phr. (the great beyond ชาติหน้า)
citizen ซิท'ทิเซิน n. พลเมือง, ชาวเมือง, ประชากร Synonym: . citizenly adj.
down ดาวน์ {downed, downing, downs} adv., adj., prep. ข้างล่าง,อยู่ข้างล่าง, ลงข้างล่าง, ลง -Phr. (down and out ไม่มีเพื่อน,ไม่มีเงิน, ไม่มีอนาคต) n. การเคลื่อนลง, การลดลง vi., vt. (ทำให้) ลง Synonym: dejected, fell, descent
Dr. ด็อกเตอร์ คำย่อของ Doctor: VT. ซ่อม relate:{ซ่อมแซม} N. ดุษฎีบัณฑิต relate:{ผู้ได้รับปริญญาเอก} VT. ปลอมแปลงเพื่อหลอกลวง N. แพทย์ relate:{หมอ} syn:(physician)(therapist) VT. รักษา relate:{เยียวยา} syn:(treat)(nurse)(medicate) VI. รักษา relate:{เยียวยา} syn:(treat)(nurse)(medicate)
has แฮส {have, had, had, having,} vt. มี, ประกอบด้วย, ได้รับ,เป็น (โรค) , เอา, เอาได้, ประสบการณ์, ผ่าน, แสดง, ดำเนินการ, ม' (ลูก), vi. มีเงิน. (auxiliary verb) -Phr. (had better (best) ควรจะ)
her เฮอร์ pron. เธอ, หล่อน, เขา, ของเธอ
however เฮาเอฟ'เวอะ adv. อย่างไรก็ตาม, แม้ว่า, ยังคง, แต่กระนั้นก็ดี, อย่างไร conj.อย่างไรก็ตาม Synonym: nevertheless
in อิน prep. ใน, ภายใน, ข้างใน, ในระหว่าง, ในสภาพ, ในภาวะ, ในข้อที่ว่า. Synonym: . in that เนื่องจาก, เพราะว่า. in so far as ตราบใดที่ -adv.ใน, ภายใน, อยู่ข้างใน, ในบ้าน, ในที่ทำงาน, ในตำแหน่ง, ในฤดูเก็บเกี่ยว, ในการบริหารงาน, สอดคล้องกับ -adj.
is อิส AUX. เป็น / อยู่ / คือ (กริยาช่วยที่ใช้กับประธานเอกพจน์) v. เอกพจน์บุรุษที่ 3 ของbe
law ลอว์ {lawed, lawing, laws} n. กฎหมาย, กฎ, กฎข้อบังคับ, คำสั่ง,วิชากฎหมาย, ความรู้ทางกฎหมาย, อาชีพกฎหมาย, หลักความประพฤติ,กฎทางคณิตศาสตร์ -Phr (the Law บัญญัติสิบประการของโมเซส,คำสั่งสอนในพระคัมภีร์ไบเบิล). vi., vt. ดำเนินคดี, ฟ้องร้อง
married แมร์รี่ด์ (past participle ของ marry) แต่งงาน เข้าพิธีวิวาห์ ออกเรือน
naturalised แนช'เชอเริลไลซดฺ v. ให้สัญชาติ, โอนสัญชาติ, ปรับตัวให้เข้ากับสิ่งแวดล้อม Synonym: . naturalisation n. naturalization n.
of ออฟ prep. ของ, แห่ง, ด้วย, โดย, เกี่ยวกับ, ถึง, ในจำพวก, ในเรื่อง, ในฐานะ, ในปริมาณ, ในจำนวน, ที่จะ, ที่มี
puts พุท'ส vt. วาง, ใส่, จัด, จัดให้มี, บรรจุ, เคลื่อน, ย้าย, บอก,แจ้ง, บรรยาย, แปล, เสนอ, แนะนำ, ยื่น, จัดเก็บ (ภาษี) , ลงทุน, ประมาณ,ประเมิน, กะ, (พนัน) ขันต่อ, ผลัก, ขว้าง. vi. แล่น (เรือ) , ออกเดินทาง vt., vi., n. (การ) ตีลูกกอล์ฟลงหลุมเบา ๆ ด้วยไม้ตีเรียกว่าputter n. การขว้าง, การเหวี่ยง,สัญยาที่เปิดโอกาสให้ขายของได้จำนวนหนึ่งภายในเวลาที่กำหนดไว้
reach รีช vt., vi. (การ) ถึง, มาถึง, ไปถึง, บรรลุ, ยื่น, เอื้อม, เป็นจำนวนถึง, ขอบเขต, ระยะที่ไปถึง, ช่วงระยะทาง, ช่วงแขนของนักมวย
said เซด VI. กริยาช่องที่ 2 และ 3 ของ sayVT. กริยาช่องที่ 2 และ 3 ของ say ADJ. ที่กล่าวมา relate:{ดังกล่าว} syn:(aforesaid)(forenamed)(pronounced)
settle เซทเทิล vt., vi. จัด, จัดการ, วาง, จ่ายเงิน, ชำระ,ปิดบัญชี, อพยพเข้า, ตั้งรกราก, ตั้งหลักฐาน, ทำให้สงบ, ทำให้มั่นคง,ทำให้ค่อย ๆ จมลง, ขจัดให้เสร็จสิ้น, ตัดสินใจ, จัดการ, ตกลง, พัก,นอนก้น -Phr. (settle down ตั้งรกราก, ตั้งถิ่นฐาน, สงบใจ เงียบสงบ มีจิตมุ่งมั่น)
settled down แซทเทิล ดาวนฺ Phr. กริยาวลี ตั้งรกราก, ตั้งถิ่นฐาน, สงบใจ เงียบสงบ
มีจิตมุ่งมั่น
she ชี pron. หล่อน, เธอ, ตัวเมีย (ใช้นำชื่อสัตว์) , มัน(ใช้เป็นสรรพนามของเรือ, รัฐ, โลก, ดวงดาวเป็นต้น).n. ผู้หญิง, สตรี, ตัวเมีย, เพศหญิง, สิ่งที่ถือเป็นเพศหญิง
since ซิ้นซ์ adj., prep., conj.นับตั้งแต่นั้นมา, ตั้งแต่, ในเมื่อ,เนื่องด้วย, เนื่องจาก, โดยเหตุที่, เมื่อ (หลายปี)
มาแล้ว. Synonym: . since long นานมาแล้ว, แต่ก่อนนานมาแล้ว ###S. from then till now, ago
Thai ไทย n.คนไทย ภาษาไทย
the เดอะ ART. คำนำหน้านามชี้เฉพาะ PRF. พระเจ้า syn:(theo-)
this ธิส DET. (คน, สิ่ง) นี้ syn:{the}(that) PRON. นี้ (ใช้แทนคำนามที่กล่าวถึงหรือทราบกันดีอยู่แล้ว) syn:{the one}{this one}(that) ADV. ขนาดนี้relate:{ถึงเพียงนี้}{เท่านี้}
U.S. ยูเอส N. เป็นคำย่อ abbr. ของ United States (of America) , Uncle Sam แปลว่า ประเทศอเมริกา หรือ เมืองลุงแซม

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น