There is any condition if we will start together. / There is no condition since (we) start. | ไม่มีเงื่อนไดๆถ้าเราจะเริ่มต้นด้วยกัน / ไม่มีข้อแม้(เงื่อนไข)ไดๆตั้งแต่เริ่มต้น

"ไม่มีข้อแม้ตั้งแต่เริ่มต้น" ภาษาอังกฤษคือ


เป็นเนื้อเพลงท่อนหนึ่งที่ผมอยากจะเอามาเขียนเป็นภาษากฤษเพื่อเอาไว้ฝึกพูดกันครับ

There is no any condition if we will start together.
แธร์ อิส โน เอน'นี คันดิช'เชิน อิฟ วี วิล สตาร์ท ทูเกธ'เธอะ
ไม่มีเงื่อนไดๆถ้าเราจะเริ่มต้นด้วยกัน


ประโยคนี้เป็น compound sentence ครับ มีสองประโยครวมกันคือ There is any condition. + If we will start together.

There is no condition since (we) start.
แธร์ อิส โน คันดิช'เชิน ซิ้นซ์ วี สตาร์ท
ไม่มีข้อแม้(เงื่อนไข)ไดๆตั้งแต่เริ่มต้น

เป็น Present simple tense ครับประโยคที่พูดถึงเหตุการณ์ปัจจุบันครับ

There was no condition since (we) started.
แธร์ วอส โน คันดิช'เชิน ซิ้นซ์ วี สตาร์ทด์
ไม่มีข้อแม้(เงื่อนไข)ไดๆตั้งแต่เริ่มต้น

เป็น Past simple tense ครับหรือประโยคที่พูดถึงเหตุการณ์ที่ผ่านมาแล้วครับ

ก็ลองเอาฝึกเขียนฝึกพูดกันดูครับ ความหมายเป็นแบบไทยๆตามเพลงลูกทุ่งบ้านเราครับ

ขอตัวไปก่อนแล้วล่ะครับ
สวัสดีครับ
ไมเคิล เล้ง

คลิกเลย!
Vocabulary
Pronunciation
Translation
any . เอน'นี adj., adv., pron. คนหนึ่งคนใด, ใคร, บ้าง, เลย, ไหน, ใด ๆ , ทุก, ทั้งหมด, ใครก็ได้ Synonym: one, whatever, whichever)
condition คันดิช'เชิน n. เงื่อนไข, สภาพ, สภาวะ, ฐานะ. vt. กำหนด, ตกลง, กำหนดเงื่อนไข,ทำให้ชินกับสิ่งแวดล้อม vi. กำหนดเงื่อนไข
if อิฟ conj. ถ้า, ถ้าหมก, เผื่อ, สมมุติว่า, หาก n. ความไม่แน่นอน, ข้อสมมุต
is อิส AUX. เป็น / อยู่ / คือ (กริยาช่วยที่ใช้กับประธานเอกพจน์) v. เอกพจน์บุรุษที่ 3 ของbe
no โน adv. ไม่, ไม่มี -n. การปฏิเสธ, คำปฏิเสธ pl. noes, nos
past พาสต์ อดีต เมื่อก่อน แต่ก่อน ผ่าน ล่วง คล้อย เลย พ้นไป อดีตกาล ประวัติ ติด
present เพรส'เซินทฺ adj. มีอยู่, ปรากฎอยู่, ปัจจุบัน, เดี๋ยวนี้,ต่อหน้า, เข้าร่วม n. เวลาปัจจุบัน, ขณะนี้, กริยาปัจจุบัน vt. เสนอ,ให้, ยื่น, มอบ, แนะนำ, นำเข้าพบ, บรรยาย, แสดงให้เห็น, เล็ง (ปืน), ฟ้องร้อง n. ของขวัญ Synonym: . presents n. เอกสารปัจจุบัน -Phr. (at pres
start สตาร์ท vi.เริ่ม, เริ่มต้น, ตั้งต้น, ลงมือ, ทำการ, ตั้งตัว, ยืน, โผล่, กระตุก,กระโดด, สะดุ้งตกใจ, ปรากฎออกมาอย่างฉับพลัน, คลาย, หลวม, ร่วมแข่ง. vt. เริ่มต้น, ตั้งต้น, ก่อให้เกิด, ทำให้ตกอกตกใจ, ทำให้คลาย, ทำให้หลวม, เสนอ, ให้สัญญาณการเริ่มแข่ง. n. การเริ่ม, การเริ่มต้น
there แธร์ adv. ที่นั่น, ตรงนั้น, ด้านนั้น, ในข้อนั้น. -pron. ที่นั่น, ตรงนั้น, ประเด็นนั้น. n. ภาวะนั้น, สภาพนั้น, เงื่อนไขนั้น, สถานที่นั้น
there is แธร์ อิส มี (ใช้กับนามเอกพจน์)
together ทูเกธ'เธอะ adv. ด้วยกัน, พร้อมกัน, ร่วมกัน, เข้าด้วยกัน, ปะทะกัน, สัมพันธ์กัน,เกี่ยวข้องกัน, เวลาเดียวกัน, โดยไม่หยุดยั้ง
was วอส VT. กิริยาเอกพจน์ช่องที่ 2 ของ be relate:{เป็น}{อยู่}{คือ}
we วี pron. เรา, พวกเรา, คนเรา, บุคคล, (เสียดสี) ท่าน
will วิล auxiliary v. ใช้แสดงอนาคตกับบุรุษที่ 1 และ 3 (ช่อง 2เป็น would) , จะ, อาจจะ, ควรจะ, ย่อมจะ vt. vi., n. (ความ) ประสงค์, ปรารถนา, พึงจะ, ชอบ, พอใจ, อยากจะ, พินัยกรรม,ความกระตือรือร้น vt. ตัดสินใจ, ทำพินัยกรรมยกให้, ใช้อำนาจจิตบังคับ vi. ตั้งใจ, ตัดสินใจ
simple ซิม'เพิล adj. ง่าย ๆ , ง่าย, ไม่ยุ่งยาก, ไม่สลับซับซ้อน, เข้าใจยาก, ชัดแจ้ง,เรียบ, ถ่อมตัว, บริสุทธิ์, เซ่อ ๆ , ขาดประสบการณ์หรือความรู้,ประกอบด้วยสารหรือธาตุเดียว, ไม่เจือปน, ไม่แบ่งออกเป็นส่วนต่าง ๆ ,มีองค์ประกอบเดียว, เกี่ยวกับเส้นตรง n.. คนเรียบ ๆ , คนเซ่อ, คนโง่,สิ่งที่ง่าย ๆ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น