วันอังคารที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2559

I Want A Husband. / I Want A Wife. : ฉันอยากมี(ผัว)สามี / ผมอยากมี(เมีย)ภรรยา

"ฉันอยากมีผัว/สามี" พูดเป็นภาษาอังกฤษว่าอย่างไร

ไม่ว่าคุณผู้ชายจะอยากมีเมีย(ภรรยา)หรือคุณผู้หญิงจะอยากมี(ผัว)สามี ท่านใช้ประโยคภาษาอังกฤษดังประโยคด้านล่างนี้ได้เลยครับ

I want a husband. 
ไอ ว้อนท เอ ฮันสบันด์ 
ฉันอยากมี(ผัว)สามี

ในทำนองเดียวกัน ท่านสามารถพูดประโยคผมอยากมีเมียได้ดังประโยคด้านล่างนี้ครับ

I want a wife. 
ไอ ว้อนท เอ ไวฟว์ 
ผมอยากมี(เมีย)ภรรยา

อ่านเพิ่มเติมประโยค

- ฉันอยากมี(ผัว)สามีตอนอายุ 25 ปี

I Want A Husband. / I Want A Wife. ฉันอยากมี(ผัว)สามี / ผมอยากมี(เมีย)ภรรยา

<>

*อยากเก่งเรื่องกาล(Tense) คลิก: 12 English Tenses
*อยากเก่งเอ็กเซล คลิก: เผยเคล็ดลับ Microsoft Excel
*อยากหัดแปลเพลง คลิก: Just Sing Along Blog | Song Lyrics In English-Thai

Vocabulary | คำศัพท์
Pronunciation | คำอ่าน
Translation | แปล
a เอ "1. พยัญชนะและสระตัวแรกในภาษาอังกฤษรูปตัว A, ชั้นหนึ่ง,อันดับหนึ่ง, สัญลักษณ์ธาตุ argon (the first letter)- อังสตรอมยูนิต abbr. assesssment, artery 2. อักษร A ในระบบเลขฐานสิบหก
มีค่าเท่ากับ 10 ในเลขฐานสิบ"
husband ฮันสบันด์ n. สามี vt. ควบคุม, ใช้อย่างประหยัด, เป็นสามี,แต่งงาน, หาสามีให้, ไถ (นาเพาะปลูก.) Synonym: . husbander n. ###S. spouse
I ไอ PRON. คำสรรพนามเอกพจน์บุรุษที่1 relate:{ผม}{ดิฉัน}{ข้าพเจ้า}{หน}{กระหม่อม} N. พยัญชนะภาษาอังกฤษตัวที่ 9 N. เสียงสระในภาษาอังกฤษ กระหม่อม, กัน, กู, ข้า, ข้าพเจ้า, ข้าพระพุทธเจ้า, ฉัน, ดิฉัน, ผม, อั๊ว(คำนาม)
want ว้อนท vt. vi., ต้องการ, ปรารถนา, อยาก, ขาดแคลน, หา, ล่า n. สิ่งที่ต้องการ, สิ่งที่จำเป็น, ความขาดแคลน, ความยากจน, การขาดแคลนสิ่งจำเป็นของชีวิต, ความรู้สึกต้องการ Phr. (want out ต้องการออก)
wife ไวฟว์ n. ภรรยา, ผู้หญิง vi. vt. แต่ง (หญิง) เป็นภรรยา


See more words:
Would you like to see my other blogs?:

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น