"How High Can You Count In English Number?" :: "คุณนับเลขได้สูงสุดเท่าไหร่"

นับเลข นับเงิน นับตังค์ นับแบ้งค์ "Count Number" ถ้าชีวิตวันๆมีแต่เงินๆทองๆนี่ โห...เราจะใช้ชีวิตแบบไหนดีน้า เรียนรู้ภาษาอังกฤษกับการ นับเลข ด้วยกันครับ


คุณนับเลขได้สูงสุดเท่าไหร ภาษาอังกฤษคือ
ฉันนับเลขได้สูงสุดคือ ห้า

ตัวเลขภาษาอังกฤษ ก็มีความสำคัญและจำเป็นต้องใช้ให้ถูกต้องไม่ย่อหย่อนไปกว่าการพูดภาษาอังกฤษเป็นครับ

ถ้าเราจะถามว่า "คุณนับเลขได้สูงสุดคือจำนวนเท่าไหร่" พูดว่าอย่างไรเอ่ย อย่าบอกนะครับว่านับได้แค่ 5(Five) only!!!

มานี่เลยครับ ตามผมมาครับ เราพูดประโยคนี้สำหรับถามเกี่ยวกับเลขได้ดังด้านล่างนี้ครับ
How high can you count in English number?
เฮา ไฮ แคน ยู เคาทฺ อิน อิงลิช นัม'เบอะ
คุณนับเลขได้สูงสุดเท่าไหร่
ต่อคำถามด้านบน เราสามารถตอบได้ดังนี้ครับ
I can count number up to a million.
ไอ แคน เคาทฺ นัม'เบอะ อัพ ทู เอ มิลลั่น
ผมนับได้เป็นล้าน
นับเลขได้เป็นล้านๆเป็นภาษาอังกฤษก็จัดว่าภาษาอังกฤษพอใช้ได้แล้วครับ

ถ้านับไม่ค่อยคล่องเราก็ฝึกได้จากลิ้งค์นี้ครับ นับเลขภาษาอังกฤษจาก 0 ถึง 1,000,000

Bye for today,
See you again soon,
ไมเคิล เล้ง

See more words:

Vocabulary
Pronunciation
Translation
a เอ 1. พยัญชนะและสระตัวแรกในภาษาอังกฤษรูปตัว A, ชั้นหนึ่ง,อันดับหนึ่ง, สัญลักษณ์ธาตุ argon (the first letter)- อังสตรอมยูนิต abbr. assesssment, artery 2. อักษร A ในระบบเลขฐานสิบหก มีค่าเท่ากับ 10 ในเลขฐานสิบ
can แคน auxv. สามารถ, อนุญาต, ยินยอม, อยากจะ -Phr. (cannot but จำเป็นต้อง จักต้อง, ไม่มีทางที่จะไม่) n. กระป๋อง,ภาชนะโลหะที่ปิดมิดชิด, ถังใส่ขยะ, ภาชนะใส่ขี้เถ้า, ถัง, ถ้วยดื่ม, ห้องน้ำ, คุก, ตะโพก, ก้น -Id. (carry the can รับผิดแทน) vt. ใส่กระป๋องแล้วปิดมิดชิด, ไล่ออก
count . เคาทฺ {counted, counting, counts} v., n. (การ) นับ, นับจำนวน,นับค่า, คิด, คิดว่า, นับว่า, ถือ, เข้าใจว่า,หวังว่า.มขุนนางยุโรปที่มี่ตำแหน่งฐานะเท่าท่านเอิร์ลของอังกฤษ -Phr.(count beyond นับไม่หมด นับไม่ไหว) -Phr. (count down นับย้อนกลับนับถอยหลัง (ไปยังศูนย์))
English อิงลิช adj. เกี่ยวกับอังกฤษ -n. ชาวอังกฤษ, ภาษาอังกฤษ
high ไฮ adj. สูง, รุนแรง, ใหญ่, แพง, จริงจัง, หยิ่ง, โอหัง, เบิกบานใจ, ไกล,รวย, ฟุ่มเฟือย, เมาแล้ว, adv. สูง, แพง, หรูหรา. Synonym: lofty
how เฮา adv. อย่างไร, อย่างไรบ้าง, ยังไง, ด้วยเหตุผลใด, อะไร,ชื่ออะไร conj. อย่างไร, อะไร, อย่างไรก็ตาม. n. อย่างไร interj. คำอุทานเชิงทะเล้น -Phr. (how come? ทำไม?เป็นอย่างไร?)
I ไอ PRON. คำสรรพนามเอกพจน์บุรุษที่1 relate:{ผม}{ดิฉัน}{ข้าพเจ้า}{หน}{กระหม่อม} N. พยัญชนะภาษาอังกฤษตัวที่ 9 N. เสียงสระในภาษาอังกฤษ กระหม่อม, กัน, กู, ข้า, ข้าพเจ้า, ข้าพระพุทธเจ้า, ฉัน, ดิฉัน, ผม, อั๊ว(คำนาม)
in อิน prep. ใน, ภายใน, ข้างใน, ในระหว่าง, ในสภาพ, ในภาวะ, ในข้อที่ว่า. Synonym: . in that เนื่องจาก, เพราะว่า. in so far as ตราบใดที่ -adv.ใน, ภายใน, อยู่ข้างใน, ในบ้าน, ในที่ทำงาน, ในตำแหน่ง, ในฤดูเก็บเกี่ยว, ในการบริหารงาน, สอดคล้องกับ -adj.
million มิลลั่น n.เงินล้าน จำนวนล้าน
number นัม'เบอะ n. ตัวเลข, จำนวน vt. หาจำนวน vi. เป็นจำนวน, เป็นทั้งหมด
to ทู prep. ไปถึง, ถึง, ไปยัง, ไปสู่, ไปทาง, ไปถึง, มีความโน้มน้าว,จนถึง, จนกระทั่งถึง, บรรลุถึง, เข้ากับ, สนองตอบกัน, ตรงกัน, ให้,เพื่อ, เพื่อจะ, ในอันที่จะ, ตาม, ติดตาม, (คณิตศาสตร์) ยกกำลังถึง, ฟื้น, ฟื้นคืน, เฉพาะให้, เพราะ adv. ไปยัง, ไปถึง, ไปสู่,ฟื้น, ฟื้นคืน
up อัพ adj.ในแนวตั้ง ข้างบน ไปตาม ตั้งตรง ที่เพิ่มขึ้น ทำให้เคลื่อนที่ในทิศทางขึ้น การเพิ่มขึ้น
you ยู pron. ท่าน คุณ เธอ มึง เจ้า ไอ้ แก ลื้อ เอ็ง ใต้ฝ่าพระบาท ใต้ฝ่าละอองพระบาท ใต้เท้า พวกคุณ แม่นาง พวกเธอ

    ไม่มีความคิดเห็น:

    แสดงความคิดเห็น