ฝึกพูดภาษาอังกฤษ คำว่า "Do You Know How To Count In Greek?" : "คุณนับเลขกรีกได้ไหม?" | ดูการดัดแปลงการใช้ในรูปตอบว่า "ใช่" และ "ไม่ใช่" ครับ

"คุณนับเลขกรีกได้ไหม" พูดภาษาอังกฤษว่าอย่างไร  คุณนับเลขกรีกได้มั๊ย(เลขโบราณ)

อย่าเพิ่งงงกันนะครับเพื่อนๆ ผมไม่ได้สอนการนับเลขกรีกนะครับ ต้องเคลียร์กันก่อน ผมสอนการพูดภาษาอังกฤษประโยคต่างๆที่ผมคาดว่ามันเป็นประโยชน์ต่อผู้สนใจครับ

สำหรับประโยคที่ผมนำมาบอกเล่าเก้าสิบกันในวันนี้นั้น เพื่อนๆสามารถนำไปดัดแปลงใช้ได้เลยครับ

ถ้าเราจะถามว่า "คุณนับเลขกรีกได้ไหม" เราถามด้วยคำถามนี้ได้ครับ

Do you know how to count in Greek?
ดู ยู โนว์ เฮา ทู เคาทฺ อิน กรีก
คุณนับเลขกรีกได้ไหม

ถ้านับเลขภาษากรีกไม่เป็นก็จะตอบได้แบบนี้ครับ

No, I don't know how to count in Greek.
โน ไอ ด็อน'ท โนว์ เฮา ทู เคาทฺ อิน กรีก
ฉันนับเลขกรีกไม่ได้

มีคำถามเข้ามาครับว่า ตอบแบบสั้นได้มั๊ย ตอบว่าได้ครับ พูดอย่างนี้ครับ

No, I don't know.
โน ไอ ด็อน'ท โนว์
ฉันนับไม่เป็น

ก็ถ้าสามารถนับได้ล่ะครับ ตอบได้ดังประโยคด้านล่างนี้ครับ (เปลี่ยน No เป็น Yes และตัดคำว่า don't(do not) ออก)

Yes, I know how to count in Greek.
เยส ไอ โนว์ เฮา ทู เคาทฺ อิน กรีก
ฉันนับเลขกรีกได้

หรือจะตอบแบบด้านล่างนี้ก็ได้เช่นกันครับ สั้นดีครับ

Yes, I know.
เยส ไอ โนว์
ฉันนับได้

จะดัดแปลงประโยคถามว่าคุณนับเลข "ภาษาไทย" ได้หรือไม่ ท่านต้องพูดแบบไหนครับ? ง่ายนิดเดียวครับ คุณเพียงเปลี่ยนชื่อประเทศด้านท้ายประโยคเท่านั้นก็ใช้ได้แล้วครับ

เดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างกันเลยครับ

Do you know how to count in Thai?
ดู ยู โนว์ เฮา ทู เคาทฺ อิน ไทย
คุณนับเลขไทยได้ไหม

Do you know how to count in Chinese?
ดู ยู โนว์ เฮา ทู เคาทฺ อิน ไชนิส
คุณนับเลขภาษาจีนได้ไหม

คำตอบใช้สั้นๆแบบนี้เลยครับ เหมือนด้านบนที่เขียนไปแล้วแป๊ะเลย

Yes, I know.
เยส ไอ โนว์
ฉันนับได้

ตอบว่านับไม่เป็นคือ
No, I don't know.
โน ไอ ด็อน'ท โนว์
ฉันนับไม่เป็น

*ชื่อประเทศใช้อักษรตัวใหญ่นำหน้าเสมอนะครับ ตัวอย่าง เช่น Greek, England, Thailand, The Philippines เป็นต้นครับ

แล้วพบกันใหม่ครับ🙏

Bye,
ไมเคิล เล้ง

เรื่องที่คนสนใจ:
Vocabulary
Pronunciation
Translation
count เคาทฺ {counted, counting, counts} v., n. (การ) นับ, นับจำนวน,นับค่า, คิด, คิดว่า, นับว่า, ถือ, เข้าใจว่า,หวังว่า.มขุนนางยุโรปที่มี่ตำแหน่งฐานะเท่าท่านเอิร์ลของอังกฤษ -Phr.(count beyond นับไม่หมด นับไม่ไหว) -Phr. (count down นับย้อนกลับนับถอยหลัง (ไปยังศูนย์))
do ดู {did, done, does} vt. ทำ, กระทำ, ปฏิบัติ, จัดการ, แสดงท่า, ว่าด้วย vi. ทำ, กระทำ n. การกระทำ
don't ด็อน'ท อย่า ห้าม (ย่อมาจาก Do not)
Greek . กรีก adj. กรีก, ภาษากรีก. n. ชาวกรีก, ภาษากรีก
how เฮา adv. อย่างไร, อย่างไรบ้าง, ยังไง, ด้วยเหตุผลใด, อะไร,ชื่ออะไร conj. อย่างไร, อะไร, อย่างไรก็ตาม. n. อย่างไร interj. คำอุทานเชิงทะเล้น -Phr. (how come? ทำไม?เป็นอย่างไร?)
how เฮา adv. อย่างไร, อย่างไรบ้าง, ยังไง, ด้วยเหตุผลใด, อะไร,ชื่ออะไร conj. อย่างไร, อะไร, อย่างไรก็ตาม. n. อย่างไร interj. คำอุทานเชิงทะเล้น -Phr. (how come? ทำไม?เป็นอย่างไร?)
I ไอ PRON. คำสรรพนามเอกพจน์บุรุษที่1 relate:{ผม}{ดิฉัน}{ข้าพเจ้า}{หน}{กระหม่อม} N. พยัญชนะภาษาอังกฤษตัวที่ 9 N. เสียงสระในภาษาอังกฤษ กระหม่อม, กัน, กู, ข้า, ข้าพเจ้า, ข้าพระพุทธเจ้า, ฉัน, ดิฉัน, ผม, อั๊ว(คำนาม)
in อิน prep. ใน, ภายใน, ข้างใน, ในระหว่าง, ในสภาพ, ในภาวะ, ในข้อที่ว่า. Synonym: . in that เนื่องจาก, เพราะว่า. in so far as ตราบใดที่ -adv.ใน, ภายใน, อยู่ข้างใน, ในบ้าน, ในที่ทำงาน, ในตำแหน่ง, ในฤดูเก็บเกี่ยว, ในการบริหารงาน, สอดคล้องกับ -adj.
know โนว์ {knew, known, knowing, knows} vt. รู้, รู้ดี, รู้จัก, รู้ว่า, ทราบ, เข้าใจ, จำได้, ตระหนักดี, วินิจฉัย, ออก, มองออก, ชำนาญ, สังวาส. vi. รู้, รู้จัก, รู้ดี. -Id. (know the ropes เข้าใจ, คุ้นเคยกับ) n. -Phr. (in theknow รู้เรื่องภายใน)
no โน adv. ไม่, ไม่มี -n. การปฏิเสธ, คำปฏิเสธ pl. noes, nos
to ทู prep. ไปถึง, ถึง, ไปยัง, ไปสู่, ไปทาง, ไปถึง, มีความโน้มน้าว,จนถึง, จนกระทั่งถึง, บรรลุถึง, เข้ากับ, สนองตอบกัน, ตรงกัน, ให้,เพื่อ, เพื่อจะ, ในอันที่จะ, ตาม, ติดตาม, (คณิตศาสตร์) ยกกำลังถึง, ฟื้น, ฟื้นคืน, เฉพาะให้, เพราะ adv. ไปยัง, ไปถึง, ไปสู่,ฟื้น, ฟื้นคืน
yes เยส adv. ไช่, ครับ, จ้ะ n. การต้อนรับ
you ยู pron. ท่าน คุณ เธอ มึง เจ้า ไอ้ แก ลื้อ เอ็ง ใต้ฝ่าพระบาท ใต้ฝ่าละอองพระบาท ใต้เท้า พวกคุณ แม่นาง พวกเธอ

    ไม่มีความคิดเห็น:

    แสดงความคิดเห็น