วันพุธที่ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2558

The ICAO Will Show A Yellow Card To Any Member Country If An Audit Score Is Very Poor. : "ICAO(ไอเคโอ)"จะให้ใบเหลืองกับประเทศสมาชิกที่คะแนนประเมินไม่ผ่าน

"ICAO" ย่อมาคำว่าอะไร มีความสำคัญอย่างไรกับการบิน

"ICAO" คือองค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ มีชื่อเป็นคำเต็มว่า International Civil Aviation Organization เริ่มก่อตั้งขึ้นในระหว่างสงครามโลกครั้งที่ 2 เพื่อเป็นการพัฒนาการบินและกำหนดระเบียบข้อบังคับต่างๆให้กับกลุ่มประเทศสมาชิก

Flag of ICAO.svg

เป็นหน่วยงานพิเศษของสหประชาชาติ มีสมาชิก 190 ประเทศ สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่เมืองมอนทรีออล ประเทศแคนาดา ส่วนสำนักงานประจำภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ตั้งอยู่ที่ถนนกำแพงเพชร 3 แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย ตั้งอยู่ใกล้กับสวนวชิรเบญจทัศ สวนจตุจักร และ บริษัท ปตท.สำรวจและผลิต จำกัด (มหาชน) (ปตท.สผ.)

ประโยคภาษาอังกฤษที่น่าสนใจโดยใช้ Key word "ICAO" แต่งประโยคครับ


The ICAO will show a yellow card to any member country-
เดอะ ไอเคโอ วิล โชว์ เอ เยลโล การ์ด ทู เอน'นี เมม'เบอะ คันธรีย์ 
ไอเคโอจะให้ใบเหลืองกับประเทศสมาชิก 

if an audit score is very poor. 
อิฟ แอน ออ'ดิท สกอรฺ อิส เวรี่ พัวร์ 
ที่คะแนนประเมินไม่ผ่าน

ประเทศไทยเราไม่ทราบว่าโดน Yellow หรือ Red flag กันแน่ แต่อย่างไรก็ดีต้องรีบดำเนินการเพื่อจะได้ถอนธงดังกล่าวออกโดยเร็วครับ มิฉะนั้นแล้ว ในระยะยาวจะมีผลเสียต่อการบินของประเทศและอาจส่งผลกระทบไปถึงจำนวนนักท่องเที่ยวอาจจะลดลงได้อีกด้วยครับ

See you again,
Good bye,

<>


*อยากเก่งเรื่องกาล(Tense) คลิก: 12 English Tenses
*อยากเก่งเอ็กเซล คลิก: เผยเคล็ดลับ Microsoft Excel
*อยากหัดแปลเพลง คลิก: Just Sing Along Blog | Song Lyrics In English-Thai

Vocabulary | คำศัพท์
Pronunciation | คำอ่าน
Translation | แปล
a เอ "1. พยัญชนะและสระตัวแรกในภาษาอังกฤษรูปตัว A, ชั้นหนึ่ง,อันดับหนึ่ง, สัญลักษณ์ธาตุ argon (the first letter)- อังสตรอมยูนิต abbr. assesssment, artery 2. อักษร A ในระบบเลขฐานสิบหก
มีค่าเท่ากับ 10 ในเลขฐานสิบ"
an แอน "ART. หนึ่ง (คำนำหน้าคำนามที่ออกเสียงสระและระบุว่าคำนามนั้นเป็นคำนามที่ไม่ชี้เฉพาะ)
syn:{one} ADJ. หนึ่ง (คำนำหน้าคำนามที่ออกเสียงสระและระบุว่าคำนามนั้นเป็นคำนามที่ไม่ชี้เฉพาะ) syn:{one} PRF. ไม่ relate:{การปฏิเสธ}{การเพิกถอน} PRF. ต่อต้าน relate:{คัดค้าน} SUF. เกี่ยวกับ relate:{เป็นของ}"
any เอน'นี adj., adv., pron. คนหนึ่งคนใด, ใคร, บ้าง, เลย, ไหน, ใด ๆ , ทุก, ทั้งหมด, ใครก็ได้ Synonym: one, whatever, whichever)
audit ออ'ดิท n. การตรวจสอบบัญชี, บัญชี, การไตร่สวนคดี. -vt.ตรวจสอบบัญชี, เข้าฟัง (วิชาที่ไม่เอาคะแนน) Synonym: examine, check)
card การ์ด n. บัตร, คนตลก, ไพ่, แผนการ, การดำเนินการ vt. ใส่บัตร, ให้บัตร,ติดบนบัตร, เขียนลงบนบัตร
country คันธรีย์ ประเทศ เกี่ยวกับชีวิตในชนบท ประชาชนในประเทศ ภูมิลำเนา
ICAO ไอเคโอ n. องค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ (International Civil Aviation Organization)
if อิฟ conj. ถ้า, ถ้าหมก, เผื่อ, สมมุติว่า, หาก n. ความไม่แน่นอน, ข้อสมมุต
is อิส AUX. เป็น / อยู่ / คือ (กริยาช่วยที่ใช้กับประธานเอกพจน์) v. เอกพจน์บุรุษที่ 3 ของbe
member เมม'เบอะ n. สมาชิก, ชาวคณะ, ส่วนของร่างกาย, องค์ประกอบ, องค์, หน่วย, ส่วน,
poor พัวร์ adj. ยากจน, ขาดแคลน, ขัดสน, เลว, น่าสงสาร, น่าสังเวช, ไม่มีรสชาติ, ไม่ดีพอ, ไม่สมบูรณ์, ไม่สำคัญ. n. คนจน Synonym: . poorly adv. ###S. needy, indigent, penniless
score สกอรฺ n. รอยบาก, รอยขีด, รอยแผล, รอย, บาก, เส้นขีด, หมาย, รายการบัญชี,บัญชีหนี้สิน, ประเด็น, คะแนน, ยี่สิบ, เหตุผล, มูลเหตุ, การนับแต้ม,จำนวนมากมาย, กระทง, โน๊ตเพลง vt., vi. ทำคะแนน, ทำแต้ม, ประเมินผล,ทำรอยบาก, ขีด, จดคะแนน, นับแต้ม, ลงบัญชีหนี้สิน, มีชัย, ตำหนิ.
show โชว์ vt., vi. แสดง, นำออกแสดง, เผยให้เห็น, นำออกฉาย, แสดงตัว,พิสูจน์ให้เห็น, บอก, อธิบาย, นำไปดู, บอกให้รู้, ชี้, อวด, อวดฝีมือ,ให้, ประทานให้, ให้ดู -Phr. (show off อวดโอ้อวด) n. การแสดง,เรื่องราว, ร่องรอย, แร่ที่ปรากฎให้เห็น. -Phr. (run the show ควบคุมกิจการหรือสถานการณ์)
the เดอะ ART. คำนำหน้านามชี้เฉพาะ PRF. พระเจ้า syn:(theo-)
to ทู prep. ไปถึง, ถึง, ไปยัง, ไปสู่, ไปทาง, ไปถึง, มีความโน้มน้าว,จนถึง, จนกระทั่งถึง, บรรลุถึง, เข้ากับ, สนองตอบกัน, ตรงกัน, ให้,เพื่อ, เพื่อจะ, ในอันที่จะ, ตาม, ติดตาม, (คณิตศาสตร์) ยกกำลังถึง, ฟื้น, ฟื้นคืน, เฉพาะให้, เพราะ adv. ไปยัง, ไปถึง, ไปสู่,ฟื้น, ฟื้นคืน
very เวรี่ adv. มาก, มาก ๆ , อย่างยิ่ง, แท้จริง, เหลือเกิน. adj. แท้จริง, จริง, โดยเฉพาะ, แน่แท้, โดยสิ้นเชิง, เต็มที่, เพียงเท่านั้น Synonym: extremely, greatly, exactly, absolute, suitable
will วิล "auxiliary v. ใช้แสดงอนาคตกับบุรุษที่ 1 และ 3 (ช่อง 2เป็น would) , จะ, อาจจะ, ควรจะ, ย่อมจะ vt. vi., n. (ความ) ประสงค์, ปรารถนา, พึงจะ, ชอบ, พอใจ, อยากจะ, พินัยกรรม,
ความกระตือรือร้น vt. ตัดสินใจ, ทำพินัยกรรมยกให้, ใช้อำนาจจิตบังคับ vi. ตั้งใจ, ตัดสินใจ"
yellow เยลโล adj. สีเหลือง, เกี่ยวกับชนชาติมองโกลอยด์, เกี่ยวกับชนชาติผิวเหลือง,ซีดเหลือง, ขี้ขลาด, ตาขาว, ไว้ใจไม่ได้, เก่า, คร่ำครึ, หวาดระแวง n.สีเหลือง, ไข่แดง, สีย้อมสีเหลือง vt., vi. ทำให้เป็นสีเหลือง,กลายเป็นสีเหลือง. Synonym: . yellowness n.


See more words:
Would you like to see my other blogs?:

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น