She Is Taking A Picture Of The Palace Of Versailles. : หล่อนกำลังถ่ายภาพพระราชวังแวร์ซาย

"รูปภาพ" ภาษาอังกฤษคือ

ผมเองก็เพิ่งเห็นครับว่าคำศัพท์ที่แปลว่า"รูปภาพ"มีอยู่หลายคำด้วยกัน แต่จะแตกต่างกันบ้างตรงที่ว่ารูปภาพนั้นๆเกี่ยวกับอะไร ใช้แบบไหน

ผมเอาฝาก 4 คำด้วยกันครับ มาดูคำแรกกันเลยครับ

1] "Image"
เป็นคำนาม(noun) แปลว่า รูปภาพ โดยจะหมายถึงภาพที่เห็นในกระจกหรือเลนส์

ตัวอย่างการแต่งประโยคด้วยคำศัพท์ Image

Television images of starving children.
เทเลวิชั่น อิม'มิจส ออฟ สทาร์ฟวิ่ง ชิลเดร็น
ภาพเด็กที่หิวโหยในทีวี

The image you see in the mirror is yours.
เดอะ อิเมจ ยู ซี อิน เดอะ มี'เรอะ อิส ยัวรฺ'ส
ภาพที่คุณเห็นอยู่ในกระจกคือตัวคุณเอง

2] "Photograph" เป็นคำนาม(noun) หมายถึงรูปภาพจากการถ่ายด้วยกล้อง

ตัวอย่างการใช้คำศัพท์ Photograph

A black and white photograph.
เอ แบลค แอนด์ ไวท์ โฟ'ทะกราฟ
รูปขาวดำหนึ่งรูป

An aerial photograph.
แอน แอเรียล โฟ'ทะกราฟ
ภาพเกี่ยวกับอากาศ

Nude photographs.
นิวดฺ โฟ'ทะกราฟ'ส
ภาพโป้เปลือยจำนวนหนึ่ง

My parents took lots of photographs of me when I was small.
มาย แพ'เรินทส ทุค ลอท'ส ออฟ โฟ'ทะกราฟ'ส ออฟ มี เว็น ไอ วอส สมอล
พ่อแม่ถ่ายรูปตอนฉันยังเล็กไว้เยอะเลย


3] "Picture" เป็นคำนาม(noun) แปลว่า รูปภาพ ภาพวาด ภาพเขียน

Picture is a painting or drawing

ตัวอย่างการใช้คำศัพท์ในรูปประโยค


John drew a picture of my cat last year.
จอห์น ดริว เอ พิค'เชอะ ออฟ มาย แคท ลาสทฺ เยียร์ 
จอห์นวาดภาพแมวของฉันเมื่อปีที่แล้ว

She is taking a picture of the palace of Versailles. 
ชี อิส เทคกิ่ง เอ พิค'เชอะ ออฟ เดอะ แพล'ลิส ออฟ เฝอะเซลส 
หล่อนกำลังถ่ายภาพพระราชวังแวร์ซาย

Picture of the outside view of Famous palace Versailles, The Palace Versailles 

Mr Samak hates having his picture taken. 
มิส'เทอ สมัค เฮท'ส แฮฟวิ่ง ฮิส พิค'เชอะ เทคเค็น 
คุณสมัครไม่ชอบให้ใครถ่ายรูป 

They can't get a clear picture of TV. 
เธ ค้านท์ เก็ท เอ เคลียร์ พิค'เชอะ ออฟ ทีวี 
พวกเขาดูทีวีที่ภาพไม่ชัด


4] "Figure" เป็นคำนาม(noun) แปลว่า รูปภาพ ภาพวาด ซึ่งส่วนใหญ่จะมีหมายเลขอยู่ด้วย เช่น

Please see the figures 1 and 2 below. 
พลีซ ซี เดอะ ฟิกเกอร'ส วัน แอนด์ ทู บิโล' 
โปรดดูรูปที่ 1 และ 2 ด้านล่าง 

The figure 8 on page no. 10-
เดอะ ฟิกเกอร์ เอท ออน เพจ นัมเบอร์ เท็น 
รูปที่ 8 ในหน้าที่ 10 

is showing a bad result of the pregnant test. 
อิส โชว์วิ่ง เอ แบด รีซัลท์ ออฟ เดอะ เพรก'เนินทฺ เทสตฺ 
แสดงให้เห็นถึงผลการตรวจครรภ์ที่ไม่ค่อยดีนัก

Figure, the image is with no.

เจ๋งไหมล่ะครับพี่น้อง ประโยคแบบนี้น่าจำเอาไปใช้มากๆครับ
Bye,

<>


*อยากเก่งเรื่องกาล(Tense) คลิก: 12 English Tenses
*อยากเก่งเอ็กเซล คลิก: เผยเคล็ดลับ Microsoft Excel
*อยากหัดแปลเพลง คลิก: Just Sing Along Blog | Song Lyrics In English-Thai

Vocabulary | คำศัพท์
Pronunciation | คำอ่าน
Translation | แปล
1 วัน หนึ่ง เลข 1
10 เท็น สิบ (เลข 10)
8 เอท แปด (เลข 8)
a เอ "1. พยัญชนะและสระตัวแรกในภาษาอังกฤษรูปตัว A, ชั้นหนึ่ง,อันดับหนึ่ง, สัญลักษณ์ธาตุ argon (the first letter)- อังสตรอมยูนิต abbr. assesssment, artery 2. อักษร A ในระบบเลขฐานสิบหก
มีค่าเท่ากับ 10 ในเลขฐานสิบ"
aerial แอเรียล "adj. เกี่ยวกับอากาศ, อยู่ในอา-กาศ, อยู่สูงในอากาศ, ไม่มีรูปร่าง,
เพ้อฝัน, สวยงาม, เจริญได้ดีในที่ที่มีอากาศ, เกี่ยวกับเครื่องบิน.-n. สายอากาศ.
Synonym: antenna, dreaming"
an แอน "ART. หนึ่ง (คำนำหน้าคำนามที่ออกเสียงสระและระบุว่าคำนามนั้นเป็นคำนามที่ไม่ชี้เฉพาะ)
syn:{one} ADJ. หนึ่ง (คำนำหน้าคำนามที่ออกเสียงสระและระบุว่าคำนามนั้นเป็นคำนามที่ไม่ชี้เฉพาะ) syn:{one} PRF. ไม่ relate:{การปฏิเสธ}{การเพิกถอน} PRF. ต่อต้าน relate:{คัดค้าน} SUF. เกี่ยวกับ relate:{เป็นของ}"
and แอนด์ conj. และ, แล้วก็, อีก, พร้อมทั้ง, รวมทั้ง, ต่อเนื่องกัน, บวกอีก, ถ้าเช่นนั้นก็, ขณะเดียวกัน Synonym: also, moreover, plus, in)
bad แบด adj. เลว, ร้าย Synonym: evil Anonym: upright -Conf. bade, ill
below บิโล' adv., prep. ข้างล่าง, ใต้, อยู่ข้างใต้, ต่ำกว่า, ไม่สมเกียรติของ,บนนรก Synonym: lower, underneath
black แบลค "{blacked, blacking, blacks} adj. ด่า, สีดำ,สวมเสื้อสีดำ, เกี่ยวกับนิโกร, เปื้อน, ผิวดำ, มุ่งร้าย, เป็นอันตราย, แห้งแล้ง, มลทิน, ด่างพร้อย, มืดมน, นิโกร, อารมณ์เสีย, ไม่ใส่ครีม (กาแฟ)
n. คนผิวดำ, จุดดำ, เครื่องดำ, เครื่องไว้ทุกข์, ตาฟกช้ำ, สารสีดำ, ม้าดำ, เสื้อสีดำ vt. "
can't ค้านท์ abbrev. เป็นคำย่อของ can not แปลว่า ไม่สามารถ
cat แคท "1. (แคท) n. แมว, สัตว์ในตระกูลแมว, หญิงที่มีใจอำมหิต, บุคคล 2.(ซีเอที) ย่อมาจาก computer-aided translation แปลว่าการแปลภาษาใช้คอมพิวเตอร์ช่วย หมายถึงการแปลจากภาษาหนึ่งเป็นอีกภาษาหนึ่งโดยใช้คอมพิวเตอร์ช่วย เช่น แปลไทยเป็นอังกฤษ หรืออังกฤษเป็นไทย
การแปลในลักษณะนี้ จะใช้คอมพิวเตอร์ช่วยจำศัพท์ ไวยากรณ์ รวมทั้งบริบท(context) ต่าง ๆ
โปรแกรมที่ได้รับการพัฒนาไปมากแล้วคือโปรแกรมที่แปลจากอังกฤษเป็นฝรั่งเศสและฝรั่งเศสเป็นอังกฤษ (บางตำราว่า CAT ย่อมาจาก computer aided trainingแปลว่า การอบรมใช้คอมพิวเตอร์ช่วย)"
children ชิลเดร็น เด็กๆ n. พหูพจน์ของ child
clear เคลียร์ "{cleared, clearing, clears} adj., adv. ใส, ไม่ขุ่น, ไม่มีฝุ่น,แจ่มแจ้ง, ใสแจ๋ว, ใสสะอาด, ไร้มลทิน, ชัดเจน, แน่ชัด, ไม่มีอุปสรรค์,เปิดเผย, ไม่มีสินค้า, ไม่มีหนี้สิน, ไม่มีส่วนลด vt. ทำให้สะอาด,
ทำให้ใสแจ๋ว, กวาดล้าง vi. ใส, กลายเป็นใสสะอาด, กลายเป็นชัดเจน,แลกเปลี่ยน"
drew ดริว {draw, drawn, drawing, draws} vt., vi. ดึง, ลาก, โก่ง, น้าว, ถอน, จับ (ฉลาก) , เอาออก, ดึงออก, ชักนำ, วาด, สเก็ตช์, เขียน, บรรยาย, ร้อยกรอง, พรรณนา -Phr. (draw on ใกล้เข้ามา) . -Phr. (draw up ยกร่าง, ร่าง, ออกแบบ) n. การดึง, การลาก, สิ่งที่ดึงดูดใจ, การเสมอกัน, ส่วนที่ชักขึ้น
figure ฟิกเกอร์ {figured, figuring, figures} n. รูปร่าง, รูปภายนอก, รูปหล่อ, รูปสลัก,ร่าง, ทรวดทรง, ภาพวาด, ตัวเลข, จำนวน, จำนวนเงิน, ราคา, เครื่องหมาย,สัญลักษณ์, รูปแบบ, แบบแผน, อุปมาอุปไมย, แบบระบำ, แบบสำนวน vt. คำนวณ, แสดงออกเป็นรูป, สรุป, วาดภาพ, จินตนาการ, ประเมิน, คิด, คาดคะเน.
figures ฟิกเกอร'ส {figured, figuring, figure} n. รูปร่าง, รูปภายนอก, รูปหล่อ, รูปสลัก,ร่าง, ทรวดทรง, ภาพวาด, ตัวเลข, จำนวน, จำนวนเงิน, ราคา, เครื่องหมาย,สัญลักษณ์, รูปแบบ, แบบแผน, อุปมาอุปไมย, แบบระบำ, แบบสำนวน vt. คำนวณ, แสดงออกเป็นรูป, สรุป, วาดภาพ, จินตนาการ, ประเมิน, คิด, คาดคะเน.
get เก็ท {got, gotten, getting, gets} vt. ได้, ได้มา, ได้รับ, เอา, ไปเอามา vi. มาถึง, บรรลุ -Phr. (get along จัดการ, ก้าวหน้า, ตกลง, เป็นมิตร)
hates เฮท'ส vt., vi., n. (ความ) เกลียด, ชัง, รังเกียจ, ไม่ชอบ, ไม่เต็มใจ. Synonym: abominate, abhor
having แฮฟวิ่ง {have, had, had, having, has} vt. มี, ประกอบด้วย, ได้รับ,เป็น (โรค) , เอา, เอาได้, ประสบการณ์, ผ่าน, แสดง, ดำเนินการ, ม' (ลูก) , vi. มีเงิน. (auxiliary verb) -Phr. (had better (best) ควรจะ)
his ฮิส pron. ของเขาผู้ชาย
I ไอ PRON. คำสรรพนามเอกพจน์บุรุษที่1 relate:{ผม}{ดิฉัน}{ข้าพเจ้า}{หน}{กระหม่อม} N. พยัญชนะภาษาอังกฤษตัวที่ 9 N. เสียงสระในภาษาอังกฤษ กระหม่อม, กัน, กู, ข้า, ข้าพเจ้า, ข้าพระพุทธเจ้า, ฉัน, ดิฉัน, ผม, อั๊ว(คำนาม)
image อิเมจ n. รูปภาพ, รูปจำลอง, รูปถ่าย, รูปปั้น, รูปจำลอง, ภาพ, ภาพบนจอ,ภาพในใจ, รูปแบบ, ภาพถอด, สิ่งที่ปรากฎขึ้น, ภาพพจน์, มโนภาพ, จินตนาการ, สัญลักษณ์, เครื่องหมาย, รูปบูชา vt. วาดภาพ, นึกภาพในใจ, คิดคะนึง, สะท้อนภาพ, แสดงเครื่องหมาย, เหมือนกับ
images อิม'มิจส "n. รูปภาพ, รูปจำลอง, รูปถ่าย, รูปปั้น, รูปจำลอง, ภาพ, ภาพบนจอ,
ภาพในใจ, รูปแบบ, ภาพถอด, สิ่งที่ปรากฎขึ้น, ภาพพจน์, มโนภาพ, จินตนาการ,สัญลักษณ์, เครื่องหมาย, รูปบูชา vt. วาดภาพ, นึกภาพในใจ, คิดคะนึง,สะท้อนภาพ, แสดงเครื่องหมาย, เหมือนกับ"
in อิน prep. ใน, ภายใน, ข้างใน, ในระหว่าง, ในสภาพ, ในภาวะ, ในข้อที่ว่า. Synonym: . in that เนื่องจาก, เพราะว่า. in so far as ตราบใดที่ -adv.ใน, ภายใน, อยู่ข้างใน, ในบ้าน, ในที่ทำงาน, ในตำแหน่ง, ในฤดูเก็บเกี่ยว, ในการบริหารงาน, สอดคล้องกับ -adj.
is อิส AUX. เป็น / อยู่ / คือ (กริยาช่วยที่ใช้กับประธานเอกพจน์) v. เอกพจน์บุรุษที่ 3 ของbe
John จอห์น n.คนชื่อจอห์น (ผู้ชาย)
last ลาสทฺ {lasted, lasting, lasts} adj., adv. สุดท้าย, ล่าสุด, สายสุด, โดยสรุป, ในที่สุด, ที่คงเหลืออยู่สิ่งเดียว, ก่อนสิ้นชีพ, ที่สุด, อย่างยิ่ง, คนเดียว, โดดเดี่ยว, ล่าสุด, ใหม่เอี่ยม, แต่ละ n. คนสุดท้าย, ตอนจบ, ข้อสรุป v. ต่อไป, ต่อเนื่อง, ยืนหยัด, ทนทาน. คำศัพท์ย่อย:
lots ลอท {lotted, lotting, lots} n. สลาก, ฉลาก, การจับฉลาก (ฉลาก), ส่วนแบ่ง, โชคชะตา, ชตากรรม, ผืนดิน, ประเภทของคน, ชุด, รุ่น, ภาษี, ทั้งมวล, กอง, ทั้งหมด v. จับฉลาก, จับสลาก, แบ่งออกเป็นส่วน ๆ abbr.left occiput transverse Synonym: part, quota
me มี pron. กระหม่อม, กัน, กู, ข้า, ข้าพเจ้า, ข้าพระพุทธเจ้า, ฉัน, ดิฉัน, ผม, อั๊ว(คำสรรพนาม)
mirror มี'เรอะ n. กระจก, สิ่งที่เป็นตัวแทนที่แท้จริง, แบบแผนของการเลียนแบบ. vt. สะท้อนแสง, เป็นตัวแทนที่แท้จริง, ส่อ, ส่องเป็นเงา Synonym: glass
Mr มิส'เทอ n. นาย Synonym: mister pl. Messrs (เมส'เซอซ)
my มาย pron. ของฉัน. interj. คำอุทานแสดงความประหลาดใจ
no. นัมเบอร์ {ย่อมาจาก number} ตัวเลข จำนวน ใส่ตัวเลข นับจำนวน
nude นิวดฺ adj. เปลือย n. ภาพเปลือย, คนเปลือยกาย. -Phr. (the nude การเปลือย) Synonym: naked
of ออฟ prep. ของ, แห่ง, ด้วย, โดย, เกี่ยวกับ, ถึง, ในจำพวก, ในเรื่อง, ในฐานะ, ในปริมาณ, ในจำนวน, ที่จะ, ที่มี
on ออน prep., adv. บน, ที่, ตาม, ณ, ในเวลาที่, ในขณะที่, ในวันที่, เกี่ยวกับ, อยู่ในสถานการณ์, ในเรื่อง, โดย, อาศัย, ทันทีหลังจาก, ไปสู่, ไปทาง, ติดกัน, ประชิด, ประจำ adj. เปิดอยู่, ใช้อยู่, ซึ่งกำลังเกิดขึ้น, ตามแผน, ตามกำหนด n. ความเป็นอยู่, สถานการณ์, ด้านข้าง -Phr. (on and off บางครั้งบางคราวเป็นช่วง ๆ)
page เพจ หน้ากระดาษ เด็กรับใช้ที่เป็นผู้ชาย เรียก
palace แพล'ลิส n. ราชวัง, วัง
parents แพ'เรินทส n. พ่อหรือแม่, บรรพบุรุษ, แหล่ง
photograph โฟ'ทะกราฟ n. ภาพถ่าย, รูปถ่าย, ความประทับใจเหมือนผ่านเหตุการณ์จริง ๆ vt., vi.ถ่ายภาพ, ถ่ายรูป, ถูกถ่ายภาพ, ถูกถ่ายรูป. Synonym: . photographable adj. ###S. photo, picture, take, shoot
photographs โฟ'ทะกราฟ'ส n. ภาพถ่าย, รูปถ่าย, ความประทับใจเหมือนผ่านเหตุการณ์จริง ๆ vt., vi.ถ่ายภาพ, ถ่ายรูป, ถูกถ่ายภาพ, ถูกถ่ายรูป. Synonym: . photographable adj. ###S. photo, picture, take, shoot
picture พิค'เชอะ n. ภาพ, รูปภาพ, ภาพวาด, ภาพถ่าย, แผ่นภาพ, ภาพอันสวย, ภาพยนตร์, ภาพพจน์, ภาพจินตนาการ, จอภาพ, สถานการณ์, ความเข้าใจต่อสถานการณ์ vt. แสดงเป็นภาพ, นึกภาพ, จินตนาการ, นึกหลับตา, พรรณา, ถ่ายเป็นภาพยนตร์
please พลีซ vi., vt. (ทำ)ให้ความเพลิดเพลิน, ให้ความพอใจ, พอใจ, ต้องการ. Synonym: . pleasable adj. pleaseness n. pleaser n.
pregnant เพรก'เนินทฺ adj. ตั้งครรภ์, มีครรภ์, อุดมสมบูรณ์, เป็นไปได้มาก, เต็มไปด้วยความคิด
result รีซัลท์ ผล ผลลัพธ์ วิบาก คำตอบ จุดดับ ผลสอบ บังเกิดผล เป็นผล ก่อผล
Samak สมัค สมัคร ชื่อคน(ผู้ชาย)
see ซี vt., vi. เห็น, มอง, ดู, นึกดู, ตรวจดู, ดูแล, หา, สังเกต, พบ, ผ่าน, เยี่ยม, ชม, ค้นพบ, ไปส่ง, ทราบ, ได้ทราบ, เข้าใจ, ชอบใจ, เห็นด้วย,ต้อนรับ, นัดพบ, ให้ความช่วยเหลือ, ดูแล, วางเดิมพัน, สอบถาม, พิจารณา, นึก, สังเกต n. เขตอำนาจหน้าที่ของพระราชาคณะในคริสต์ศาสนา
she ชี pron. หล่อน, เธอ, ตัวเมีย (ใช้นำชื่อสัตว์) , มัน(ใช้เป็นสรรพนามของเรือ, รัฐ, โลก, ดวงดาวเป็นต้น).n. ผู้หญิง, สตรี, ตัวเมีย, เพศหญิง, สิ่งที่ถือเป็นเพศหญิง
showing โชว์วิ่ง n.การแสดง การให้ดู การเปิดโปง การชี้ให้เห็นประเด็น
small สมอล adj. เล็ก, น้อย, จ้อย, นิด, บอบบาง, ถ่อมตัว, ตัวเล็ก, อ่อนแรง, อ่อนกำลัง, เสียงอ่อน adv. ต่ำต้อย, เล็กน้อย, เป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อย,ด้วยเสียงอ่อน. n.. สิ่งที่เล็ก. Synonym: . smallness n. ###S. wee, little, mean
starving สทาร์ฟวิ่ง vi., vt. (ทำให้) อดอาหารตาย, อดอยาก, กระหาย, หิวโหย, หนาวตาย.
taken เทคเค็น (part participle ของ take) เอาไป ยึด หยิบ กิน ควบคุมตัว ถือ ชนะ เลือก นำมา พาไป เข้าใจ ใช้ ยอมรับ เรียน เดินทางโดย ทำ ได้รับ(ตำแหน่ง) วัดความถูกต้องของบางสิ่งด้วยเครื่องมือ จดบันทึก ถ่ายหนัง ขึ้นรถ คัดลอก ต้องการ เจ็บป่วย โกง ร่วมประเวณี การถ่ายภาพยนต์ในแต่ละครั้ง
taking เทคกิ่ง "{took, taken, take, takes} vt., vi., n. (การ) เอา,เอามา, หยิบ, จับ, ยึด, นำ, ได้, ได้มา, พา, จัด, ใช้, จด, มีผล, ครอบครอง, อุทิศตัว, ไป, ไปยัง, กลายเป็น, สิ่งที่ถูกเอาไป (ทำไป,หยิบไป) Synonym: . takable adj. takeable adj. taker n. -Phr. (take after
คล้าย)"
television เทเลวิชั่น n.ทีวี โทรทัศน์
test เทสตฺ vt., vi., n. (การ, ส่ง) ทดสอบ, ทดลอง, ตรวจสอบ, ตรวจพิสูจน์, สำรวจ. Synonym: . testability n. testable adj. testingly adv.
the เดอะ ART. คำนำหน้านามชี้เฉพาะ PRF. พระเจ้า syn:(theo-)
they เธ pron. เขาเหล่านั้น, พวกเขา, บุคคลทั่วไป, ประชาชนทั่วไป
took ทุค "{took, taken, taking, takes} vt., vi., n. (การ) เอา,เอามา, หยิบ, จับ, ยึด, นำ, ได้, ได้มา, พา, จัด, ใช้, จด, มีผล, ครอบครอง, อุทิศตัว, ไป, ไปยัง, กลายเป็น, สิ่งที่ถูกเอาไป (ทำไป,หยิบไป) Synonym: . takable adj. takeable adj. taker n. -Phr. (take after
คล้าย)"
TV ทีวี n.ทีวี
Versailles เฝอะเซลส [n.] เมือง เฝอะเซลส- ใกล้ปารีส มีพระราชวังงดงามหลังสงครามโลกครั้งที่หนึ่ง ได้ทำสนธิสัญญาสงบศึกกันที่นี่ใน ค.ศ. ๑๙๑๙ เรียกว่า Versailles Treaty
was วอส VT. กิริยาเอกพจน์ช่องที่ 2 ของ be relate:{เป็น}{อยู่}{คือ}
when เว็น adv., conj., pron. เมื่อไร, เวลาไหน, ในโอกาสไหน conj. เวลาไหน,เมื่อไร, ในขณะที่, พอ, ครั้น, ถ้าหาก, พอ... pron. เวลาไหน, เมื่อไร, เวลาซึ่ง, เวลานั้น
white ไวท์ "adj. ขาว, หงอก, ขาวบริสุทธิ์, สีเผือก, ผิวขาว, สีเงิน,ขาวหิมะ, มีหิมะ, ไร้สี, โปร่งใส, ว่างเปล่า, สวมเสื้อขาว, โชคดี, ไม่ได้เขียนอะไร, สะอาด, มีเจตนาดี, ซื่อตรง, ยุติธรรม, ไร้เดียงสา,
(กาแฟ) ใส่นมหรือครีม n. สีขาว, ความขาว, ผิวขาว, สิ่งที่มีสีขาว, ไข่ขาว,
แอลบิวเมน"
year เยียร์ n. ปี, อายุ, ขวบ -Phr. (year in and year out ตลอดปีตลอดไป) -Phr. (year after year ทุกปี)
you ยู pron. ท่าน คุณ เธอ มึง เจ้า ไอ้ แก ลื้อ เอ็ง ใต้ฝ่าพระบาท ใต้ฝ่าละอองพระบาท ใต้เท้า พวกคุณ แม่นาง พวกเธอ


See more words:
Would you like to see my other blogs?:

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น