วันอาทิตย์ที่ 27 ธันวาคม พ.ศ. 2558

How Many Days Off Can You Take During New Year? : คุณมีวันหยุดกี่วันช่วงปีใหม่

Taking "Day Off" during New Yew. 

ช่วงปีใหม่จะมีคำถามที่คนมักจะพูดกันบ่อยๆ โดยเฉพาะคนที่ทำงานเป็นลูกจ้างบริษัท ข้าราชการ พนักงานหน่วยงานต่างๆครับ


ประโยคคำถามที่ว่าก็คือประโยคนี้ครับ


How many days off can you take during New Year
เฮา แมนี่ เดย์ส ออฟ แคน ยู เทค ดูริ่ง นิว เยียร์ 
คุณมีวันหยุดกี่วันช่วงปีใหม่


I can take 3 days off during New Year.
ไอ แคน เทค ธรี เดย์ส ออฟ ดูริ่ง นิว เยียร์ 
ฉันสามารถหยุดได้ 3 วันช่วงปีใหม่


คำศัพท์ที่น่าสนใจ คือ

Day off เป็นคำนาม แปลว่า วันหยุด หมายถึงวันที่ลูกจ้างไม่ต้องทำงาน

เพื่อนๆรีบๆนำไปใช้เลยนะครับ เพราะอยู่ในช่วงปีใหม่พอดี

วันนี้ผมขอลาไปก่อนนะครับ
Good bye,

<>


*อยากเก่งเรื่องกาล(Tense) คลิก: 12 English Tenses
*อยากเก่งเอ็กเซล คลิก: เผยเคล็ดลับ Microsoft Excel
*อยากหัดแปลเพลง คลิก: Just Sing Along Blog | Song Lyrics In English-Thai

Vocabulary | คำศัพท์
Pronunciation | คำอ่าน
Translation | แปล
3 ธรี จำนวน 3 / เลข 3
can แคน auxv. สามารถ, อนุญาต, ยินยอม, อยากจะ -Phr. (cannot but จำเป็นต้อง จักต้อง, ไม่มีทางที่จะไม่) n. กระป๋อง,ภาชนะโลหะที่ปิดมิดชิด, ถังใส่ขยะ, ภาชนะใส่ขี้เถ้า, ถัง, ถ้วยดื่ม, ห้องน้ำ, คุก, ตะโพก, ก้น -Id. (carry the can รับผิดแทน) vt. ใส่กระป๋องแล้วปิดมิดชิด, ไล่ออก
days off เดย์ส ออฟ N. วันหยุด (ไม่ต้องทำงาน) relate:{วันหยุดงาน} syn:(holiday)(vacation)
during ดูริ่ง PREP. ในระหว่าง อยู่ระหว่าง syn:(while)(pending)
how เฮา adv. อย่างไร, อย่างไรบ้าง, ยังไง, ด้วยเหตุผลใด, อะไร,ชื่ออะไร conj. อย่างไร, อะไร, อย่างไรก็ตาม. n. อย่างไร interj. คำอุทานเชิงทะเล้น -Phr. (how come? ทำไม?เป็นอย่างไร?)
I ไอ PRON. คำสรรพนามเอกพจน์บุรุษที่1 relate:{ผม}{ดิฉัน}{ข้าพเจ้า}{หน}{กระหม่อม} N. พยัญชนะภาษาอังกฤษตัวที่ 9 N. เสียงสระในภาษาอังกฤษ กระหม่อม, กัน, กู, ข้า, ข้าพเจ้า, ข้าพระพุทธเจ้า, ฉัน, ดิฉัน, ผม, อั๊ว(คำนาม)
many แมนี่ "adj. มากเป็นจำนวนมาก. n. จำนวนมาก. -Phr. (The many มนุษย์ส่วนใหญ่)
pron. คนหรือสิ่งของจำนวนมาก Synonym: divers"
New Year นิว เยียร์ n. ปีใหม่, วันปีใหม่, วันแรก ๆ ของปี
take เทค "{took, taken, taking, takes} vt., vi., n. (การ) เอา,เอามา, หยิบ, จับ, ยึด, นำ, ได้, ได้มา, พา, จัด, ใช้, จด, มีผล, ครอบครอง, อุทิศตัว, ไป, ไปยัง, กลายเป็น, สิ่งที่ถูกเอาไป (ทำไป,หยิบไป) Synonym: . takable adj. takeable adj. taker n. -Phr. (take after
คล้าย)"
you ยู pron. ท่าน คุณ เธอ มึง เจ้า ไอ้ แก ลื้อ เอ็ง ใต้ฝ่าพระบาท ใต้ฝ่าละอองพระบาท ใต้เท้า พวกคุณ แม่นาง พวกเธอ


See more words:
Would you like to see my other blogs?:

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น