Crows can remember an individual human's face for up to two years and warn other crows if the person is dangerous. : นกกาสามารถจำหน้าคนได้นานถึงสองปีและเตือนตัวอื่นๆถ้าคนไดเป็นอันตรายต่อมัน


เห็นประโยคภาษาอังกฤษที่ผมนำมาเขียนในวันนี้แล้วไม่รู้ว่าเพื่อนๆจะชอบหรือเปล่า

///

Crows can remember an individual human's face for up to two years-
โคร'ส แคน รีเม็มเบอร์ แอน อินดะวิด'จวล ฮิวแมน'ส เฟส ฟอร์ อัพ ทู ทู เยียร์ส
นกกาสามารถจำหน้าคนได้นานถึงสองปี

and warn other crows if the person is dangerous.
แอนด์ วอร์น อัธ'เธอะ โคร'ส อิฟ เดอะ เพอร์เซิ่น อิส แดงเจอรัส
และเตือนตัวอื่นๆถ้าคนไหนเป็นอันตรายต่อมัน

///

ส่วนผมเองชอบการคำศัพท์หลายๆคำครับ เพราะว่าสามารถนำไปดัดแปลงแต่งเป็นอื่นๆและใช้ในชีวิตประจำวันของเราได้เลยครับ

คำศัพท์น่าสน เช่น

individual 

เป็นทั้งคำนาม(noun) แปลว่า ตัวบุคคล, คน ๆ เดียว, สิ่งมีชีวิตเดียว, ปัจเจกชน. และเป็นคำคุณศัพท์(adjective) แปลว่า ตัวบุคคล, เฉพาะราย, ส่วนบุคคล, ส่วนตัว, ตัวต่อตัว, โดยลำพัง

human

เป็นคำคุณศัพท์(adjective) แปลว่า เกี่ยวกับคน คำที่เกี่ยวข้อง(relate):{เกี่ยวกับมนุษย์} เป็นคำนาม(noun) แปลว่า มนุษย์ คำทีเกี่ยวข้อง(relate๗:{คน}{คนเรา}

face

เป็นได้ทั้งคำนามและกริยาต่างๆ อ่านเพิ่มที่ตารางคำศัพท์ด้านล่างครับ

warn

เป็นกริยา(transitive verb(vt.)) แปลว่า เตือน, เตือนสติ, แจ้งให้ทราบ

dangerous

เป็นคำคุณศัพท์(adjective) แปลว่า อันตราย, เป็นภัย, ไม่ปลอดภัย


** human's face เป็นคำสองคำมาเรียงเข้าด้วยกันโดยมีเครื่องหมาย apostrophe และ s หมายความว่า คำหน้าจะเป็นเจ้าของของคำที่ตามหลังครับ ดังนั้นคำๆนี้จึงแปลว่า "หน้าของคน" ครับ

ผมขอยกตัวอย่างเพิ่มเติมเพื่อจะได้เข้าใจตรงกัน

dog's face หน้าของสุนัข(หน้าของหมา)

Jack's face หน้าของแจค

**up to เป็นคำศัพท์สองคำใช้ร่วมกัน แปลว่า "จนถึง"

เป็นอย่างไรบ้างครับ น่าจะเป็นประโยชน์และนำไปใช้ได้นะครับ

สวัสดีครับ
<> 

*อยากเก่งเรื่องกาล(Tense) คลิก: 12 English Tenses
*อยากเก่งเอ็กเซล คลิก: เผยเคล็ดลับ Microsoft Excel
*อยากหัดแปลเพลง คลิก: Just Sing Along Blog | Song Lyrics In English-Thai

Vocabulary | คำศัพท์
Pronunciation | คำอ่าน
Translation | แปล
an แอน "ART. หนึ่ง (คำนำหน้าคำนามที่ออกเสียงสระและระบุว่าคำนามนั้นเป็นคำนามที่ไม่ชี้เฉพาะ)
syn:{one} ADJ. หนึ่ง (คำนำหน้าคำนามที่ออกเสียงสระและระบุว่าคำนามนั้นเป็นคำนามที่ไม่ชี้เฉพาะ) syn:{one} PRF. ไม่ relate:{การปฏิเสธ}{การเพิกถอน} PRF. ต่อต้าน relate:{คัดค้าน} SUF. เกี่ยวกับ relate:{เป็นของ}"
and แอนด์ conj. และ, แล้วก็, อีก, พร้อมทั้ง, รวมทั้ง, ต่อเนื่องกัน, บวกอีก, ถ้าเช่นนั้นก็, ขณะเดียวกัน Synonym: also, moreover, plus, in)
can แคน auxv. สามารถ, อนุญาต, ยินยอม, อยากจะ -Phr. (cannot but จำเป็นต้อง จักต้อง, ไม่มีทางที่จะไม่) n. กระป๋อง,ภาชนะโลหะที่ปิดมิดชิด, ถังใส่ขยะ, ภาชนะใส่ขี้เถ้า, ถัง, ถ้วยดื่ม, ห้องน้ำ, คุก, ตะโพก, ก้น -Id. (carry the can รับผิดแทน) vt. ใส่กระป๋องแล้วปิดมิดชิด, ไล่ออก
crows โคร'ส {crowd/crew, crowed, crowding, crow} n. กา, ชะแลง, ตะขอเกี่ยวสินค้า -Phr. (a white crow ของหายาก ของล้ำค่า) vt., n. (การ) (ไก่หรือนก) ขัน, ร้องเสียงหรือออกเสียงแสดงความดีใจ, คุยโต Synonym: . crowingly adv.
dangerous แดงเจอรัส adj. อันตราย, เป็นภัย, ไม่ปลอดภัย Synonym: . dangerousness n. ดูdangerous ###S. risky
face เฟส "{faced, facing, faces} n. ใบหน้า, หน้า, โฉม, รูปโฉม,หน้าตา, ด้านหน้า, ความหน้าด้าน, ความทะลึ่ง, การแสแสร้ง, ชื่อเสียง,ผิวหน้า, การเผชิญหน้า, ส่วนหน้ากว้าง vt. หันหน้าไปทาง, เผชิญหน้าโดยตรง, เผชิญหน้าอย่างกล้าหาญกับ, หงาย (ไพ่) -Phr. (in one's face โดยตรง) vi. หันหน้า"
for ฟอร์ prep. สำหรับ, เพื่อ, conj. เนื่องจาก, เพราะว่า
human ฮิวแมน ADJ. เกี่ยวกับคน relate:{เกี่ยวกับมนุษย์} N. มนุษย์ relate:{คน}{คนเรา}
if อิฟ conj. ถ้า, ถ้าหมก, เผื่อ, สมมุติว่า, หาก n. ความไม่แน่นอน, ข้อสมมุต
individual อินดะวิด'จวล n. ตัวบุคคล, คน ๆ เดียว, สิ่งมีชีวิตเดียว, ปัจเจกชน. adj. ตัวบุคคล, เฉพาะราย, ส่วนบุคคล, ส่วนตัว, ตัวต่อตัว, โดยลำพัง
is อิส AUX. เป็น / อยู่ / คือ (กริยาช่วยที่ใช้กับประธานเอกพจน์) v. เอกพจน์บุรุษที่ 3 ของbe
other อัธ'เธอะ "adj. อื่น, อีก, อื่นอีก, อะไรอีก, มากกว่า,จำนวนพิเศษ, ต่างไปกว่า, ไม่เหมือนกัน, แตกต่างกัน, อันก่อน, ก่อน.-every other..วันเว้นวัน -Phr. (the other day (night) สองสามวันก่อน,
เมื่อวานซืนนี้) n. สิ่งอื่น, คนอื่น, อันอื่น, วันอื่น pron. สิ่งอื่น, คนอื่น adv. มิฉะนั้น, ตรงกันข้าม"
person เพอร์เซิ่น n. บุคคล, คน, ร่าง, ร่างกาย, องค์, ตัว, ผู้,นิติบุคคล, บุคลิกลักษณะ, บุรุษ, (ในไวยากรณ์) Synonym: individual, human being
remember รีเม็มเบอร์ vt. จำได้, จดจำ, ระลึกได้, รำลึกได้, หวนคิด, ส่งความคิดถึงให้,ให้รางวัล, ให้ของขวัญ, เตือนความจำ vi. จำได้, จดจำ Synonym: . rememberer n. ###S. recall
the เดอะ ART. คำนำหน้านามชี้เฉพาะ PRF. พระเจ้า syn:(theo-)
to ทู prep. ไปถึง, ถึง, ไปยัง, ไปสู่, ไปทาง, ไปถึง, มีความโน้มน้าว,จนถึง, จนกระทั่งถึง, บรรลุถึง, เข้ากับ, สนองตอบกัน, ตรงกัน, ให้,เพื่อ, เพื่อจะ, ในอันที่จะ, ตาม, ติดตาม, (คณิตศาสตร์) ยกกำลังถึง, ฟื้น, ฟื้นคืน, เฉพาะให้, เพราะ adv. ไปยัง, ไปถึง, ไปสู่,ฟื้น, ฟื้นคืน
two ทู สอง เลขสอง(2)
up อัพ adj.ในแนวตั้ง ข้างบน ไปตาม ตั้งตรง ที่เพิ่มขึ้น ทำให้เคลื่อนที่ในทิศทางขึ้น การเพิ่มขึ้น
warn วอร์น vt. เตือน, เตือนสติ, แจ้งให้ทราบ Synonym: . warning n., adj. ###S. caution, notify
years เยียร์ส N. นาน relate:{นานมาก} N. อายุ relate:{ช่วงระยะเวลา} N. เวลาทั่วไป ทั้งในอดีต ปัจจุบัน อนาคต N. ช่วงเวลาเฉพาะ โดยปกติหมายถึงเวลาในอดีต


See more words:
Would you like to see my other blogs?:

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น